Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Beretninger


Generalforsamling i Høng gymnastikforening
Lørdag den 19. November 2022
 
 
I år bliver det en kort beretning og på distance.
 
Som det senere fremgår af slide med medlemstal er vi gået en lille smule tilbage. Vi er på ingen måde ramt, som andre foreninger omkring os, men alligevel et obs-punkt.
 
Den generelle afmatning har vi også mærket i bestyrelsesarbejdet. Det har været svært at få alle samlet. Der har på alle måder været så rigeligt i de enkelte afdelinger.
 
Vi har jo efterhånden fået en tradition for fyrværkerisalg, det gjorde vi også i 21/22, med et pænt resultat. Dette også fordi vi ”solgte ud”. Der manglede også frivillige til dette. Det går altid ud over min tro om, at vi nok skal finde de frivillige der behøves. Så vi prøver igen i år. Tænker du, at det kunne du godt hjælpe med – så sig til.
 
Der gik også rigtigt mange kræfter til Skills – både med at skaffe de nødvendige frivillige fra alle mulige foreninger og med konsekvens for sporten, samti sidst men ikke mindst reetablering af området. Fodbolden fik lidt mere lys, men det var så på bekostning af området generelt. Der er virkeligt mørkt i og omkring vores haller.
 
Dette år var også landsstævne år – og sikke en oplevelse. Det er La Santa om dagen og Smukfest om aftenen. Vi deltog flere steder, med vores gymnastik – selvfølgelig, men og med Floorball og Volley. Begge de sidstnævnte kan nu spilles hjemme hos os selv.
 
En forening af vores størrelse, er en naturlig del af Folkemøde Kalundborg i Høng. Og vi var det med sandwich, drikkevarer, kaffe og kage.
Det var en fest og en oplagt mulighed til, at jeg lige tog en runde til alle de politiske partier, med kun 3 ord. Kunststofbane, springcenter og forbedring af Kultur og bevægelsespark Høng.
Så var vi da i hvert fald sikre på de ikke var i tvivl om vores ønsker.
De vedtagne budgetforhandlinger er vi i vores område virkeligt taknemmelige for. Det er jo også et skulderklap til vores frivillige arbejde. 800.000,-til forbedringer at KBH, 6 millioner til kunststofbane i 2023 og 10 millioner i henholdsvis 2024 0g 2025 til springcenter. Nu glæder vi os til arbejdet kan begynde og tror på vi bliver en tæt samarbejdspartner i processen.
 
Kalundborg kommunes Få det fikset pulje gav mulighed for en MTB-bane i Høng skov. Og der var inte som var mere naturligt end at vi deltog, som forening. Det er her vi, forsøger at handle socialt, være med tilat skabe bevægelse også selv om det betyder en mindre udgift for foreningen.
Det forlyder, der kommer ne pulje mere, og jeg håber selvfølgelig at vi også her får forslag og projekter der inviterer til bevægelse.
 
For 6 år siden deltog HG bestyrelse i et udviklingsprojekt og vi overvejer om det ikke er tid igen. Lige bruge lidt tid på fordybelse, få diskuteret kortsigtede og mere langsigtede mål.
 
Vi ønsker at være klubben med plads til alle – og det forpligter.
 
Desværre blev dette også året hvor Inge-Lise døde af kræft den 6. Oktober.
Inge-Lise har troligt vasket fodboldtøj – de sidste mange, mange år.
Modtaget HG´s kammeratskabspokal.
Ingelise blev begravet 15. Oktober, men jeg syntes vi skal mindes hende endnu en gang. 1 minuts stilhed.
 
2023 kommer helt sikkert til at gå med planlægning af jubilæum i 2024.
Glæd jer – det bliver sjovt.
 
Således beretning.
 
