Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Klubudvalg


 
KLUBUDVALGET tager sig af de overordnede emner, koordinering af løb, klubbens samlede aktiviteter, økonomi, kontakten til GF, sørger for klubbens hjemmeside, sørger for generel information og kontakt til pressen etc.
 
Formand: Britta Laursen
Næstformand: Maiken Sonne Nielsen
Udvalgsformænd: Ove Pedersen, Rikke Rendtorff.
 
Udvalgsformændene er automatisk valgt til LØBEKLUB UDVALGET.
 
På Stormødet i oktober vælges i lige år 2 personer.
På Stormødet i oktober vælges i ulige år 2 personer.
 
KLUBUDVALGET konstituerer en Formand og en Næstformand, der vælges endeligt på HG´s generalforsamling.
 
Klubvalgte: Jane Jensen, Majken Sonne Nielsen, René Nielsen og Britta Laursen.
 
Majken Sonne Nielsen og Jane Jensen på valg i 2022.
René Nielsen genvalgt i 2021 og Britta Laursen valgt i 2021.
 
 
TRÆNERUDVALGET
Formål:
Sørge for alle løbeholdene har tilstrækkelige trænere og de er uddannet. Udvikle holdene ud fra løbernes ønske i samarbejde med de øvrige trænere.
Udvalgsformand: Konsitueret formand Rikke Rendtorff
 
LØBSUDVALGET
Formål:
At sørge for at arrangere klubbens egne løb: Reersø, Folkemødeløbet mfl.
Udvalgsformand: Ove Pedersen
DET SOCIALE FESTUDVALG
Formål:
At sørge for klubbens sociale arrangementer så som sommerfest, julefrokost mfl.
Udvalgsformand: Rikke Rendtorff
 
 
VI LØBER FOR VORES VELFÆRD, EN SUND LIVSSTIL OG FREM FOR ALT, FOR AT VÆRE SOCIAL
Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | info@hong-gf.dk