Referat af bestyrelsesmøde den 25.2.2015

Til stede: Trine Birkmose,  Jannie Kildebo-Jensen,  Camilla Lander, Jeppe Guldager, Paw Larsen, Anette Nielsen, Simon Carlsen og Arne Svendsen (Ref).

Afbud fra : Hanne Riis og Karsten Olsen.

 

1. Godkendelse af referat

 • Godkendt.

2. Opfølgning/hjemmeside:

 • Indretning af klublokale: Camilla oplyste, at indretningen af klublokalet var gået godt. Det ønskede pokalskab til HG/LIF pokaler er sat op og der er også nye gardiner på vej.
 • Internet: Virker ikke efter hensigten. Carsten Helsted er dog ved at kigge på det, ligesom han også kigger på det samlede it-udstyr, som har brug for opgradering. Trine vil tage kontakt til Hvidebæk, for at høre, hvad de gør her. 
 • Trine nævnte også, at der er lavet fornyelse af kontrakten om hjemmesiden med Morten. Den indeholder blandt andet ret til to møder mellem Morten og superbrugerne årligt. Camilla oplyste, at der laves nogle nye muligheder med shoppen. Efter ønske fra Morten skal ønsker om ændringer eller nye ting så vidt muligt ske via Camilla, da det er det letteste.

3. Formanden

 • Trine fortalte om møde i  Kalundborg Idrætsråd, hvor hun var blevet valgt til suppleant, med ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Hun fortalte også om møde med Jakob fra Løve-Høng, hvor man var blevet enige om at se fremad og om at dele den uge, hvor der både er gymnastik og håndboldskole.
 • Karsten tager sig af Spar Nord kontrakten. 
 • Vedrørende regning for at leje stole og borde fra hallen er der ikke noget at gøre. Det skal vi fremover betale for efter gældende regler.
 • Trine nævnte, at hun vil undersøge, hvordan vi er forsikret. Camilla opfordrede hende til at rette henvendelse til DGI. Ifølge Camilla er vi dækket ind via vores medlemsskab af DIF og DGI. Trine tjekker op på det.
 • Trine er også i kontakt med kommunen vedrørende ny forpagtningsaftale mellem kommunen og Rosenvængets Selskabslokaler, som har betydning for foreningen. 

4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og nævnte, at hun har undersøgt muligheden for at betale kontingenter med Mobile Pay. Det er faktisk muligt via vores dankort-aftale, og det blev vedtaget at prøve det. Det koster 49 kroner om måneden.
 • Jannie nævnte også, at det Economics-system vi bruger er ved at være dyrt. Hun vil undersøge, om vi kan lukke en af vore to indgange for at spare.

5. Medlemsadministration

 • Jeppe oplyste, at der er givet følgende beløb i medlemstilskud: Fodbold: 37800 kr.  Gymnastik:  56800 kr.  Løb: 1500 kr.

6. Fodbold Senior

 • Simon nævnte, at spillerne er kommet godt i gang, blandt andet på kunstgræsbanen i Gørlev, der næsten er for lille, idet der er over 40 til træning. Der er kommet flere nye folk, og ved mønstringen var 46 mødt, selv om der var 12 afbud. 

7. Fodbold Ungdom

 • Karsten havde meldt afbud, men havde forinden pr. mail oplyst, at der er styr på trænersituationen, men der mangler spillere i de helt små årgange. Her vil man forsøge sig med en charmeoffensiv på skolerne for at få flere med.
 • Der er oprettet så der kan betales kontingent for foråret og alle hold over u12 skal have betalt inden tuneringsstart og resten senest 1 maj.
 • Kommunen har fået kortlagt alle dræn på grusbanen, som de nu vil prøve at rense for at se, om det afhjælper de vandproblemer, der nogle gange er.
 • Vedrørende slidskader på banerne, er det et meget stort problem i hele kommunen. Man er ved at se på en løsning, som skulle blive præsentret på det dialog møde kommunen holder med alle fodboldklubber  10 marts.

8. HG/LIF

 • Hanne Riis fraværende, men Arne kunne oplyse, at tilmeldingen til det årlige skolefodboldstævne er afsluttet. Det ser ud til, at der er lidt færre hold tilmeldt end sidste år.

9. Gymnastik

 • Camilla og Anette oplyste, at der har været afviklet et idrætsskade-kursus, hvor der dog kun var tilmeldte til et enkelt hold.
 • Arrangementet med Mads Ludvigsen fra Verdensholdet blev en succes.

10. Løb

 • Paw oplyste om forårstræning og Dianalund Løbeklub-besøg. Der er Reersøløb 8. marts og 14. marts kan nye løbere starte.

11. Sekretær

 • Ingenting.

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting

13. Arrangementer

 • Trine og Camilla havde holdt møde og snakket om muligheden for at lave en lederfest, hvor man startede med forskellige aktiviteter under temaet: Vis mig din sport. Det blev foreslået, at arrangementet skulle placeres i starten af september. Der arbejdes videre med et mere konkret oplæg..
 • Muligheden for at få indført flaskevand med klublogo på blev også debatteret. Trine vil snakke med Rosenvængets Selskabslokaler om sponsorering.
 • Det blev vedtaget at sige ja tak til at deltage i Folkemøde Kalundborg i Høng 30. maj, hvor der bliver mulighed for at få en stand, hvorfra man kan markedsføre sig overfor borgerne. Arrangementet holdes ved Høng Hallen og den nye bevægelsespark.   

14.   Evt.

 • Ingenting

 

Referat: Arne Svendesen