Referat af Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Høng Gymnastikforening 19. november 2017.

 

Formand Trine Birkmose aflagde beretning (kan læses andet sted på hjemmesiden)  og efter den var der beretning ved formand for fodbold ungdom, Karsten Olsen, der blandt andet kunne fortælle, at klubbens U15 hold i sæsonens løb vandt pokalfinalen i B-rækken.

 

Kristine Ruus Bredal-Jørgensen kunne i sin beretning (der også kan læses på hjemmesiden)  blandt andet oplyse, at løbeafdelingen nu er oppe på 190 medlemmer, det højeste antal siden starten for ni år siden.

 

Hanne Riis, formand for fodboldsamarbejdet HG-LIF mellem HG og Løve IF, glædede sig blandt andet over, at det via opsøgende arbejde på skolerne var lykkedes at skaffe 30 nye pigespillere.

 

Gymnastikformand Camilla Lander kunne fortælle om en velfungerende afdeling med tilbud til alle aldre. Årets gymnastikskole havde 121 deltagere, og det gør den til den største under DGI-Vestsjælland. Beretning kan læses på hjemmesiden.

 

Endelig kunne formand for fodbold senior, Simon Carlsen, fortælle om flotte resultater for klubbens veteraner og senioroldboys, hvor begge hold vandt deres rækker. Det kniber lidt mere for seniorerne, hvor ikke mindst holdene i serie 3 og serie 1 må kæmpe for at undgå nedrykning.

 

Kasserer Jannie Kildebo-Jensen aflagde regnskabet, der viste et underskud på omkring 29.000 kroner, hvilket stort set også var det man havde budgetteret med.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Lars Bang Pedersen, der afløste formand for fodbold senior, Simon Carlsen, som ikke ønskede at fortsætte. Også løbeafdelingen fik ny formand, nemlig Kristine Ruus Bredal-Jørgensen, der afløste Paw Larsen.

Der var genvalg af formand Trine Birkmose, formand for gymnastik voksen Camilla Lander, formand for HG-LIF Hanne Riis og sekretær Arne Svendsen.

 

Formand for gymnastik ungdom, Anette Nielsen, ønskede at fratræde midt i perioden. Her blev der ikke valgt nogen afløser, idet man valgte at fortsætte med kun en formand i gymnastikafdelingen i en periode, hvilket vedtægterne giver mulighed for.

 

Der var også genvalg af revisor Dorte Olsen.

 

Som suppleanter valgtes Simon Carlsen (fodbold senior), Anette Nielsen (gymnastik), Mike Haar Rasmussen (HG-LIF), Gitte Stefansen (løb), og Lene Baunegaard (sekretær).

 

 

Referat: Arne Svendsen

 

Se flere billeder fra generalforsamlingen

 

De forskellige beretninger kan findes heruner

Hovedformandens beretning

Beretning - Løb

Beretning - Gymnastik