Referat af bestyrelsesmøde den 17.6.15

Til stede: Trine Birkemose, Jannie Kildebo-Jensen, Karsten Olsen, Paw Larsen, og Arne Svendsen (ref).

Afbud fra : Camilla Lander, Jeppe Guldager, Anette Nielsen, Hanne Riis og Simon Carlsen. Ingen.

 

1. Godkendelse af referat

 • Intet referat at godkende


2. Opfølgning/hjemmeside:

 • Spar Nord kontrakten. Kenneth fra Spar Nord orienterede om den aktuelle status. Dog kunne han ikke fortælle, hvor mange der har booket møder mv. i 2015, men det vil blive opdateret. Der er lagt op til, at kontrakt fortsætter på samme vilkår. Man skal bruge link fra HG´s hjemmeside, for at aktiviteterne kan blive registreret korrekt. 
 • Trine foreslog at Spar Nord kan være aktiv som sponsor i forbindelse med HG Games 19. september. Det vil Kenneth vende tilbage med noget omkring.

3. Formanden

 • Trine nævnte, at skal man i kontakt med hallen pr. mail er mailadressen halpost@kalundborg.dk 
 • Trine sagde, at der er et generelt problem med oprydning i klublokalerne og i køkkenet. Hun opfordrede til, at vi passer på lokalerne.
 • Der har også været en ærgerlig episode i gymnastiksalen, hvor nogle drenge var gået ind og havde brugt nogle af klubbens redskaber. Trine vil tale med Knud Erik om, hvad der kan gøres. Om nødvendigt må der låses af.
 • Trine nævnte at to fra foreningen var kommet med i projektgruppen vedrørende B-Hal, nemlig Arne Christoffersen og Trine.

4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og sagde, at pengene fosser ud, fordi der skal betales for gymnasternes tur til Island. Økonomien ser dog fornuftig ud, og Trine og Paw fik styr på økonomien omkring de indkøbte vand med HG-logo.


5. Medlemsadministration

 • Ingenting.  Jeppe fraværende. 


6. Fodbold Senior

 • Simon fraværende, men Karsten kunne fortælle, at førsteholdet i serie 2 har klaret sig godt ved at ende udenfor nedrykningsfare, og andetholdet er rykket op i serie 3.


7. Fodbold Ungdom

 • Karsten nævnte, at der er DBU-fodboldskole i  uge 28. Udsolgt med 64 deltagere. 


8. HG/LIF

 • Ingenting.  Hanne Riis fraværende.


9. Gymnastik

 • Camilla og Anette fraværende. Trine nævnte den uafklarede halfordeling i forhold karateklubben. (Hvor Folkeoplysningsudvalget efterfølgende har truffet beslutning om, at man skal fastholde tiderne fra sidste år. )


10. Løb

 • Paw nævnte at flere løbere havde deltaget i marathon i København.
 • Han sagde, at folkemødet var gået godt og nævnte, at der havde været afslutning for ny-løberne, hvor 31 var gået igennem.


11. Sekretær

 • Ingenting.


12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Karsten fortalte om de fortsatte problemer med lysanlægget, hvor tre lamper nu ikke mere lyser. Det skal ordnes inden efteråret.


13. Arrangementer

 • Trine sagde med henvisning til folkemødet, at vi bør blive bedre til at stille os fælles op som forening.
 • Karsten mente ikke, at vi burde stå og sælge noget. Der var forslag om at lave en kombineret bane, med både fodbold og gymnastik.
 • HG-Games for trænere og ledere er fastsat til 19. september. Camilla og Trine laver programmet.


14.   Evt.

 • Paw sagde, at det nogle gange giver problemer, at foreningens navn er Høng Gymnastikforening. Han foreslog istedet, at man ændrede navnet til Høng Idrætsforening, da det navn bedre fortæller, at foreningen altså også har både løb og fodbold med. 
 • Det blev vedtaget at sætte det til debat.
 • Jannie nævnte, at hun har ferie i uge 28-29 og 30, så her vil man ikke kunne få refunderet udgifter.
 • Trine opfordrede alle til at tænke over om dagsordenen for bestyrelsesmøderne skal ændres, så der kan blive mindre afrapportering og mere debat.

 

Referat: Arne Svendsen