Referat af bestyrelsesmøde, den 17. februar

Tilstede:  Jannie Kildebo-Jensen,  Kim Wellendorff, Paw Larsen, Jeppe Guldager, Karsten Olsen  og Arne Svendsen (Ref).  
Fraværende:  Kim Sørensen, Simon Carlsen,  Camilla Lander og Katrine Lindegaard Larsen

  
1.Godkendelse af referat

 • Godkendt.

  
2.Opfølgning på aftaler 

 • Rosenvænget.  Karsten har igen rykket kommunen, hvor beskeden nu er, at det ikke er sikkert vi overhovedet kan få at vide, hvad der står i kontrakten. Karsten rykker igen og hvis det ikke lykkes at få ordentlig besked, vil han underrette Kim, der så skal tage fat i chefen Jane Hald.
 • Vedr. ny hjemmeside er den klar, og kontrakt med Morten blev underskrevet af Kim. Alle bestyrelsesmedlemmer skal oprette sig selv. Karsten vil indkalde til et møde for de fra de forskellige afdelinger, der skal være superbrugere. På mødet vil Morten fortælle om siden og hvordan den bruges.
 • Netforbindelse i hallen: Intet nyt, da Camilla var fraværende, men seneste nyt var, at kommunen arbejdede på at indhente tilbud
 • Indretning af klublokaler og forsikring: Simon har oplyst, at han har talt med Jacob fra Løve/Høng, der kan fortælle, at de ikke har nogen forsikring. 
 • Fugtskader på gymnastikredskaber og dækning fra kommunen: Intet nyt da Katrine var fraværende.

 

3. Formanden (Kim)

 • Kim oplyste, at Spar Nord har fremsendt forslag til sponsoraftale.  Den går ud på, at vi får et kontant beløb på 5000 kroner mod at levere diverse markedsføring af Spar Nord ved arrangementer, ligesom vi skal flytte vores bank-engagement, dog minus en opsamlingskonto i Sparekassen Sjælland, til Spar Nord. Desuden får vi 500 kr i tilskud til foreningen pr. henvist kundeforhold og Spar Nord betaler et års kontingent for medlemmer af foreningen, som vælger at blive kunde efter møde, dog maks 500 kr. Derudover får vi 0,50 kr pr. tjek ind på Facebook-siden “Spar Nord Slagelse støtter Høng GF”. Bestyrelsen vedtog at bemyndige formanden til at underskrive kontrakten på foreningens vegne.
 • Kim oplyste, at eventuel opstilling af øl-automat afventer, hvad der står i kontrakten med Rosenvænget og hvad der kommer ud af vores efterfølgende møde med dem.
 • Kim nævnte, at det er generende for bestyrelses-arbejdet, når folk er fraværende og ikke giver besked om, hvor langt de er kommet med de sager, som de har skullet tage sig af. Det blev derfor vedtaget, at alle i tilfælde af afbud skal sende en mail til bestyrelsen omkring status på de ting, som de arbejder med.


4. Kasserer (Jannie) 

 • Jannie fremlagde regnskabstal. Kim bemærkede, at der i forhold til budgettet manglede 50.000 kroner i kontingent indenfor gymnastikken indtil videre.
 • Karsten sagde vedrørende den fælles vedligeholdelses-konto til klublokalet, at han mente man skulle tøve en kende med at dele de penge mellem klubberne, som bliver tilbage, når der er betalt for den igangværende istandsættelse. Det blev vedtaget, at man efter istandsættelsen skal tage stilling til, om det ikke vil være klogt at lade nogle penge stå på en konto, som kan bruges til fremtidig vedligeholdelse.
   

5. Medlemsadministration (Jeppe) 

 • Jeppe sagde, at der ikke var den store aktivitet i øjeblikket. Men han ville dog gerne snart have styr på, hvordan kontingent-delen kommer til at fungere på den nye hjemmeside. Karsten vil kontakte Morten omkring det.
 • Der var ikke noget nyt vedrørende den problematik Jeppe rejste på mødet i januar omkring medlemstilskud til dem, der går til volley, crossfit og zumba, hvor folk jo betaler pr. gang. Det vil være relevant at få at vide, hvad man gør andre steder.

  
6. Fodbold Senior (Simon) 

 • Simon fraværende, men han havde pr. mail meddelt, at Ingelise gerne vil rydde op i køkkenet. Simon efterlyste også computer til kontoret, så man kan kontrollere, om alle spillere er blevet registreret hos DBU. Det vil Karsten tage sig af.
 • Der er problemer med projektoren. Også det snakker Karsten med Simon om.
 • Men ellers går det godt i afdelingen med 20-25 stykker til træning hver gang.

7. Fodbold Ungdom (Karsten) 

 • Karsten fortalte at der er et problem på et hold, fordi de ikke er nok, efter at flere er taget til Slagelse. Her vil man prøve samarbejde med Gørlev.
 • Karsten fortalte også om samarbejdet med Slagelse B & I, hvor man fremover sætter talentudvikling i system i samarbejde med omegnsklubber. Fremover bliver det sådan, at f.eks Høng GF beslutter, hvilke spillere der skal deltage i nogle fællestræninger i Slagelse. Ved disse træninger finder man så frem til, hvilke spillere der vil kunne komme til at spille i Slagelse, hvor der fremover kun bliver to hold pr. årgang, startende med U12. Den nye ordning kan betyde, at der så ikke bliver plads til nogle af Slagelses egne spillere, som så f.eks kunne tænkes at skulle spille i Høng.

8. HG/LIF 

 • Kim fraværende, men Arne kunne som medlem af HG-LIF udvalget fortælle, at der arbejdes på at lave et 11-mands hold hos damerne.

9. Gymnastik 

 • Ingenting. Både Katrine og Camilla fraværende.

10.  Løb 

 • Paw fortalte at der var kommet 4000 kroner ind ved Danmarks indsamlings arrangementet. Vejret havde dog været dårligt.
 • Han opfordrede alle til at deltage i Reersø-løbet 9. marts kl. 13, hvor der var kaffe og kage bagefter
 • 15. marts starter nyt løbehold. Klubben har brugt mange penge på uddannelse af trænere, så trænernes niveau er efterhånden meget højt.

11.  Sekretær 

 • Ingenting.  

12. Indendørs og udendørs anlæg 

 • Karsten sagde, at man var i den underlige situation, at man endnu ikke vidste, hvem der skulle stå for vedligeholdelsen af fodboldbanerne i år.

13. Arrangementer 

 • Ingenting.

14. Evt. 

 • Ingenting.

 

Næste møde holdes onsdag 19. marts.

Referat: Arne Svendsen