Referat af bestyrelsesmøde den 18.3.2015

Til stede: Trine Birkmose,  Jannie Kildebo-Jensen,  Camilla Lander, Karsten Olsen, Jeppe Guldager, Paw Larsen, Anette Nielsen, Hanne Riis og Arne Svendsen (Ref).

Afbud fra : Simon Carlsen.

1. Godkendelse af referat

 • Godkendt.

2. Opfølgning/hjemmeside:

 • Spar Nord kontrakten.  Karsten fortalte, at han havde været i kontakt med Kenneth fra Spar Nord, som gerne vil have møde med os. Der er lagt op til fornyelse på samme betingelser som i dag. Karsten finder ud af, hvor og hvornår vi kan mødes. Spar Nord er også interesseret i at komme til møder i klubben.
 • Internet: Det virker, men der skal lige snakkes med Simon, inden der tages beslutning om, hvorvidt Paw stadig skal henvende sig til SEAS/NVE, eller om vi skal beholde det nuværende. Trine sagde, at det også skal drøftes med Simon, om det er den rigtige Viasat-løsning vi har. Trine vil også tage sagen op i idrætsrådet. 
 • Stolesag: Karsten nævnte, at der tilsyneladende er stor forskel på, hvordan der skal betales for leje af stole og borde i hallerne i kommunen. Karsten og Trine skal til møde med kulturchef Jane Hald og halinspektør Knud Erik Birk om forholdene til maj. Trine vil også tage det op i idrætsrådet, da hun jo mener, at klubberne i kommunen jo bør have de samme betingelser overalt.
 • Ingen bemærkninger til hjemmesiden.

3. Formanden

 • Trine sagde, at hun havde spurgt kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Brøndel om, hvornår det første møde i styregruppen vedrørende B-hal var. Svaret var, at der ikke endnu er aftalt et møde. Trine nævnte, at hun havde talt med kommunaldirektøren og gjort det klart, at HG var meget klar til at være med.
 • Vedrørende forsikringer blev det slået fast, at vi er forsikrede via vores medlemsskab af DIF og DGI.    
 • Trine har ikke haft tid til at tage kontakt til kommunen vedrørende ny forpagtningsaftale mellem kommunen og Rosenvængets Selskabslokaler, som har betydning for foreningen.

4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og sagde, at hun nu vil lukke den ene adgang til Economics-systemet, så vi kun skal betale for en.
 • Karsten spurgte, om vi har Nem ID. Det har vi, sagde Jannie. Karsten oplyste, at det kan bruges til at indhente børneattester, så det bliver lettere end hidtil.

5. Medlemsadministration

 • Jeppe oplyste, at der er bevilget 56000 kroner, det fulde beløb, til kurser, fra Folkeoplysningsudvalget. 

6. Fodbold Senior

 • Simon havde meldt afbud, men Karsten sagde, at det gik godt i afdelingen med rigtig mange til træning.

7. Fodbold Ungdom

 • Karsten nævnte, at afdelingens forskellige hold er ved at starte sæsonen. Hold for de allermindste starter for første gang. Man forventer at kunne komme på græs 1. april. 

8. HG/LIF

 • Hanne Riis nævnte, at man prøver at skaffe flere pigespillere. Man skal være med, når alle 3. klasserne har fodbolddag. Der har også været møde med støtteklubben Fodboldspillets Venner.
 • Årets skolefodboldstævne havde lidt færre deltagende hold end sidste år.
 • Klubben har hold i U13, U15 og i damerækken. Man er igang med at kigge på samarbejdsaftalen mellem Høng GF og Løve IF, der skal fornys. Forventningen er dog, at der kun skal foretages enkelte ændringer.

9. Gymnastik

 • Camilla nævnte, at skolefritidsordningerne vil lave en bazar, hvis overskud skal gå til gymnastikken.
 • Og så gælder det ellers forberedelser til opvisningen.

10. Løb

 • Paw oplyste, at der er købt mikrofoner for 2500 kroner, så der er 7500 kroner tilbage af det afsatte beløb. Han foreslog, at de eventuelt kan bruges på at vi kan få vand med eget logo på.
 • Paw sagde videre, at han havde fået en forespørgsel om familierabat, hvis flere familiemedlemmer deltog i foreningens forskellige aktiviteter. Karsten sagde, at vi er den billigste forening i Vestsjælland, så han mente ikke, det var nødvendigt.
 • Paw nævnte at man havde haft besøg af 20 medlemmer af Dianalund Løbeklub, der var meget imponerede over den måde afdelingen fungerer på.
 • 70-80 var med til at fejre løbeklubbens otte års fødselsdag, og der er startet 36 nye løbere her i foråret.

11. Sekretær

 • Ingenting.

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Karsten fortalte om møde mellem foreningerne og kommunen, hvor det fremgik, at det kører udmærket med den såkaldte kridtordning, hvor nogle selv kridter op, mens andre, herunder HG, fortsat får gjort det af kommunens folk.
 • Vi skal dog fremover sørge for at flytte mål i forbindelse med græsslåning. Vi skal også reparere små huller i banerne, så vi får leveret noget jord. Stadion skal sprøjtes for ukrudt.
 • Lysanlæg giver problemer. Der er afsat 600.000 kroner i 2015 og et tilsvarende beløb i 2016 til udskiftning af lysanlæg i hele kommunen, men der er meget at tage fat på, da 16 ud af 24 anlæg er modne til udskiftning. Blandt andet det i Høng, som man ikke længere kan få reservedele til.
 • Kommunen vil lave prioriteret liste og udvalgsformand Peter Jakobsen  vil prøve at skaffe flere penge.

13. Arrangementer

 • Trine nævnte løbeklubbens mølle-marathon omkring Løve Mølle, der afvikles 29. marts og 24. april. Samt DGI´s årsmøde 22. april, hvor Trine deltager.
 • Det blev vedtaget, at man vil satse på lørdag den 12. september til HG Games – årets lederfest med diverse aktiviteter på tværs af afdelingerne. Den nye bevægelsespark kan være et omdrejningspunkt her, men andre ideer til aktiviteter er velkomne. Der blev blandt andet foreslået ringridning på cykel og et løb med forskellige poster, hvor der skal dystes i forskellige konkurrencer. Camilla laver et oplæg til indbydelse.
 • Den nye bevægelsespark skal indvies 9. maj. I den forbindelse skal gymnaster give opvisning, og Paw er blevet kontaktet omkring salg af pølser.
 • Endelig er der Folkemødet i Høng 30. maj, hvor vi også skal være med. Camilla tager kontakt til Niels Erik Danielsen vedrørende en gymnastikopvisning.

14.   Evt.

 • Trine bad formændene for de forskellige afdelinger tænke over, om man havde de rette trænere, og om de talte ordentligt til udøverne.
 • Der er et problem med fodboldbordet, som Simon skal finde ud af.