Referat af bestyrelsesmøde den 19.1.16

Til stede: Jannie, Anette, Paw, Jeppe, Simon, Karsten, Trine og Hanne.

Afbud: Arne og Camilla

1.Godkendelse af referat fra den 15. december

 • Godkendt

 

2.Opfølgning fra sidste møde

a) Klublokale:

 • i.Gardiner: er på vej op
 • ii.Lampen: er på vej op
 • iii.Lydanlæg: udsættes

b) Kontrakter: Arbejdsgruppen (Anette, Karsten og Jannie) aftaler snarest et møde.

c) Skure på stadion: afventer

d) Møde med André fra Løve/Høng Håndbold: afholdes den 22.2.2016

e) Klubliv Danmark: lukker

f) Folkemødet: Er der personer uden for bestyrelsen, der vil være med til at arrangere HG’s aktiviteter?

 

3.Formanden

 • DGI Onlinekurser: ingen tilmeldte
 • Repræsentantskabsmøde Kalundborg Idrætsråd den 24.2.: Trine deltager (hun er suppleant)
 • AMFI 2016: Deltager vi ikke i.
 • Ulighed i sundhed: Vi har ikke hørt nærmere, men Trine har sagt ja til at deltage i møder senere.
 • Rosenvængets selskabslokaler: vil gerne have lov til at benytte klublokalet 6 gange i løbet af foråret. Datoer sendes ud til bestyrelsen til godkendelse.
 • Hjertestarter: Trine aftaler med kommunen mht. at få den flyttet ud.

 

4.Projekter

 • HG Filmhold for TV Øst: Jeppe vil gerne deltage og vi efterlyser flere interesserede på Facebook og hjemmeside (Trine).
 • Halprojektet: Trine informerede om projektets status. Hvis man har ønsker, skal man give dem til Trine.

 

5.Afdelinger

a) Fodbold Senior (Simon):

 • i.Vi mangler en træner til 3. holdet. Trine laver også et stillingsopslag
 • ii.Vi starter den 30. januar (klublokalet er desværre optaget denne dag).
 • iii.Vi kunne godt bruge et el-stik udendørs til pølsevognen. Bestyrelsen godkendte igangsættelse. Trine kontakter Høng Hallen.
 • iv.Vi har to ugentlige seniortræninger på kunststofbanen her i foråret.

b) Fodbold Ungdom (Karsten)

 • i.Indendørs er ved at være slut og vi starter snar udendørs
 • ii.Vi mangler et par trænere, men forventer der snart er styr på det.

c) Løb (Paw)

 • i.Vi har oplevet, at der har været koldt, når vi skal bruge lokalerne. Vi håber ikke at opleve det oftere. Trine på sagen.
 • ii.Vi kunne godt bruge mere plads til rekvisitter: Pokalskabene flyttes ind i det lille mødelokale, hvilket skaber lidt mere plads.
 • iii.Nyløberhold starter den 12.3
 • iv.Reersøløb den 13.3.

d.Gymnastik (Anette)

 • i.Konkurrencer er godt i gang
 • ii.I næste uge går vi i gang med planlægning af opvisningen (opvisningen er den 19. marts)
 • iii.Der bliver stadig lukket op til vores redskaber. Vi har kontaktet halpersonalet.
 • iv.Der er mange hold, der deltager i Amtsopvisningen i Kalundborg

 

6.Medlemsadministration (Jeppe)

 • Medlemstal er indberettet til DIF
 • Der er søgt om medlemstilskud i Kalundborg Kommune.

 

7.Sekretær (Arne)

 1. Arne deltog ikke i mødet.

 

8.Kasserer (Jannie)

 • Der er søgt Kommunen om tilskud til kurser
 • Spar Nord: Vi har fået 1.500,- kr for kundemøder: Vi har bedt om flere plakater og foldere.
 • Spar Nord: Vi bestiller Swipp
 • Danske Bank: Vi er i gang laver en aftale om Mobil Pay.
 • Telefonpenge til bestyrelsen: Er på vej
 • Jeg har fået materiale (foldere og plakater) fra OK. Spørg hvis I vil have noget. Kan de komme til Gymnastikopvisning og Høng Løbet?

 

9.HG/LIF (Hanne)

 • Vi mangler træner til U17. Sig til, hvis I har emner.
 • Vi er i gang med at finde flere spillere på områdets skoler, men mangler nogen til at hjælpe.

 

10.Eventuelt

 • Indkøbsaftaler med forretninger – bør gælde for alle afdelinger /medlemmer.
 • Stærk i forening: lørdag den 23.januar, kl. 10.00 - 15.00 – mere info følger fra Trine. Medbring bidrag til årshjulet.
 • Datoer til bestyrelsesmøder: Er godkendt (Jeppe lægger dem ind på hjemmesiden).
 • Næste ordinære bestyrelsesmøde: Mødet flyttes fra den 22. februar til den 23. februar, kl. 19.30.