Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Samværspolitik


Høng Gymnastikforening (HG) skal være et godt sted at være.
 
For at sikre det har bestyrelsen besluttet at formulere regler, der skal sikre, at klubbens mange børn og unge kan færdes trygt i klubben. Reglerne er ligeledes et signal til forældrene om, at det i Høng Gymnastikforening er trygt at være barn, og at klubben gør en stor indsats for at overgreb på klubbens børn og unge ikke skal kunne forekomme.
 
Reglerne skal også beskytte vore mange frivillige trænere og ledere, så de ikke havner i situationer, hvor der kan opstå misforståelser om motiver og intentioner i forbindelse med deres adfærd overfor klubbens børn og unge.
 
Trænere og ledere i Høng Gymnastikforening, der arbejder med børn under 15 år, er underlagt kravet om, at klubben løbende indhenter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (også kaldet en Børneattest), hvor det kan tjekkes, om de er dømt for pædofili. I Høng Gymnastikforening ønsker vi at gå foran med et godt eksempel og har derfor besluttet at vi indhenter børneattester på samtlige trænere og bestyrelsesmedlemmer hvert år.
For også at beskytte mindreårige børn mellem 15-17 overholder Høng Gymnastikforening også den såkaldte Lærerparagraf, som vil sige, at trænere og instruktører i Høng Gymnastikforening ikke må have nogen form for seksuel omgang med de børn og unge under 18 år, der kommer i afdelingerne. Dette gælder også selvom den unge måske selv ønsker at indlede et seksuelt forhold.
 
Samværspolitikkens regler:
 
1. I Høng Gymnastikforening taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 
2. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, og mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum.
 
3. Det tilstræbes, at trænere/instruktører ikke skal have eneansvaret for et hold børn.
 
4. I forbindelse med ture, stævner o. lign. er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med.
 
5. Instruktører, trænere eller ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 
6. Trænere og ledere skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger og kun berøringer med tilknytning til aktiviteterne er tilladt. Det vil sige berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.
 
7. Trænere og ledere må ikke gå i bad samtidig med børnene i forbindelse med træning.
 
8. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 
9. HG forventer, at alle forældre, trænere og ledere, der kører for klubben, udviser ansvar, når de kører med børn og trænere.
 
10. Medlemmer under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus i forbindelse med træning eller kamp/konkurrence i HG-regi. Det samme gælder trænere, instruktører og ledere, når disse er sammen med ovennævnte medlemmer i forbindelse med træning eller kamp/konkurrence. Det henstilles, at forældre er omfattet af samme regel.
 
11. Indtagelse eller salg af euforiserende stoffer medfører bortvisning fra HG.
 
12. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 
HG forventer at vore medlemmer, trænere og ledere opfører sig pænt og er gode ambassadører for foreningen, uanset om de er på hjemmebane eller gæster hos andre klubber og foreninger.
 
HG forventer også at alle udviser fair-play og bidrager til en positiv tone ved træning og kamp/konkurrence. Samt udviser tolerance og tillid i forhold til holdkammeraterne.
 
HG forventer, at alle forældre og øvrige tilskuere, der støtter vore hold, gør det uden at genere modstanderne og dommerne.
 
HG forventer at alle bidrager til at gøre HG til en god forening.
Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | info@hong-gf.dk