Referat af bestyrelsesmøde 24.10.17

Til stede: Trine Birkmose, Lars Bang, Jeppe Guldager, Karsten Olsen, Kristine Ruus (kun med på telefon i forbindelse med snak om fordeling af administrationsudgifter) Jannie Kildebo-Jensen  og  Arne Svendsen (ref). 


Afbud fra Hanne Riis.

 

1. Godkendelse af referat fra 21. september

 • Godkendt

 

2. Trine havde en række punkter: 

 

 • Kursus i fundraising 16. november: Jeppe, Lars, Trine og Arne Chistoffersen deltager.
 • Trine nævnte, at nogle damer under AOF træner i de lokaler, hvor der skal være E-sport tirsdage kl. 15. Der blev givet tilladelse til, at de istedet kan bruge klublokalet.
  Der er foreløbig kun fem tilmeldte til foredraget med løber 19. november. Det blev vedtaget at booste det på Facebook for at få flere med.
 • Marianne Høier fra DGI har forespurgt, om HG kan være med til at træne et hold indenfor Jump for Fun, et projekt for overvægtige børn i alderen 10-16. 
 • På forslag fra Karsten blev det vedtaget at svare, at ideen er god, men der er jo ikke plads, da alt er booket med nuværende hold. Samme svar til kommunens projekt Ung og Sund.
 • Trine spurgte til politik for sponsorater.  Karsten undersøger om der er nogle gamle regler. Han laver også sponsoroversigt, der kan komme på hjemmesiden.

 

3. Hjemmeside

 • Lars nævnte at man har aftalt med Morten, at der skal laves nogle ting til en pris af 9600 kroner, hvorefter HG overtager hjemmesiden, med Camilla som “primusmotor”. Morten vil dog stadig hjælpe til med konkrete opgaver mod betaling.
 • Det blev vedtaget, at regningen skal på næste års budget.

 

4. Administrationsudgifter

 

 • De fælles administrationsudgifter er af Trine og Jannie opgjort til omkring 100.000 kroner. Det blev vedtaget, at løb, gymnastik og fodbold bidrager med samme beløb, mens E-sport bidrager med 5000 kroner.
 • Det blev vedtaget af opsige Viasat-abonnement til 6000 kroner, som ikke længere skønnes at være nødvendigt, idet man kan få signalerne ind på anden og langt billigere vis. Desuden droppes 14.000 kroner afsat til udviklingsarbejde.
 • Herefter er administrationsudgifterne nede på 80.000 kroner, som fordeles med 25.000 kroner til løb, fodbold og gymnastik, mens E-sport betaler 5000 kroner.

 

5. Generalforsamling

 

 • Gymnastik skal uddele årets kammeratskabspokal.
 • Camilla og Trine laver forslag til vedtægtsændringer.
 • De forskellige afdelingsformænd sender korte beretninger frem til Trine, som laver power-point til præsentation på generalforsamlingen.
 • Camilla bestiller mad og drikke.


  
6.   Afdelinger 


Løb: Kristine havde på forhånd afleveret følgende: 

Medlemstal:

 • 173 medlemmer


Siden sidst.

 • Vi har afholdt Stormøde med 75 fremmødte. Der blev valgt 2 nye medlemmer til klubudvalget, der blev fundet en håndfuld nye til fest udvalget og det samme til den gruppe der planlægger Høng løbet. Dejligt med den store opbakning.
 • Der har været afholdt løbeskade kursus med 27 deltagere fra det meste af Vestsjælland.

Planlagte aktiviteter.

 • Træner kursus med temaet halvmaraton og maraton
 • Spot kursus Power walk


Træner status.

 • 2 trænere stopper i løbet af efterår vinter.
 • Vi er stadigvæk dækket ind på holdene.
   

Camilla havde afleveret dette fra gymnastik: 

 

Medlemstal:

 • Vi mangler stadig lidt kontingenter på de forskellige hold. Men der er indtil videre 255 betalende. Derudover har vi vores 50+ damer/herre, stolemotion, zumba og forældre/barn hvor der betales pr. gang. 


Siden sidst:

 • Sæsonen er godt i gang og det går godt med alle hold. Der er gang i planlægningen af årets weekendovernatning hvor vi bl.a. får besøg er Gerlev Legepark. Derudover er der netop givet grønt lys til at kunne afholde juletræsfest uden betaling af halleje.

 

Planlagte aktiviteter:

 • Babymotorik: Søndag d. 26. november 2017 kl. 11.15-12.00
 • Årlig weekendovernatning: 10.-11. nov. 
 • Juletræsfest: 10. december 2017
 • Yoga-events: 29. oktober og 19. november kl. 11.00-14.00


Træner status:

 • En enkelt instruktør er stoppet på junior springpiger. Vi håber på at kunne løse det ved an hjælper fra andet hold. Ellers ser det fornuftigt ud over alt. 


Udfordringer

 • Vores springgrav trænger til en ny pude. Den er medtaget af både vandskade og andet “godt”. Den deler lidt på midten, så den er ikke sikker at lande i. Knud Erik har indhentet tilbud fra Virklund og sidste status er at de ville se om der kunne findes penge til det. 


E-Sport:

 • Jeppe nævnte at man har fået købt borde, 12 maskiner samt fået installeret tyverialarm. 
 • Der er åbent hus 9. november klokken 19 i lokalerne på det gamle rådhus, og ugen efter starter man op med hold. Der er plads til 44 i løbet af en uge.

 

8. Eventuelt 

 •   Ingenting.  Næste møde 8. november.