Referat af bestyrelsesmøde den 22.2.17

Til stede: Trine Birkmose, Jannie Kildebo-Jensen, Lars Bang, Jeppe Guldager, Hanne Riis, Kristine Ruus, Camilla Lander og  Arne Svendsen (ref). 
Afbud fra Karsten Olsen. 

  
  
1. Godkendelse af referat fra 19. januar. 
Godkendt. 
  
  
2. Afdelinger 
a. Løb
Kristine havde på forhånd afleveret følgende: 

 •  Vi har været i Slagelse til fællestræning med Slagelse motionsklub.
 • Maraton holdet er startet op med ca 18 løbere.
 • Der har været afholdt finale i DGI's cross løb ved Kattrup gods. Høng løbeklub var værter. Der deltag ca 520 løbere, på 3 distancer (3, 6 og 9 km). Høng løbeklub solgte suppe til arrangementet, det viste sig at være en mindre god forretning. Heldigvis valgte Rosenvænget at sponsere den suppe, de havde leveret, så suppe salget ca kommer til at gå i nul.
 • Der er afholdt møde ang. Høng løbet. Det er aftalt af forenkle konceptet.
 • Der er pt 70-80 tilmeldte Reersø løbet.
 • Det er blevet afprøvet om styrketræning kunne foregå i "boldrummet", så vidt jeg ved gik det ok.
 • Vi arbejder på at skulle være en del af Margueritløbet d. 24. Sep. Det er et landsdækkende event i samarbejde med DGI og politikken.

Planlagte aktiviteter.

 • D. 18. Feb. Canonball træning
 • D. 20. Feb. Førstehjælpskursus for trænere 
 • D. 28. Feb. Klubaften i Sportigan.
 • D. 4. Marts klubbens 10 års fødselsdag
 • D. 11. Marts opstart af nyløberhold
 • D. 12. Marts Reersø løbet

 
Træner situation.

 • Status quo 

 
Udfordringer.

 • Vi drømmer om flere deltagere på gå-holdet. Overvejer en annonce i den lokale avis kombineret med en artikel.
 • Løbs udvalget har drøftet hvordan vores Facebook side bliver brugt. Vi snakker videre om det på næste møde.

 
b. Gymnastik
Camilla havde afleveret dette: 
 
Siden sidst

 • Jeg er igen tilbage fra min "mini barsel" fra HG. Vi er godt i gang med planlægningen af årets lokalopvisning og den er næsten på plads.  I år er der gæsteopvisning ved Vestsjællands Idrætsefterskole. 
 • Vores teamgymhold har fået lov til at fortsætte træningen på Gørlev efterskole indtil juni måned 
 • Jeg hat fået en forespørgsel på et volleyhold. Jeg er ved at undersøge om vi har nogle der ville kunne være træner/holdleder. 
 • Planlagte aktiviteter
 • Vi starter landsstævnehold op i starten af april. Inden da holder vi et infomøde for alle der skal deltage i landsstævnet. 
 • Træner/udvalgssituationen
 • Efter opvisningen stopper to af vores udvalgsmedlemmer. Derfor skal vi have fundet nogle nye. Dette arbejde begynder vi meget snart på. 

Udfordringer

 • Vi kæmper med et MEGET dårligt anlæg i gymnastiksalen hvor den ene højtaler er sprunget og det lyder forfærdeligt. Dog er svaret fra hallen at der ikke er penge til at lave det lige nu fordi der lige er kommet nyt i hallen. 
 • Arne spurgte, om der da ikke kunne findes en løsning på lydproblemet. Camilla sagde, at kommunen faktisk har sat en tekniker på sagen, så man håber på løsning.


C: Fodbold Ungdom
Karsten havde afleveret følgende:
 

Siden sidst

 • Vi er jo i gang med skifte fra indendørs til udendørsfodbold. Vi har træner til de fleste årgang mangler kun u7 & u6 så det arbejder vi på. De starter heldigvis først udendørs i april.
   

Træner/udvalgssituationen

 • Vi har fået 2 personer (kenneth Moberg og Dennis Stenrad) til at tage sig af årets fodbold skole så det er perfekt.
 • Vi holder træner møde den 22-2 hvor DBU kommer med et indlæg om deres syn på ungdomsfodbold i en brede klub og måske vi efter følgende vil nedsætte et udvalg blandt trænerne til at lave en drejebog for hvordan vi skal gøre det i HG.
 • Der afleveres cpr nr på alle træner til børne attester efter træner mødet.


d. Fodbold Senior
Lars havde afleveret følgende:


Siden sidst

 • Senior er i fuld gang med træning i Gørlev, og de første træningskampe er afviklet.
 • Der er ca 30 + til træning og det er positivt.. - selv spillere fra 3 holdet er kommet i gang. J
 • Vi sætter de udskiftningsbænkene i produktion nu, så de er klar til kampstart. 
 • Jeg har kontakt til Nordea Fond vedr. det sponsorat de vil tilbyde, det er ok!  


