Referat af bestyrelsesmøde den 8.11.17

Til stede: Trine Birkmose, Lars Bang, Jeppe Guldager, Camilla Lander, Karsten Olsen, Kristine Ruus, Hanne Riis, Jannie Kildebo-Jensen  og  Arne Svendsen (ref). 

Ingen afbud.

 
1. Godkendelse af referat fra 24. oktober

 • Godkendt. 
   

2. Afdelinger: 

E-sport:

 • Jeppe fortalte, at 12 maskiner står klar.
 • Indtil jul er det kontingentfrit at være med.
   

Løb: 

 • Kirstine nævnte, at de vedtagne administrationsudgifter tynger meget i løbeklubbens budget. Det blev vedtaget,at vi efter generalforsamlingen skal se på en anden fordelingsnøgle med hensyn til den fremtidige fordeling af administrationsudgifter mellem afdelingerne.
 • Kirstine nævnte, at det er et problem, at løbeklubbens styrketræning skal foregå på et beskidt gulv i et boldrum, med jævnlige forstyrrelser fra håndboldspillere, der skal hente bolde.
 • Det blev vedtaget, at løberne frem til 31. januar skal booke klublokalet i tidsrummet klokken 19-19.20 mandage og onsdage – dog ikke 20. november. Der er tale om en forsøgsordning, som efterfølgende skal evalueres.
   

Fodbold senior:

 • Lars nævnte, at serie 6 er rykket op i serie 5, andetholdet er nummer tre i serie 4 og førsteholdet nummer syv i serie 2. Trænerteam er på plads til foråret og mange har været til træning.

 

Fodbold ungdom:

 • Karsten nævnte, at der har været holdt ungdomsafslutning med rekord-deltagelse, nemlig 328. Ros til Rosenvængets Selskabslokaler for maden, men der blev dog hørt klager over, at en sodavand kostede 25 kroner.

 

Gymnastik:

 • Camilla fortalte, at 119 er tilmeldt gymnastik-weekend med overnatning. Gerlev Legepark medvirker søndag.

 

HG-LIF:

 • Hanne fortalte om afslutning i Løve med deltagelse af 32.  Der er kommet to nye trænere til U13.

 

3.  Medlemsadministrator

 • Jeppe efterlyste lister over trænere, som der skal søges børneattester på.

 

4.  Nyt fra sekretær

 • Ingenting

 

5.  Regnskab

 • Janni fremlagde regnskab, og der blev stillet et række opklarende spørgsmål.

 

6.  Nyt fra formanden

 • Trine oplyste, at der er blevet valgt flere nye folk ind i Kalundborg Idrætsråd. Blandt andre Trine selv, der hidtil har været suppleant, men har deltaget i møderne alligevel.
 • Vedrørende arbejdsgruppen “Springcenter Høng” oplyste Trine, at kommunalbestyrelsen har vedtaget at følge den såkaldte Røsnæs-model, når det gælder penge til at tegne springcentret. Det vil sige, at kommunen og foreningen skal betale fifty-fifty, hvilket betyder, at foreningen selv vil skulle skaffe op mod 100.000 kroner.  Der arbejdes videre med forskellige muligheder.
 • Forslag til revision af vedtægterne, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen, blev fremlagt. De nye vedtægter vil indeholde oprettelse af en ny afdeling til E-sport, og den nye afdeling vil skulle vælge en repræsentant til bestyrelsen.

l
 

7.  Fokusområderne

 • Blev ikke nået.

 

Eventuelt

 • Ingenting.