Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Referat fra generalforsamling d. 28. november 2021


1. Til dirigent valgtes John Dalsgaard, der konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

2. Dirigenten gav ordet til hovedformand Trine Birkmose, der aflagde beretning.  (Vedhæftet)
Søren Nielsen spurgte, hvem der skulle stå for rengøring i de klublokaler, som foreningen skal dele med andre foreninger.  Trine sagde, at det ikke var afklaret.
Beretning blev herefter godkendt.

3. Arne Christoffersen og Camilla Lander aflagde beretning for gymnastik. (Vedhæftet).
Trine Birkmose aflagde beretning fra fodboldafdelingen på grund af afbud fra Lars Bang Pedersen, hvor det blandt andet fremgik, at der har været 52 betalende medlemmer i seniorafdelingen i året. Der er over 300 medlemmer i ungdomsafdelingen.
Maiken Sonne Nielsen aflagde beretning for løbeafdelingen. Hun fortalte blandt andet om deltagelse i broløbet og at afdelingen har 174 medlemmer.
Mathias Kjellberg aflagde beretning for esport, der har været ved at lukke ned, men nu kommer i gang igen i 11. time, da der er kommet nye kræfter til.
Endelig aflagde Trine Birkmose beretning for motion og bevægelse, der har yoga på programmet. Instruktøren meldte dog fra, og Trine er derfor i gang med at tage uddannelsen, så snart kommer der igen gang i yoga, lovede formanden.
Trine nævnte, at man gerne vil i kontakt med folk, der kan stå for et mountainbike-spor i Høng Skov, som der er bevilget penge til fra Få Det Fixet Puljen.

4. Kasserer Jannie Kildebo-Jensen aflagde regnskabet, der viste et overskud på 211.495 kroner. (vedhæftet).
Trine Birkmose nævnte, at man har fået 30.000 kroner af Lions, som vil blive brugt til fordel for børn og unge ude i afdelingerne.
Regnskabet blev godkendt.

5 Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. Det blev foreslået af lave en tilføjelse til paragraf 12 om at "overfor tredjemand tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i forening". Forslaget skal gøre det nemmere at agere overfor foreningens pengeinstitutter, der hidtil har krævet, at alle i bestyrelsen skulle indsende diverse papirer af hensyn til hvidvask-lovgivningen.
Forslaget blev vedtaget.

6.  Valg.
Der var genvalg af kasserer Jannie Kildebo-Jensen, formand for fodbold ungdom Rasmus Larsen og formand for gymnasik børn Arne Christoffersen.
Britta Laursen trak sig tilbage som medlemsadministrator og blev afløst af Signe Andersson.
Til gengæld valgtes Britta Laursen som fomand for løbeafdelingen i stedet for Gitte Stefansen, der ønskede at stoppe.
Mathias Kjellberg trak sig som formand for esport og blev afløst af Frank Laursen.

7. Gitte Kallehauge blev genvalgt som revisor.

8. Carsten Helsted genvalgtes som suppleant i fodbold ungdom. Mathias Kjellberg nyvalgtes som suppleant i esportsafdelingen i stedet for Jonathan Kjellberg.
Dorthe Jensen genvalgtes som suppleant for medlemsadministrator, Lilli Blach genvalgtes som suppleant i gymnastik børn mens Maiken Sonne Nielsen valgtes som ny suppleant i løbeafdelingen istedet for Jane Jensen.

9. Som revisorsuppleant valgtes Per Birkmose.

10. Eventuelt.  Camilla Lander takkede Trine Birkmose for det store arbejde hun gør for foreningen og overrakte en gave. Trine Birkmose overrakte gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer med flere for forskellige indsatser.

Ref: Arne Svendsen
Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | info@hong-gf.dk