Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2014

Tilstede:  Jannie Kildebo-Jensen,  Kim Wellendorff, Paw Larsen, Camilla Lander, Katrine Lindegaard Larsen, Simon Carlsen, Karsten Olsen  og Arne Svendsen (Ref).  
Fraværende:  Kim Sørensen og Jeppe Guldager.

1.Godkendelse af referat

 • Godkendt.  

2. Opfølgning på aftaler 

 • Rosenvænget.  Karsten har haft for travlt, så sagen er gået i stå.
 • Vedr. ny hjemmeside har der været møde i udvalget. Camilla har nogle problemer med lister, som Jannie dog mener hun kan hjælpe hende med. 
 • Netforbindelse i hallen: Telenor har angiveligt ordnet det. Katrine tjekker om det passer. Godkendt.
 • Indretning af klublokaler og forsikring: Kim konstaterede, at der ikke rigtig sker noget, fordi alle åbenbart venter på hinanden. Simon vil nu sørge for at samle folk. Simon fortalte om problemer med bordfodbolden, der dog nu efter store besværligheder er endt med, at vi vælger at beholde et lettere defekt bordfodbold, som Simon vil få et kyndigt medlem til at sætte i stand.
 • Med hensyn til forsikring vil Kim tage en snak med halinspektøren.
 • Vedrørende fugtskader på gymnastikredskaber har Camilla givet op, efter at være blevet sendt fra den ene til den anden i kommunen. Kim mener dog ikke det kan være rimeligt, at foreningen skal lide under at hallens tag har været utæt, og vil tage sagen op overfor kulturchef Jane Hald.
 • Camilla nævnte, at booking af hal/gymnastiksal er et problem, fordi hallens personale bruger flere forskellige mapper og diverse gule sedler. Hun har været udsat for at måtte flytte et hold, fordi halassistenten sagde, at tiden var givet til en anden klub, selv om Camilla var sikker på, at hun havde booket.
 • Det blev vedtaget, at vi fremover må bede halinspektøren bekræfte pr. mail, at vi har booket en tid. Kim taler med ham om det.
 • Karsten vil tage sig af Viasat-boks.

 

3. Formanden 

 •  Kim oplyste, at han har underskrevet sponsoraftale med Spar Nord, der gælder fra 1. april.  Den går som tidligere ud på, at vi får et kontant beløb på 5000 kroner mod at levere diverse markedsføring af Spar Nord ved arrangementer, ligesom vi skal flytte vores bank-engagement, dog minus en opsamlingskonto i Sparekassen Sjælland, til Spar Nord.
 • Desuden får vi 500 kr i tilskud til foreningen pr. henvist kundeforhold og Spar Nord betaler et års kontingent for medlemmer af foreningen, som vælger at blive kunde efter møde, dog maks 500 kr.
 • Derudover får vi 0,50 kr pr. tjek ind på Facebook-siden “Spar Nord Slagelse støtter Høng GF”.
 • Jannie tager kontakt til Kenneth Schmidt fra Spar Nord vedrørende det praktiske. Kim sørger for at få Kenneth til at sende links og logo til hjemmeside-brug.
 • Karsten nævnte, at vi har fået penge fra OK benzin, selv om aftalen egentlig er sagt op. Jannie vil tjekke, om vi fortsat er med i aftalen.  
 • Kim nævnte møde med kommunen, hvor man blandt andet havde talt om kunstgræsbaner, der er blevet for dyre. Det ser dog ud til, at de nødvendige penge bevilges til blandt andet banen i Gørlev.
 • Karsten vil invitere kommunens koordinator vedrørende vedligeholdelse af baner på besøg.
   

4. Kasserer (Jannie) 

 • Jannie fremlagde regnskabstal og oplyste, at hun bøvler meget med Sparekassen Sjælland for at få netbanken til at fungere.
 • Hun vil snakke med Nordea om at få flyttet konto vedrørende klublokaler over i hendes navn. Den var kommet til at stå i afdøde tidligere kasserer Arne Jörgensens navn.


5.  Medlemsadministration (Jeppe) 

 • Jeppe fraværende, men han havde pr. mail oplyst, at vi har fået godt 55.000 kroner i tilskud til leder og instruktøruddannelse. Der var søgt om ca. 75.000 kroner.
 • Jeppe meddelte også, at han var tilfreds med den måde hjemmesiden nu fungerer på.


6.  Fodbold Senior (Simon) 

 • Simon kunne fortælle, at det går godt med at få kontingenter ind, og der er omkring 35 spillere til træning hver gang. Der kan ventes endnu flere, idet Ruds Vedby har lukket deres serie 3 hold, så der vil sikkert være 40 spillere i gang, når græsset bliver grønt. 
 • Der har været holdt et godt heldags-arrangement med team-building sammen med træner Bo Sørensen.
 • En af trænerne for andetholdet stopper, men den anden fortsætter og er ved at finde en ny makker. 
 • Simon nævnte også, at Flemming Rasmussen fra veteranholdet har påpeget, at der ligger en del glasskår på grusbanen. De stammer formentlig fra monstertruck-opvisningerne, og man vil forsøge at tage op overfor kommunen, at disse opvisninger flyttes til et andet sted.
   

7. Fodbold Ungdom (Karsten) 

 • Karsten fortalte, at man har måttet trække et U9 hold, fordi der ikke er spillere nok. Et forsøg på samarbejde med Gørlev gav ikke noget resultat, så tre tilbageværende spillere må rykke en række op.
 • Der er trænere til alle hold.
 • To holdledere har været på kursus i de nye digitale holdkort, og de vil nu give deres viden videre til trænerne.
 • Høng Cup er sat på nettet og de første har tilmeldt sig . Det er 21. juni det foregår.


8. HG/LIF 

 • Kim fraværende, men Arne kunne som medlem af HG-LIF udvalget fortælle, at der var 40 tilmeldte hold til årets skolestævne.
 • Arne oplyste i øvrigt, at han nu trækker sig fra udvalget, for at give plads til en, der har børn, som er aktive i HG-LIF. Han har derfor aftalt med Hanne Riis, Askelunden 8, Høng, at hun bliver nyt medlem, og hun er allerede godt i gang.


9. Gymnastik 

 • Katrine og Camilla kunne fortælle at budgettet holder, og at alt var klar til opvisning.
 • Simon nævnte, at han var blevet kontaktet af Torben Kelvin, der havde fået en henvendelse fra kommunen om, at man meget gerne ville have fremsendt tegninger af B-hal/multihus, som jo har været et stort ønske i mange år. Katrine sagde, at hun kunne skaffe tegningerne. 

10.  Løb 

 • Paw fortalte, at Reersø-løbet gik over al forventning med 105 deltagere. Man havde faktisk kun satset på det halve, så løbet gav da også overskud.
 • 45 nye løbere er startet her 15. marts. Og så bliver der som noget nyt marathon-løb ved årets udgave af Høng Løbet 31. august.

11. Sekretær 

 • Ingenting.  

  
12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting.

13.  Arrangementer 

 • Ingenting.

14.  Evt. 

 • Ingenting.


Næste møde holdes torsdag 24. april.

Referat: Arne Svendesen