Trine Birkmose

 
Beretning Gymnastik 2022
 
Hvor overskriften de sidste år har været “corona” og de store konsekvenser, det har haft for vores virke, kan vi i år sige: “vi er ved at være tilbage til det normale igen”
 
Den forgangne sæson
 
Perfekt afslutning med opvisning i Hønghallen som vi kender det og kan lide det og mange hold også til opvisning i Kalundborg.
Vi glædes over de mange dygtige og engagerede frivillige, trænere, gymnaster og forældre, vi har i HG.
Rytme 25+ og Heftige Herrer blev endda udtaget til DGI’s Gallashow i Kalundborg, og herrerne, der oprindelig ikke var et opvisningshold, blev det i den grad, da de blev inviteret ud som gæstehold ved andre foreningers lokalopvisninger. Vi har med dette hold fået godt fat i en målgruppe, som ellers kan være svær at motivere til motion. Det er blevet bemærket!
 
Landsstævne (ca. 60 deltagere fra HG?)
● Gymnastik
● Volley
● Floorball - succes til landsstævnet - nu floorball-hold i HG
● Vi boede sammen på skole eller camping, og der var masser af socialt samvær, fællesskab og gode oplevelser (La Santa Sport om dagen - Smuk Festival om aftenen)
 
Teamgym har foruden deltagelse i GymDanmark’s konkurrencer været meget synlige lokalt og gode repræsentanter for foreningen, når de laver opvisning til Folkemødet, Grundlovsmøde, i Centeret, til Sankt Hans m.m.
Der er også enkelte positive effekt af corona-tiden:
Camillas Outdoor Knivskarpe Kvinder og Udendørs Funktionel Styrketræning, har givet mange lyst til at træne udendørs hele året. En ting, der også understøttes af loopet i det nye byggeri.
Og så har vi for alvor fået øjnene op for den store sociale betydning, som den ugentlige træning på et hold har. Det at høre til på et hold og være en del af en forening har en kæmpe betydning - en stor værdi lige fra de yngste til de ældste udøvere.
 
Den nye sæson
 
Det er gået bedre med at finde instruktører.
Utrygheden er ved at være forsvundet. Der er god tilslutning til holdene, - og med Dancing Queens er der igen dans og rytme for de yngste.
Den frygt og utryghed, som især sås blandt vore ældre er næsten væk, og der er igen mange på de hold. Senioridrætten fredag formiddag på tværs af grene og afdelingerne er også kommet i gang i år. Med 10-14 aktive på en god dag er der plads til mange flere, men det fungerer, og vi er ved at have fundet en model for træningen, der dur.
Vi forsøger at leve op til foreningens formål og tilstræber, at der er tilbud til alle. Vi har faktisk oplevet en fremgang i medlemstallet i år!.
 
Flere tegn på, at vi er tilbage ved “det normale”:
Vi har lige afviklet gymnastikovernatning for mere end 100 børn (101 🙂) Den forløb eksemplarisk med god opbakning fra et passende antal instruktører.
 
Også samarbejdet med Høng Skole fungerer rigtig godt, og vi byder ind med, hvad vi har. Vi er lige blevet færdige med et 3 ugers forløb for alle klasserne i udskolingen (6.-9. klasse).
 
TeamGym er til Julecup i Gladsaxe, - den første konkurrence i denne sæson. - Hvor er det godt.
 
Fremtiden
 
Med Kommunens budgetaftale, der afsætter i alt 20 mio. kr. til et springcenter i 2024 og 2025 er vi i den grad blevet tilgodeset, og vi har fået stor tro på fremtiden. Vi er meget taknemmelige og lettede over udsigten til, at vi omsider kan få samlet al vores aktivitet og alle vores gymnaster i Høng. Vi glæder os usigeligt og kan næsten ikke vente med at komme i gang med forarbejdet. Det bliver så godt!!!

 
Beretning Høng Løbeklub 2021-2022
 
Det er stort at være en del af Høng Løbeklub.
 
Vi kan kigge tilbage på et blandet år med blandede oplevelser i det vi til daglig kalder virkeligheden – Corona lock-down, krig, inflation, energikrise og ustabilitet er blevet den nye hverdag.
 