Trænere

 • Jeg mangler at få udarbejde de kontrakter til trænerne, det forventes færdig uge 8/9.
 • Ellers er det tidligt på sæsonen, så der er ikke så meget vigtigt at berettet. 

 

 • Vi var i avisen vedr. vores mønstring: J

 
Trine sagde, at det var vigtigt at tænke på hele HG, når man snakkede om sponsorater. Det var Lars enig i.
 

e. HF/LIF:

 • Hanne fortalte, at man er ved at finde sponsorer til de pjecer, som man skal uddeles for klubben. Hun nævnte også, at der bliver 30 deltagende hold ved skolestævnet 11.-12. marts.

 

3. Nyt fra medlemsadministrator 
  

 • Jeppe fortalte, at han havde søgt medlemstilskud, og der er som forventet indkommet 45.000 kroner til fodbold, 64.000 kroner til gymnastik og 2500 kroner til løb.
 • Vedrørende børneattester mangler der enkelte, som der nu rykkes for.  

  

4.     Nyt fra sekretær  

 •   Ingenting.       

  


5.     Nyt fra kasserer 

 • Jannie fremlagde opdateret regnskabsoversigt og fortalte, at hun havde søgt kommunen om tilskud til kurser og udbetalt telefongodtgørelse.


  
6.     Nyt fra formanden. 
  

 • Trine nævnte Projekt Rigtige Mænd, som hun har bedt om at få oprettet tilmelding til på hjemmesiden. Håbet er at få flere lokale hold i gang, som også kan være med til et stjerneløb 24. maj i Kalundborg, der er kulminationen på projektet.
 • Hun nævnte også, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en del penge at søge i Folkeoplysningsudvalget – måske til fodboldens udskiftningsbænke.
 • Det blev vedtaget ikke at gå videre med forespørgsel fra Verisure.


7. Fokus-områder 
  
Halprojekt: 

 • Trine sagde, at der jo er kommet indlæg fra socialdemokraterne, som mener der skal flere penge til. Hun mente dog, at det gav en risiko for at udsætte projektet. Foreløbig er aftalen, at der skal laves en tegning, der viser, hvordan projektet senere kan udvides.
 • Trine mente, at man havde løftet den stillede opgave, men at den ikke var faldet ud til gymnastikkens fordel. Vi har fået et fedt projekt – men det løser ikke vores problemer.
 • Lars påpegede, at der ville komme til at mangle badefaciliteter ved den store hal.
 • Trine nævnte, at hun havde søgt aktindsigt hos kommunen omkring aftaler vedrørende klublokalerne.

Hjemmeside:

 • Lars sagde, at han og Winnie fra løbeklubben skal have et møde med Morten om ting, der skal rettes. 
 • Trine sender samarbejdsaftale til Lars, og Lars og Camilla skal herefter forhandle en ny samarbejdsaftale med Morten. 

Mediehold: 

 • Det blev slået fast, at man ihvertfald skal sørge for, at de fotografer, der tager billeder og sender dem til aviserne, får deres navne nævnt i den forbindelse. 

  
Klublokalet: 

 • Lars rykker Henrik fra Punkt 1 vedrørende en billig opvaskemaskine til klublokalet. 

 

Håndbog for klubben:

 • Intet nyt.

 

Stærk i Forening:

 • Projektet sådan set afsluttet, men det blev vedtaget efter forslag fra Camilla, at vi skal holde en visionsdag, for at prøve at komme i bund med nogle af de ting, der ofte ikke er tid til på bestyrelsesmøderne.
 • Det blev vedtaget, at dagen skal være torsdag 27. april klokken 17.00, og alle bedes indsende forslag til Trine omkring hvad de ønsker drøftet her.

 

Folkemøde:

 • Intet nyt. Gruppen med Kirstine, Karsten og Anette arbejder videre.

 

E Sport:

 • Der var enighed om, at det vil være en god ting at tage op, for at få flere unge med i klubben.
 • Trine tager fat i DGI, for at høre mere, og der skal arrangeres et møde med den hos DGI, der har med aktiviteten at gøre. Med henblik på at vi kan få holdt et lan-party, som kan være første skridt mod oprettelsen af E-sport som en aktivitet i HG.
 • Muligheden for at søge penge hos Folkeoplysningsudvalget skal undersøges.


  
8. Eventuelt 

 •   Camilla nævnte, at der er møde 4. april klokken 19.00 med info om landsstævne.