Referat af generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt den 22. november i Høng Hallen.

 

Niels Erik Danielsen valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

Herefter aflagde formand Kim Wellendorff sin beretning.  (Se vedhæftede).

Formanden sluttede sin beretning med at overrække årets kammeratskabspokal til Rikke Nielsen fra forældreforeningen i fodboldafdelingen (se billedet)

 

Der var beretninger fra gymnastik ved Camilla Lander, fra fodbold senior ved Simon Carlsen, fra løb ved Paw Larsen og fra fodbold ungdom ved Karsten Olsen. Alle beretninger er vedhæftet.

De eneste kommentarer til beretningerne kom fra dirigent Niels Erik Danielsen, der for det første oplyste, at Høng Bevægelsespark, som han har været tovholder på, vil være oppe at stå til april næste år. Desuden sagde han om den kommende B-hal, som Høng har ventet på i 25 år, at jo mere vi er enige i foreningen om, hvad vi vil have, jo mere indflydelse får vi på resultatet.

 

Kasserer Jannie Kildebo-Jensen  forelagde regnskabet, der viste et overskud på 15.144 kr. Der var budgetteret med et overskud på 9500 kr. og sidste års resultat viste et underskud på 66.848 kr. Foreningen har en egenkapital på 265.000 kr. 

 

Formand Kim Wellendorff ønskede ikke genvalg. Som ny formand valgtes Trine Birkmose, der er aktiv i løbeklubben.

 

Formand for gymnastik ungdom Trine Lindegaard ønskede at forlade sin post efter kun et enkelt år, da hun er sygemeldt. Nyvalgt blev Anette Nielsen.

 

Formand for HG/LIF Kim Sørensen gik også af og blev afløst af Hanne Riis.

 

Der var genvalg af formand for fodbold senior Simon Carlsen, formand for gymnastik voksen Camilla Lander og af sekretær Arne Svendsen.

 

Der var også genvalg af revisor Dorte Olsen.

 

Som ny suppleant i HG/LIF valgtes Kim Sørensen. Der var genvalg af Henrik Larsen (fodbold senior), Merete Johansen (gymnastik voksen) og Lene Baunegaard (sekretær-suppleant).

 

Under eventuelt blev der rettet en tak til den afgående formand. Først fra Merete Johansen, æresmedlem i klubben og meget aktiv i gymnastikafdelingen i mange år. Der var også pæne ord fra Henrik Larsen, tidligere seniorformand i fodbolden. Næstformand Karsten Olsen sagde tak på bestyrelsens vegne og overrakte en gave.

 

Den nye formand Trine Birkmose roste også sin forgænger og sagde, at hun glædede sig meget til at tage over.

 

Kim Wellendorff takkede alle talerne og slog fast, at han havde fået mange gode oplevelser i sine 14 år som HG-formand, og ikke mindst havde han fået et stort netværk.

 

Ref:  Arne Svendsen

 


Vedhæftede filer

Formandens_beretning_2014.docx Arsberetning_2014_Gymnastikafdelingen.docx Hng_Lbeklub_Arsberetning_ved_Generalforsamlingen.docx Beretning_for_Brne_og_ungdomsafd_2012_2013.doc.docx Beretning_senior_fodbold_2014.docx