Der hvor vi stadig husker på, at vi har det bedst ved at være sociale og være sammen om noget er bl.a. i Høng Løbeklub. Der er vel til dato stadig ingen, som har fortrudt en træning 😊
Smil, grin, sved, lumre vittigheder, kærlige drilleriet, brok, klynk og klage krydret med alle mulige og umulige undskyldninger for hygge er en del af træningen.
TAK til alle for generel god opbakning i løbet af året.
 
Et udpluk af årets kedelige statistikker:
 • Flere aflyste fester, aflyst styrketræning, og desværre også sygemeldte trænere
 
Det som kunne være gået bedre:
 • Deltagerantallet til Folkemødeløbet
 • Deltagerantal til festerne
 • Fælles deltagelse i eksterne løb
 
Nu kommer et udpluk af årets mange successer:
 • Deltagerrekord til Reersøløbet i marts 2022 (Næsten 250)
 • Et godt klubmesterskab
 • Fejring af vores 15-års jubilæum med fest mm.
 • Mange ture ud af Høng med natur oplevelser
 • 2 gennemførte Nyløberhold som var til eksamen i hhv. november 2021 og juni 2022
 • Nye refleksveste og lys til trænerne
 • En brugerundersøgelse i maj-juni 2022, hvor stoppede medlemmer blev spurgt om årsagerne, der primært skyldtes skader, nyt arbejde, familielogistik, flytning – og mange roser til Høng Løbeklub
 • En overtruffen hjælperindsats ved DM i Skills
 • Uddeling af magasiner
 • En fantastisk klubtur til Nekselø
 • Kvaliteten af kagerne.
 • Nyt trænertøj, som giver en mere fleksibel løsning for trænerne
 • Nyt efterårsløb på Reersø med 125 deltagere
 
TAK
En kæmpe tak til alle trænerne, som jo frivilligt yder en fænomenal indsats og bidrager med kreative løsninger til at få vores kroppe holdt i gang.
En kæmpe tak til klubudvalget for indsatsen i løbet af året.
En stor tak til hjælpetrænere og øvrige medlemmer for hjælp til træning eller øvrige forhold
Hjælp: I er rigtig flinke til at give en hånd med her og der – Tak for det - Som Martin Dam sagde til Folkemødet i går: "Kæmpe ros til Høng for så mange og gode frivillige hjælpere, som også blev bevist til DM i Skills". Vi kan ufattelig meget, når vi løfter i flok.  – Så I kan jo godt – og det ved jeg.
 
De mange successer i løbet af året overskygger heldigvis den underlige virkelighed i lever i i øjeblikket:
Jeres smil, jeres glæde alt andet og gør Høng Løbeklub til den bedste klub at være i.
 
Vores formål: Vi løber for vores velfærd, en sund livsstil og frem for alt for at være social – Er i den grad sandt – og uanset hvor hårdt kroppen udfordres er det sikkert at vi altid får trænet og øvet smilemusklerne sammen. – Det er guld værd ovenpå hverdagens gøremål: at få glæde, dele glæde og tage glad hjem fyldt med glæde. Lad os blive ved med det.
 
Tak for i år – jeg glæder mig til endnu et godt år i Høng Løbeklub.
 
Formand, Britta Laursen
19. november 2022, Generalforsamling i Høng GF

 
 
Beretning fodbold - ungdom & senior
 
Stadig mange hold og spillere til vores fodbold i ungdomsafdelingen.
 
Kan godt bruge flere trænere/hjælpetræner/ad hoc opgaver
 
Seniorfodbold serie 1 og serie 4 og serie 5 (ca.40 registreret)
 
Veteraner og super veteraner -> Træning hver søndag kl. 10.00
 
Indendørs oldboys
 
Søgte flere fonde i 2022 til mere udstyr, flere rekvisitter, så vi kan gøre træningen mere spændende og udfordrerne. Det fortsætter vi med i den kommende sæson.
 
Bedre belysning på træningsbanen kom i 2022 .. ☺
 
Kunststofbanen kommer forhåbentlig i 2023.
 
DBU og DGI repræsentanter Rikke Nielsen og Rikke Helsted kæmpe hjælp for vores klub. TAK!
Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | info@hong-gf.dk