Referat af bestyrelsesmøde den 20.4.2015

Til stede: Trine Birkemose, Jannie Kildebo-Jensen, Camilla Lander, Karsten Olsen, Jeppe Guldager, Paw Larsen, Anette Nielsen, Simon Carlsen, Hanne Riis og Arne Svendsen (ref).

Afbud fra : Ingen.

 

1. Godkendelse af referat

 • Godkendt.


2. Opfølgning/hjemmeside

 • Spar Nord kontrakten. Karsten fortalte, at han havde kontaktet Kenneth fra Spar Nord, men denne var ikke vendt tilbage med svar. Karsten vil prøve at invitere ham til næste bestyrelsesmøde – alternativt må han sende noget pr. mail.
 • Internet: Det virker efter at Carsten Helsted har ordnet det. Der er også kommet flere tv-kanaler.
 • Stolesag: Trine sagde, at der er stor forskel på, hvordan der betales for leje af stole og borde i hallerne i kommunen. Det vil blive taget op på det møde Karsten og Trine skal have med kulturchef Jane Hald og halinspektør Knud Erik Birk 28. april. Trine mener også det bør være noget for Kalundborg Idrætsråd at se på. 
 • Vedrørende hjemmesiden blev det drøftet, om billeder af gymnastikhold kan bestilles via hjemmesiden, istedet for den nuværende procedure.


3. Formanden

 • Trine sagde, at der er indkaldt til møde i B-hal styregruppen 21. april. Hun fortalte, at hun har haft møde med Bøje fra Foreningernes Hus. De var enedes om at starte en behovsanalyse omkring foreningslokaler.
 • Trine oplyste, at hun og Camilla skal til møde med Mogens Dyhr Nielsen, som angiveligt har fået Realdania til at putte nogle penge i VP-hallen.    
 • Trine fortalte om det seneste møde i Kalundborg Idrætsråd, hvor det blev oplyst, at man arbejder med en vision 2017 vedrørende et godt børneliv.
 • Hun har ikke haft tid til at tage kontakt til kommunen vedrørende ny forpagtningsaftale mellem kommunen og Rosenvængets Selskabslokaler, som har betydning for foreningen. Men hun sagde, at vi skal være opmærksomme på i forbindelse med B-hal og evt. kommende foreningslokaler, at HG og Løve/Høng har brugsret til vore lokaler fra 2005 og 20 år frem.
 • Vedrørende bookingsystemet vil Trine spørge halinspektøren, om vi kan kan lavet en ordning, så det kun er os, der kan booke egne lokaler.


4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og sagde, at der er stor travlhed med mange indbetalinger.

 

5. Medlemsadministration

 • Jeppe oplyste, at der er mulighed for at søge penge hos Red Barnet, når forældre ikke har råd til at betale deres børns kontingenter. Flere har fået hjælp på denne måde, og Jeppe har skrevet en pæn anbefaling til Red Barnet om den gavn vi har af ordningen. 


6. Fodbold Senior

 • Simon kunne fortælle, at 47 indtil nu har betalt kontingent, men der mangler nogle få endnu. Det står skidt til med stadion, der er så ujævn, at den nærmest er farlig at spille på. Karsten har kontaktet kommunen.
 • Der er en smule undren over, at kommunen har stillet et par skraldespande til rådighed. Der er ikke nogen container at tømme dem i.


7. Fodbold Ungdom

 • Karsten nævnte, at de alleryngste nu er startet, nemlig de 4-5 årige. Ikke færre end 28 mødte frem – heraf flere piger. 

 

8. HG/LIF

 • Hanne Riis nævnte, at det kniber med spillere. Det gælder ikke mindst seniorerne, der har svært ved at stille hold.
 • U15 må låne af U13, der dog har fået flere nye spillere. Flere hold i rækkerne har dog trukket sig.


9. Gymnastik

 • Camilla nævnte, at 35 gymnaster fra konkurrenceholdet skal til Island her i sommer.
 • Vedrørende opvisningen sagde Camilla, at der kom 10.000 flere kroner ind end tidligere, på grund af stor tilstrømning af publikum, blandt andre forældre til de optrædende elever fra Sorø Gymnastik Efterskole.


10. Løb

 • Paw sagde, at han vil gå i sving med at skaffe vand med logo. 
 • Han roste gymnastikopvisningen og sagde at løberne var godt tilfredse med, at prisoverrækkelse var en del af gymnastikopvisningen.
 • Han roste også maden ved opvisningen, men havde dog hørt klager over, at folk kom til at stå for meget i kø.
 • Mølle-marathon blev alletiders succes med 75 til start.
 • En succes var det også, da halvdelen af klubbens trænere var på Go High Tur på Kragerup.


11. Sekretær

 • Arne gjorde opmærksom på halinspektør Finn Kristensens afskedsreception. Trine repræsenterer klubben, men fodboldafdelingen møder også selvstændigt frem for at sige tak for godt samarbejde.

 

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Karsten fortalte om de fortsatte problemer med lysanlægget, hvor kommunen skal se, om der kan skaffes flere penge, da der er problemer rigtig mange steder i kommunen. 
 • Han sagde også, at man lige skal have rede på, hvordan hallens rengøringspersonale bruger vores vaskemaskiner.
 • Camilla nævnte, at det nu igen (trods nyt tag) regner ind i gymnastiksalen. Karsten og Trine tager det op på mødet med kulturchef og halinspektør 28. april.


13. Arrangementer

 • Paw har skaffet en stand til foreningen ved Folkemødet 30 maj.
 • Camilla sagde, at hun sørger for, at der sættes flag op i byen, samt at der er gymnastikopvisning.
 • Trine foreslog, at vi laver en børneparkering, hvor børnene kan lave diverse aktiviteter.
 • Paw, Karsten og Camilla udgør styregruppen vedrørende folkemødet.
 • Vedrørende indvielsen af Høng Bevægelsespark stiller gymnastikken med folk, som kan vise de besøgene de forskellige lege.
 • Trine forelagde DGI-aktiviteten Klubliv Danmark, som er en ny måde at få sponsorkroner ind via Dankortet. Trine tilmelder os.


14.   Evt.

 • Simon nævnte, at han var blevet kontaktet af lokale folk, som vil høre, om klubben vil medvirke til hal-bal og Høng Rock. Det blev vedtaget at bede om flere konkrete oplysninger.
 • Anette gjorde opmærksom på DGI online-kurser  om idrætsskade-forsikringer.
 • Endelig gjorde Jannie opmærksom på, at vi stadig har 17000 kroner til brug i klublokalet. 

 

Referat: Arne Svendsen