Referat af bestyrelsesmøde 30. maj 2017

 • Til stede: Trine Birkmose, Jannie Kildebo-Jensen, Lars Bang, Jeppe Guldager, Karsten Olsen, Hanne Riis, Camilla Lander og Arne Svendsen (ref). 

Afbud fra Kristine Ruus. 
 
 
  
1.Godkendelse af referat fra 21. marts. 

 • Godkendt. 

  
  
  
2. Afdelinger 
a. Løb: Kristine havde på forhånd afleveret følgende: 

 • April og Maj i løb. Der er 156 medlemmer, fordelt på 153 over 18 år og 3 under. 
 • Siden sidst. 
 • 2. Påskedag var der påskesjov i Herslev bakker med woop-jagt (fælles træning på tværs af hold) D. 23. April var et stort hold på 20-25 medlemmer afsted til Nordic Race, som er et obstacle course racing (OCR løb), et løb inspireret af militært forhindringsløb. Det har givet anledning til stor efterspørgsel på træning målrettet den slags løb, og der arbejdes på at imødekomme disse ønsker. D. 29. April blev der afviklet GoRun for anden gang, der var 8 deltagere, 4 voksne og 4 børn. Dejligt nogen har fået øjnene op for muligheden i at lave noget sammen med ungerne. Samme dag var der canonball træning, som altid en succes. D. 7. Maj var 40-45 løbere i Slagelse og deltage i Tvøst løbet, dejlig social oplevelse. D. 13. Var der morgenmadsløb i Sorø, hvor vi havde inviteret Slagelse motionsklub med, så der var 80-90 deltagere. 
 • Planlagte aktiviteter. 
 • Afslutning for nyløbere d. 3. Juni Opstart på trail træning d. 5. Juni Sommerfest d. 10. Juni GoRun d. 27. Maj og 24. Juni 
 • Træner status. 
 • Status quo. 
 • Udfordringer. 
 • Reklame for GoRun og gåhold  


b. Gymnastik. Camilla havde afleveret dette fra gymnastik: 
 

 • Medlemstal: Vi sluttede sæsonen med 514 aktive
 • Vi har fået en 15-20 nye gymnaster på teamgym-holdene her efter de har afsluttet deres konkurrencer. Desuden har vi to L2017 hold hvor der er i alt: 28 betalende lige nu. 
 • (de er reelt lidt flere)
 • Siden sidst:
 • Vores ansøgning til folkeoplysningsudvalget til indkøb af en ny softkile måtte og pegasus er imødekommet. Vi har fået beviliget 47.862,50kr. 
 • Jeg har holdt møde med det nye udvalg. De nye er Betina Elmeskov, Arne Christoffersen og Ditte Hoyer. 
 • Jeg har været til halfordelingsmøde i Høng. Det gik ok. Fik ikke helt det vi havde søgt og fik mindre tid end sidste sæson. Jeg håber at halfordelingen i Gørlev kan hjælpe på det.
 • Planlagte aktiviteter:
 • Landsstævne: 29. juni - 2. juli
 • Gymnastikskole uge 31
 • Træner status:
 • Der vil blive lidt udskiftninger/rokeringer til næste sæson. Men det er få vi kommer til at mangle og der er endnu ikke helt overblik over det, da vi afventede halfordelingen.  
   

c: Fodbold ungdom:  

 • Karsten fortalte, at der er kommet en del nye i U6 og U7. Kun få mangler at betale kontingent.
 • Halfordelingsmøde i Høng gik OK, idet det ansøgte blev imødekommet.
 • Fodboldskole i uge 28 har desværre kun ca. 40 tilmeldte.
 • Der er træner workshop 28. juni med fokus på overordnede sportslige principper og årgangs organisering.
 • Tre hold skal til Vildbjerg Cup i uge 31.
 • Vedrørende trænerstatus er der lidt udfordringer forude til efterårssæsonen.
   

d. Fodbold senior. Lars havde afleveret status for fodbold senior: 

