Referat af bestyrelsesmøde d. 20.10.14

Til stede: Kim Wellendorff,  Jannie Kildebo-Jensen,  Camilla Lander, Paw Larsen,  Karsten Olsen og Arne Svendsen (Ref).

Afbud fra : Jeppe Guldager og Simon Carlsen.

Fraværende: Kim Sørensen.

 

1. Godkendelse af referat

 • Godkendt

2. Opfølgning:

 • Indretning af klublokale: Camilla koordinerer en dato med Simon og Løve/Høng snarest.
 • Internet: Det virker stadig ikke. Paw tager sig af det.

3. Formanden

 • Kim nævnte problemet med projektoren, eller rettere med kassen omkring den, som ikke kan åbnes. Paw indhenter tilbud på en ny og mere brugervenlig kasse.
 • Kim sagde, at gymnastikken skal skaffe nye børneattester, idet de nuværende kun gælder to år. Camilla er klar med dem. Fodbolden skal skaffe nye attester til foråret.
 • Det blev fastlagt hvem der laver hvad i forbindelse med generalforsamlingen, der jo holdes lørdag 22. november kl. 10 i klublokalet. Bestyrelsen møder klokken 9.

4. Kasserer

 • Der blev kigget på det næsten færdige årsregnskab og foretaget nogle enkelte korrektioner.
 • Det blev besluttet, at løb hensætter 10.000 kroner, som planlægges brugt til nyt lydanlæg.

 5. Medlemsadministration

 • Ingenting

6. Fodbold Senior

 • Ingenting.

 7. Fodbold Ungdom

 • Karsten fortalte om ungdomsafslutningen, der jo markerer slutning på udendørs-sæson. Nu starter man så indendørs.
 • Vedrørende problemer med baner vil man først og fremmest koncentrere sig om at få fyldt jord i hullerne, der danner sig foran målene, da det skal gøres nu, mens vejret er til det.

8. HG/LIF

 • Ingen repræsentant til stede

9. Gymnastik

 • Camilla nævnte mødet om B-hal, hvor der skal nedsættes grupper, som kan komme med ønsker. 
 • Hun nævnte også, at den nye shop på hjemmesiden fungerer fint.
 • Camilla fortalte om et tilbud hun har fået fra en hypnotisør, som gerne vil lave et show i samarbejde med foreningen. Paw foreslog, at man lavede en afstemning på Facebook, for at finde frem til, om der er interesse for det i foreningen.
 • Camilla sagde også, at hun havde fået en forespørgsel fra en person, der gerne ville reklamere for sit firma på hjemmesiden og betale for det. Karsten sagde, at  der ikke var noget i vejen for det, hvis det var i forbindelse med sponsorat.

10. Løb

 • Paw nævnte at klubben havde fået en uventet indtægt fra kommunen for at have trænet nogle nye løbere.
 • Han nævnte også, at folk i løbeklubben er blevet mere tilfredse med hjemmesiden, efter at man i en periode ikke har lagt ret meget ud på siden fra klubbens side. Det har bevirket, at siden fungerer bedre.
 • Der har været holdt et vellykket stormøde i løbeklubben med ca. 60 deltagere.
 • Mange fra løbeklubben deltog i H. C. Andersen maraton-løbet i Odense.

11. Sekretær

 • Ingenting.

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting

13. Arrangementer

 • Ingenting

14.   Evt.

 • Ingenting