Referat af bestyrelsesmøde 31.3.16

Til stede: Jannie, Anette, Paw, Arne, Trine, Camilla og Jeppe.
 
Afbud: Karsten, Simon og Hanne
 
1. Godkendelse af referat fra den 23. februar.

 •  Godkendt

  
2. Opfølgning fra sidste møde
 
a. Klublokale

 •  Lampen: Trine minder Knud Erik om, at hallens folk skal sætte den op.
 • Beskrivelser af betjening af lydanlæg: Trine har aftalt med Torben Kelvin, at han ordner det.

b. Kontrakter: Anette og Jannie har lavet et forslag, og venter på udspil fra Karsten. 

c. Skure på stadion: ?, da både Simon og Karsten var fraværende.
 
d. Møde med André fra Løve/Høng Håndbold: Holdes 4. april.
 
 
3. Formanden
 
a. Trine omtalte Julemærkeløbet, hvor 50 foreninger vil stille op 10. september og lave aktivitet til fordel for julemærkehjemmene. Vi deltager.
 
b. Trine nævnte projektet “Sundhed i bevægelse” der skal holdes som en festival i Kalundborg 2.-3. september. Vi deltager.
 
c. Trine fremlagde oplæg til rabataftale med virksomheder i Høng og omegn, hvor medlemmer af HG får et fælles medlemskort.  Der var opbakning til at gå videre med det. Jeppe vil til næste møde finde ud af, hvor man kan få produceret sådanne kort.
 
  
4. Projekter
 
a. HG Filmhold for TV Øst: En gruppe er klar til at tage ned til Tv Øst 20. april til møde om produktion af videoforslag, som kan være med til at profilere foreningen. Videoindslag som også kan gøre vores hjemmeside mere levende.
 
b. Halprojektet: Trine sagde, at hun var bekymret for, om projektet reelt kommer til at give os mere haltid.
 
c. Folkemødet: Holdes 28. maj. Camilla nævnte, at hun er ved at få lavet specielle flag. Camilla sagde også, at hun havde fået flere henvendelser fra frivillige, der vil være med i frivillighedsbank.
Hun vil få Morten til at lave noget på hjemmesiden, så folk kan melde sig til forskellige aktiviteter. Der er plan om at lave forskellige aktiviteter med konkurrence og bevægelse ved mødet. Camilla laver en plan og undersøger mulighed for logo-tøj – også til medlemmer af HG film og fotoholdet.
 
5. Afdelinger
 
a. Fodbold Senior (Simon):   Afbud.
 
b. Fodbold Ungdom (Karsten)  Afbud
                                                              
c. Løb

 • Paw fortalte, at der er startet 40 ny-løbere.
 • Reersøløbet blev en flot oplevelse med 131 deltagende løbere.

 
  
d. Gymnastik:

 • Camilla og Anette fortalte, at tilstrømningen til årets gymnastikopvisning var større end tidligere, idet der kom omkring 800.
 • To hold er udtaget til at deltage i gymnastrada i Vallekilde Hørve.
 • Alle teen gymnaster fortsætter og det samme gør holdet 25+.
 • Zumba fortsætter med Anette som leder.

  
6. Medlemsadministration 

 • Jeppe nævnte at alle nåede at betale kontingent inden gymnastikopvisningen.

 
 
7. Sekretær (Arne)

 • Ingenting.

 
 
8. Kasserer (Jannie)
 

 • Er næsten ved at være færdig med den besværlige procedure med at få godkendt Mobile Pay. Er også i gang med ny adgangsprocedure til Nordea. Der blev talt om, at vi på generalforsamlingen bør lave en vedtægtsændring i form af en tegningsregel, så to personer kan tegne foreningen i den slags tilfælde, for at undgå, at hele bestyrelsen skal involveres.
 • Jannie nævnte også igen revisorernes bemærkninger omkring de 35.000 kroner, som foreningen for år tilbage fik af nu afdøde Tom Jensen, og som figurerer som hensættelse. Arne finder ud af, hvad der konkret er nedfældet i referaterne omkring, hvad pengene er beregnet til. 

  
9. HG/LIF (Hanne)

 • Afbud

 
 
10. Eventuelt

 •  Trine nævnte, at hun havde fået forespørgsel vedrørende passivt medlemsskab. Arne sagde, at det er muligt efter vedtægterne. Det blev vedtaget at fastsætte kontingentet til 100 kroner årligt. Camilla ser på, hvordan det kan oprettes.
 •  Trine appellerede til at alle skulle undgå meget sene afbud til bestyrelsesmøder. Og kan man ikke komme, er man velkommen til at sende sin suppleant.