Referat af bestyrelsesmøde den 27.8.14

Til stede: Kim Wellendorff,  Jannie Kildebo-Jensen, Simon Carlsen, Camilla Lander, Paw Larsen og Arne Svendsen (Ref)

Afbud: Karsten Olsen og Jeppe Guldager.

Fraværende: Kim Sørensen.

 

1. Godkendelse af referat

 •  Godkendt

2. Opfølgning:

 • Rosenvænget: Paw tager sig af det.
 • Logoerne fra SparNord til hjemmesiden:  Karsten har rykket for dem og for hvornår Facebook log ind er klar.
 • Møde med Spar Nord: Karsten har aftalt med Spar Nord, at vi kommer med et par datoer for hvornår vi kan komme op til dem. Evt. i forbindelse med bestyrelsesmøde.
 • Gardiner: Simon tager det med på møde vedrørende indretning af klublokaler.
 • Indretning af klublokale: Simon melder en dato ud – også til Jakob fra Løve/Høng. Må nok gøres på en hverdagsaften.
 • Forsikring: Camilla oplyste, at de vandskadede redskaber er blevet gjort rene, og er i orden igen, så vi dropper at gå videre med sagen.
 • Den store check fra Spar Nord: Kim W. har skaffet den.
 • Hjemmesiden: Træningstider for de små fodboldspillere er ifølge Jannie endnu ikke kommet på hjemmesiden. Jannie skriver til Karsten.

3. Formanden

 • Kim spurgte, hvad gymnastikafdelingen gør i anledning af at Trine er sygemeldt og må melde fra til bestyrelsen. Camilla oplyse, at suppleant Torben Kelvin ikke har tid. Camilla vil gå af på næste generalforsamling, hvis ikke der findes en, der kan hjælpe hende med arbejdet i afdelingen. Det blev vedtaget at gøre en ekstra indsats for at finde en. Blandt andet via hjemmesiden, da Camilla egentlig gerne vil fortsætte, men bare ikke kan klare det alene.
 • Kim spurgte til funktioner på hjemmesiden. Camilla oplyste, at shop-funktionen er oppe at køre, men Morten skal dog ind over ved oprettelse af produkter i starten.
 • Internettet i hal og klublokaler fungerer dog stadig ikke. Simon oplyste, at Carsten Helsted har talt med Telenor, som siger, at det fungerer, hvilket dog ikke er tilfældet.
 • Det blev vedtaget at bede Carsten Helsted se på, om vi ikke skal finde en anden løsning med et andet selskab.
 • Kim nævnte også, at kunstgræsbanen i Gørlev snart er færdig. En bane som også HG må bruge.

4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og oplyste, at vi har fået besked fra OK Benzin om, at vi har fået nogle penge. 
 • Hun efterlyste budgetter, og det blev vedtaget, at hun skal have dem inden 10. september.
 • Paw spurgte om løbeklubben også i år skulle bidrage med samme beløb som sidste år til den fælles administration. Han mente, at man sidste år ekstraordinært hævede løbernes bidrag og sagde, at man vel burde gå tilbage til normalt niveau igen.
 • Arne kiggede tilbage i referatet fra december sidste år og konstaterede, at det her blev vedtaget,  at alle afdelinger hævede deres bidrag til administration. 
 • Kim sagde, at man må fastsætte de enkelte afdelingers bidrag ud fra medlemstal, når man kender udgiften. Han nævnte, at løb jo blandt andet skal være med til at betale til hjemmesiden, som det har kostet en del at forny.

5. Medlemsadministration

 • Ingenting

6. Fodbold Senior

 • Simon nævnte, at der er kommet 15 nye spillere, heraf ni fra Gørlev.
 • Det er dog et problem, at der kun er lys på en enkelt bane. Det blev vedtaget, at Simon taler med Karsten, der herefter må bringe problemet videre til kommunen.
 • Simon nævnte også, at han havde hørt, at kommunen har reserveret penge til idrætten i Høng. Ved opslag på kommunens hjemmeside kunne det konstateres, at kommunen ganske rigtigt i forbindelse med budgettet for 2015 er positiv overfor at bruge omkring 30 millioner kroner på en B-hal. Et projekt som HG jo inden sommerferien efter forespørgsel sendte tegninger af til kommunen.
 • Simon nævnte også, at man har startet fodbold-fitness med start 2. september.
 • Endelig nævnte Simon, at det er et problem, at kontingentsystemet ikke kan tage Mastercard, ligesom der ikke kan skrives kvitteringer. Simon tager det op med Karsten.

7. Fodbold Ungdom

 • Karsten fraværende, men han havde pr. mail oplyst, at han er i dialog med kommunen om to forsvundne håndboldmål, som kommunen ikke kan huske, hvem de har lånt ud til. 
 • Han har også bedt kommunen om at få fyldt jord i de huller, der er foran en del mål, og har spurgt samme kommune om at få klippet træerne bag ved det store hegn til vinter.

8. HG/LIF

 • Ingen repræsentant til stede

9. Gymnastik

 • Camilla oplyste, at man har haft gymnastikskole. Det gik godt, bortset fra nogle små problemer med at DGI ikke helt havde leveret det de skulle.
 • Der er travlt med sæsonstarten, og det er gået rigtig godt med at få oprettet et junior konkurrencehold igen. Camilla havde regnet med at se syv piger til start, men der kom 18 og flere er på vej, blandt andet fra Kalundborg.
 • Volley er også startet og træner mandag.

10. Løb

 • Paw mindede om lederfest 20. september, hvor der endnu ikke er kommet så mange tilmeldinger. (Festen er siden blevet aflyst af samme grund.)
 • Løbeafdelingen er i god gænge og budgettet holder. Mange uddanner sig og Paw sagde, at klubben er en af de klubber på Sjælland, der har de bedst uddannede instruktører.
 • Han sagde dog også, at mange i løbeklubben er utilfredse med HG´s nye hjemmeside. De mener, at den er for besværlig, fordi man skal bruge for mange klik for at komme frem til det, man vil se.  Derfor er mange i løbeklubben istedet begyndt at bruge Facebook.
 • Camilla sagde, at problemerne kan skyldes, at løbeklubben lægger rigtig mange ting på siden. Langt flere end de øvrige afdelinger, og derfor er der meget at holde styr på.

11. Sekretær

 • Ingenting.

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting

13. Arrangementer

 • Ingenting

14.   Evt.

 • Det blev vedtaget at flytte næste bestyrelsesmøde  til 24. september.