 • Han fortalte om de forskellige holds placering og om fodboldafslutning den 10. juni.
 • Nye udskiftningsbænke på plads, vi afventer lige Nordea omkring skilte. 
 • Han fortalte også om arbejdet med at sikre trænere i den nye sæson.
 • Han oplyste, at han har 48 registrerede senior spillere. 
 •  
 • Han har dog  en kæmpe udfordring med med senior oldboys og deres manglende kontingent betaling.
 • - Jeg har informeret dem over deres lukkede Facebook side, men der er 5 registreret.
 • Jeg har også ringet til deres Træner Jesper omkring dette. Men jeg følger op igen…. 
 • Super veteran er pt 11 registreret, og det er vist meget rigtigt. Jeg er i dialog med Flemming Rasmussen.  
 • Lars sagde også, at han vil tage fat i drengene vedr. ”øl-rummet” eller kopirummet, så der bliver ryddet op, fjernet tomme flasker og vaske gulvet når de har spildt. 
 • Det blev vedtaget i bestyelsen, at der skal indkøbes et skab, for bedre at kunne holde orden og adskille tingene. 


e. HF/LIF:

 • Hanne fortalte, at man har tre senior hold i gang i samarbejdet HG-LIF Gørlev Kirke-Helsinge og tre ungdoms hold . Der er dog problemer med for få spillere. En åben træning gav ingen spillere. 

  
3. Nyt fra medlemsadministrator 

 • Jeppe havde ingenting. .  

  
4. Nyt fra sekretær  

 • Ingenting.       

  
5. Nyt fra kasserer 

 • Jannie fremlagde opdateret regnskabsoversigt.


6. Nyt fra formanden. 
  

 • Trine nævnte, at den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende springcenter har været på inspirations-tur til Køge, og man skal nu overveje, om der skal oprettes en selvejende institution. Der kan være mulighed for at få flere penge fra Lokale og Anlægsfonden, da et projekt i Greve, som var udset til at skulle have støtte, er blevet trukket. Det er også usikkert, om projektet i Slagelse bliver til noget, så det kan ende med, at Høng er det eneste af de tre udsete steder, som ender med at få støtte.
 • Trine sagde, at man kan forestille sig et projekt, der udover springcenter kommer til at indeholde E-sport og eventuelt en digital skydebane.
 • Trine forelagde et tilbud om førstehjælpskurser. Camilla tilbyder dem til gymnastikafdelingen.
 • Trine nævnte også et samarbejde med Høng Gymnasium, der vil gå rigtig i gang efter sommerferien. Det vil blandt andet betyde, at der vil blive orienteret mere om det HG kan tilbyde på gymnasiet.


7. Fokus-områder 
  

 • Halprojekt: Trine sagde, at det offentlige møde viste, at projektet nu først bliver færdig i slutningen af 2019 og ikke som tidligere nævnt i starten af 2019.
 • Hjemmeside: Der arbejdes videre med Morten.
 • Mediehold: Ikke noget nyt.
 • Klublokalet: Opvasker leveret.
 • Håndbog for klubben: Intet nyt.
 • Folkemøde: Evaluering venter til næste gang, hvor Kirstine kan være med.
 • E Sport: 
 • Trine fortalte, at man vil prøve at søge fondsmidler til maskinerne, og at man måske kan få lokaler på det gamle rådhus. 
 • Der skal udarbejdes et projekt, hvor det skal fastlægges, hvor stort et kapitalbehov der er. Jeppe foreslog, at man til en start leasede maskinerne frem for at købe dem.
 • Foredrag om Xtreme running.
 • Et flertal i bestyrelsen har støttet, at der skal være penge til dette arrangement 12. november, hvor man også vil søge at få arrangeret, at man kan løbe sammen med foredragsholderen.
 • Volley:   Nyt initiativ: Spil volley i hallen hver mandag.

  
8. Eventuelt 

 •   Næste møde flyttes fra 20. juni til mandag 26. juni klokken 18 hos Trine.