Referat af bestyrelsesmøde den 20.1.2015

Til stede: Trine Birkmose,  Jannie Kildebo-Jensen,  Camilla Lander, Jeppe Guldager, Paw Larsen, Anette Nielsen, Hanne Riis, og Arne Svendsen (Ref).
Afbud fra : Simon Carlsen og Karsten Olsen.

 
1. Godkendelse af referat

 • Godkendt.

2. Opfølgning:

 • Indretning af klublokale: Trine oplyste, at der kommer fire fra gymnastikken 21. februar, hvor man skal i sving. Også Løve/Høng, løbeafdelingen og fodboldafdelingen møder med folk.
 • Vedrørende skab til HG/LIF pokaler sagde Jeppe, at han havde et stående. Det kigger man på på, og er det ikke nok, kan der købes et andet.
 • Internet: Virker ikke efter hensigten. Paw ringer til Telenor. Desuden vil Trine dog kontakte kulturchef Jane Hald for at høre, hvad kommunen kan gøre..

3. Formanden

 • Trine nævnte henvendelse fra Kalundborg Idrætsråd, som hun nu har undersøgt nærmere. Hun vil sende et positivt svar til idrætsrådet, der er interesseret i at høre, hvilke udfordringer vi mener, er de største, når det gælder om at sikre medlemstilgang og faciliteter..
 • Trine oplyste, at det nye interbooking-system gælder hallen men ikke klublokalerne..
 • Vedrørende Spar Nord kontrakten venter den til Karsten melder tilbage. Det samme gælder problemer med huller i banen og problemer med lyset.
 • Trine nævnte fornyelse af kontrakten om hjemmesiden med Morten. Både Camilla, Jeppe og Karsten (pr. mail) meldte ud, at det fungerede godt. Camilla sagde dog, at der stadig var brug for at kunne købe flere ting ad gangen i shoppen, og Anette mente, at der skulle for mange klik til for at se træningstider.
 • Det blev nævnt, at det vil være godt med et par årlige møder mellem superbrugerne og Morten. Trine prøver at få det med i en ny kontrakt, som hun så vil skrive under.
 • Det blev vedtaget, at hjemmesiden skal være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.
 • Trine oplyste, at hun vil holde et møde med Jakob fra håndboldklubben omkring booking af hallen.
 • Det blev drøftet, hvad man skal gøre ved det problem gymnastikafdelingen har med at få kontingent-betalinger ind. Camilla bruger meget tid på at ringe og rykke på anden vis. Der var enighed om at sætte ind med flere forskellige ting. F.eks. en betalingsdag, hvor der bydes på kaffe og kage, samtidig med at forældrene kan ordne betalingen via en bærbar computer.
 • Jannie vil desuden undersøge muligheden for at betale via mobile-pay som virksomhedsordning.

 
4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og nævnte, at hun nu næsten har lukket alle konti i Nordea i kølvandet på Spar Nord aftalen. Der er søgt støtte til kurser for 4800kroner  i gymnastikken, 5200 kroner i fodbolden og løb hele 46.000 kroner
 • Kommunens kultur og fritidsmedarbejder Mie Rysgaard har sagt, at det vil være praktisk i forhold til kommunens administration, hvis vl ændrede regnskabsår til kalenderåret. Trine sagde dog, at det ønsker man ikke, da det vil være upraktisk i forhold til Janni´s arbejdsår som selvstændig regnskabsfører. Desuden vil det passe dårligt med gymnastikkens årsrytme.
 • Trine appellerede til, at alle skal blive bedre til at aflevere bilag til Jannie efter arrangementer.

 

5. Medlemsadministration

 • Jeppe oplyste, at han har søgt medlemstilskud, og det ser ud til at passe nogenlunde med det budgetterede.
 • Han skal til at indberette medlemstal til DGI..

 
6. Fodbold Senior

 • Ingenting. Afbud fra Simon.

 
7. Fodbold Ungdom

 • Karsten havde meldt afbud, men havde forinden pr. mail oplyst, at man er ved at slutte indendørs sæson og gøre klar til udendørs sæsonen.
 • I uge 8 holdes trænermøde, hvor man skal have koordineret alle de hold, der skal tilmeldes den nye sæson.

 

8. HG/LIF

 • Hanne Riis afleverede et eksemplar af samarbejdsaftalen mellem HG og Løve IF om pigefodbolden til formanden. Aftalen skal genforhandles hvert femte år, og det er tid nu.
 • Hanne oplyste, at samarbejde med Kirke Helsinge omkring damefodboldholdet er opgivet, da der kun var tre spillere i Kirke Helsinge.

 

9. Gymnastik

 • Camilla oplyste, at Novo har givet penge til arrangement, hvor hjertestarter kan blive demonstreret.
 • Det blev foreslået at lave en event-dag i samarbejde med løbeklubben, hvor der kan prøves nogle nye discipliner, som der så bagefter eventuelt kan oprettes hold i.

 

10. Løb

 • Paw oplyste, at 41 løbere fra klubben deltog i Slagelse Motionsklubs nytårsløb.
 • 12. februar har man arrangement med Jesper Sørensen, der har løbet jorden rundt to gange.

 

11. Sekretær

 • Ingenting.

 

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting

 

13. Arrangementer

 • Ingenting.

 

14. Evt.

 • Der blev talt om at undersøge muligheden for at få Falck til at stå for nogle førstehjælpskurser.