Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj 2014

Tilstede:  Jannie Kildebo-Jensen,  Paw Larsen, Kim Wellendorff, Camilla Lander, Simon Carlsen og Arne Svendsen (Ref).  
Fraværende:  Kim Sørensen, Jeppe Guldager, Karsten Olsen og Katrine Lindegaard Larsen..

  
1. Godkendelse af referat:   

 • Godkendt.  


2. Opfølgning på aftaler 

 • Rosenvænget.  Karsten har stadig for travlt, så sagen er stadig gået i stå. Det blev vedtaget, at Camilla snakker med Karsten om, hvordan man skal komme videre.
 • Karsten har oplyst pr. mail, at Morten arbejder på at få Spar Nord logoer på hjemmesiden. De fremsendte logoer er dog meget små, så man venter på at få nogle større.
 • Netforbindelse i hallen: Simon tjekker med Carsten Helsted, hvor sagen står.
 • Indretning af klublokaler: Camilla fortalte, at det gardintilbud hun havde fået kun var til halvdelen af vindues-arealet, så det vil blive for dyrt. Hun prøver nu at undersøge andre og billigere muligheder.
 • Simon sagde, at man går i gang med indretning af lokalet, når fodboldsæsonen er afsluttet.
 • Vedrørende fugtskader på gymnastikredskaber vil Camilla tage kontakt til forsikringsselskabet. 
   

3. Formanden 

 • Kim sagde vedrørende Spar Nord aftalen, at han har videresendt materiale vedrørende Spar Nord på Facebook til Karsten.
 • Paw forelagde invitation fra Høng Skole, der inviterer foreningerne til møde omkring eventuel medvirken til at udfylde rammerne i den nye skolereform. Camilla tager til mødet.

4.  Kasserer (Jannie) 

 • Jannie fremlagde regnskabstal og efterlyste de 5000 kroner, som Spar Nord vil indbetale i forbindelse med sponsorat. Kim sagde, at man afventer et møde med Kenneth fra Spar Nord.
 • Bestyrelsen besluttede, at konto 4373149751 i Nordea, “Klubhus” , med indestående 39.815,44 kr, skal under HG`s øvrige konti med adgang til.
 • Kim lovede at skaffe en stor check fra Spar Nord, der skal bruges i forbindelse med “Danser med cancer” 30. august.
 • Jannie sagde, at hun vil vente med at skifte over til nye konti i Spar Nord til efter fodboldspillerne er færdige med at betale kontingent.

5. Medlemsadministration (Jeppe) 

 • Jeppe fraværende, men han havde pr. mail fortalt, at der ikke er problemer.


6. Fodbold Senior (Simon) 

 • Simon sagde, at der var fodboldafslutning 14. juni.
 • Han beklagede, at de nye skure ved stadion allerede var blevet grafitti-malede.
 • Simon fortalte også om møde med Fodboldens Venner, som desværre mangler medlemmer. Det er ikke så godt, idet vennerne årligt udbetaler 30-40.000 kroner til fodbolden. Ved afslutningerne hos seniorer og ungdom vil der blive reklameret for at få bådeaktive spillere og forældre til at melde sig til støtteforeningen.
 • Simon fortalte også, at det går godt med pølsevogn og ølsalg ved førsteholdets kampe. Dog mangler der et strømudtag på stadion, så man vil kunne slippe for at slæbe kabler hver gang. John Skipper har søgt om det.

7. Fodbold Ungdom (Karsten) 

 • Ingenting. Karsten havde meldt afbud.

8. HG/LIF 

 • Ingenting. Kim fraværende.

9. Gymnastik 

 • Camilla kunne fortælle, at hun havde været til møde om fordeling af tider i hallen, hvor gymnastikken langtfra havde fået det man ønskede. Man bliver derfor nødt til at skære i holdene. Dog er der håb om at man kan få en ugentlig aftentræning på Gørlev Idrætsefterskole, hvis Folkeoplysningsudvalget siger ja.
 • Man er næsten på plads med instruktører til næste sæson, hvor der igen bliver et forældre og barn hold samt et hold spilopper.

10. Løb 

 • Paw fortalte om succesrig deltagelse i Gardehusarløbet, BT halvmarathon, TV Øst Løbet og marathon i København.
 • Afdelingen har også cross gym, som tidligere formand Kristine står for, og man er også begyndt med cykelløb for skadede løbere.

11. Sekretær 

 • Ingenting.  

 12. Indendøs og udendørs anlæg

 • Simon sagde, at der bør børes noget ved træningsbanerne inden næste halvsæson. Mange spillere er bange for at løbe på dem, fordi de frygter skader i anklerne.

13. Arrangementer 

 • Tidspunktet for årets lederfest blev debatteret. 16. august har tidligere været nævnt, men det blev besluttet at flytte til 20. september. Løbeklubben står for arrangementet.

14. Evt. 

 • Ingenting

Referat: Arne Svendsen


Næste møde holdes tirsdag 17. juni.