Referat af bestyrelsesmøde dem 21.9.2015

Til stede: Trine Birkmose, Karsten Olsen, Camilla Lander, Anette Nielsen, Simon Carlsen, Hanne Riis, Jeppe Guldager, Paw Larsen og Arne Svendsen (Ref).

Afbud fra Jannie Kildebo- Jensen.
 

1) Godkendelse af referat fra 19.08.2015.

 • Godkendt

 

2) Opfølgning fra sidste møde

a) Klublokale – Status.   Paw køber knage til depotrum i Ikea. Karsten bestiller ny lampe til erstatning for den smadrede.

 • i) Gardiner: De er bestilt.
 • ii) Projektor: Carsten Helsted ordner den. 
 • iii) Lydanlæg:Carsten Helsted sætter ledninger rigtigt og tager et billede, som Trine kan laminere og hænge op, så alle kan se, hvordan ledningerne skal sidde, for at det fungerer.
 • iv) Vejledning til teknik; Carsten sætter også skilt op med kode.

 

b) Kontrakter: Venter til næste møde.

c) Skurene på stadion:

 • i) Tilbud på jernkonstruktion: Simon oplyste, at han om få dage får et tilbud.
 • ii) Fliser omkring: Carsten oplyste, at hallens folk ikke rigtig ved, hvad man kan gøre, da banen jo jævnligt rykkes. Det kan betyde, at fliserne pludselig er inde på banen.  


d) Skraldespande i hallen: Camilla havde købt en. Paw køber en til beregnet til pant-dåser.


3) Punkter fra formanden

a) Frivillig fredag: Trine tager til det.

b) Dialogmøder med kultur og fritid: Møde aflyst. Venter på at få berammet et nyt. Skolen vil også gerne være med.

 • Trine oplyste om Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. Paw foreslog, at man søgte til udvidelse af bevægelsesparken. 


4)   Afdelingerne 


a) Fodbold Senior: Simon sagde, at træningen er vanskelig, fordi der er for lidt lys. Det tager Trine fat i.  48 har indtil nu betalt kontingent. 


b) Fodbold ungdom: Karsten sagde, at man i år selv skal sørge for både at opsætte og nedtage bander til indendørs fodbold. Det har man

klaret ved at give de hold der gør det lidt penge, som de kan bruge til et socialt arrangement. Det er lykkedes for et hold at få penge til at leje sig ind i efter

skolens hal. Ellers ville det have været meget vanskeligt at give alle nok træningstid. Der er ungdomsafslutning 23. oktober.             

c) Løb: Paw fortalte om tur til Knuthenborg, om mølle-marathon og om Høng Løbet, der gik godt. Han oplyste, at afdelingen i øjeblikket har 151 medlemmer.
 

d) Gymnastik – voksen: Camilla fortalte, at der 13. december er juletræsfest i samarbejde med Rosenvængets Selskabslokaler.
 

e) Gymnastik - junior/Vollyball: Anette fortalte, at holdene er kommet godt i gang. Vedrørende volley sagde Jeppe, at man endelig ikke måtte lukke volley på grund af for ringe fremmøde. Der er nemlig flere spillere på vej, som først skal være færdige med at dyrke sommer-sport. 


5) Medlemsadministration /situation:

 • Intet nyt


6) Sekretær:

 • Intet nyt,
   

7) Kasserer:

 • Jannie fraværende. På næste møde skal vi snakke om regnskab, budget og generalforsamling.


8) HF/LIF:

 • Intet nyt


9) Projekter – Fokusområder - Indkomne Forslag:

a) B-hal: Der er dialogmøde 19. oktober kl. 19.00

b) Samarbejdsaftale med HG/LIF: Hanne sørger for at arrangere et møde mellem hende, Trine, Karsten og Jan fra Løve IF.

c)  Generalforsamling: Det blev vedtaget at holde den på sædvanlig vis. Arne sørger for annoncering og indkaldelse. Karsten, Jannie, Anette, Paw og Jeppe er alle klar til genvalg. De der har suppleanter skal sikre sig, at disse også vil genvælges. Ellers skal der findes andre.

d) Hjemmeside:

i) Bannere: Camilla får Morten til at sætte nogle op.

ii) Billeder af bestyrelsen: Venter til efter generalforsamlingen.

e) Foreningshåndbog – præsentation: Trine kigger på udarbejdelse af årshjul samt samling af samarbejdsaftaler, vedtægter med mere. 

i) Hvilket udviklingsprojekt skal vi gå efter?: Det blev vedtaget, at vi skal gå efter at blive en af de ti foreninger, der får et ekstra tilskud. Trine søger.

 
f) Kontingentrabatter:

 • Det blev besluttet at ændre de rabatter bestyrelsen besluttede  11. januar 2010. Bestyrelsesmedlemmer vil fortsat gratis kunne dyrke aktiviteter i alle afdelinger, og deres børn skal kun betale halvt kontingent. Hvad angår rabatter til trænere/ledere og deres børn overlades det til de enkelte afdelinger at beslutte.
   

10) Eventuelt

a) Evaluering på ny dagsordenlayout: Der var flere positive kommentarer.

b) Løve/Høng vil gerne holde møde med os om printer, kopimaskine og klublokaler. Trine taler med dem.