Referat af bestyrelsesmøde 24. april 2014

Tilstede: Jannie Kildebo-Jensen, Paw Larsen, Karsten Olsen, Jeppe Guldager, Simon Carlsen (fra pkt. 6) og Arne Svendsen (Ref). 
Fraværende: Kim Sørensen, Kim Wellendorff, Camilla Lander og Katrine Lindegaard Larsen..

1. Godkendelse af referat: 
Godkendt. 

2. Opfølgning på aftaler 

 • Rosenvænget. Karsten har haft for travlt, så sagen er stadig gået i stå.
 • Vedr. ny hjemmeside: Karsten sørger for opdatering af træningstider for ungdomshold. 
 • Netforbindelse i hallen: Carsten Helsted er i kontakt med Telenor om at få det ordnet.
 • Indretning af klublokaler og forsikring: Det blev vedtaget at Camilla kan gå videre med det gardin-tilbud hun har modtaget. Karsten spurgte til hvor mange penge der indtil nu er brugt på klublokalet. Jannie svarede, at der er brugt godt 30.000 kroner, så der er stadig et stykke op til de cirka 42.000 kroner, der er på kontoen. 
 • Vedrørende fugtskader på gymnastikredskaber er det nu afklaret efter mail fra Jane Hald, at det er vores egen forsikring, der skal dække. Og vi har rent faktisk en sådan forsikring, har Jannie fundet frem til, så nu er sagen overgivet til Camilla, der skal snakke med forsikringsselskabet.
 • Vedrørende problemer med booking har Kim haft en mailkorrespondance med halinspektør Finn Kristensen. Konklusionen er, at alle må være omhyggelige, så der ikke sker misforståelser omkring bookinger.

3. Formanden 

 • Kim fraværende, men han havde pr. mail spurgt til status vedrørende Spar Nord sponsoraftalen.
 • Jannie oplyste, at hun har fået oprettet fire konti i Spar Nord og hun er ved at sørge for, at Jeppe som medlemsadministrator også kan få adgang til at kigge med på en af disse konti.
 • Vedrørende links og logo til hjemmesidebrug er det fortsat Kim´s opgave at få Kenneth fra Spar Nord til at sende det. Karsten vil tage kontakt til Kim omkring det. (Kim har efterfølgende oplyst, at han har kontaktet Spar Nord og afventer en reaktion.) 
 • Vedrørende OK benzin-aftalen har Jannie tjekket, at vi fortsat er med i aftalen, selv om vi egentlig havde fået besked om, at vi ville blive sagt op. Der er dog ingen snak om nye aktiviteter. 

4. Kasserer (Jannie) 

 • Jannie fremlagde regnskabstal og oplyste, at hun nu endelig var blevet oprettet i Sparekassen Sjælland.
 • Hun er også ved at få adgang til kontoen i Nordea vedrørende klublokalet, som var kommet til at stå i afdøde tidligere kasserer Arne Jörgensens navn.
 • Det vælter ind med penge, herunder også tilmeldinger til Høng Cup.
 • Der er lavet regninger til sponsorer. To har ikke betalt. Søren Nielsen tager sig af det. 

5. Medlemsadministration (Jeppe) 

 • Jeppe fortalte at systemet fungerer fint, så der bruges kun få girokort.

6. Fodbold Senior (Simon) 

 • Simon kunne frisk fra træning fortælle, at hele 48 seniorer har betalt kontingent. Kun seks-syv stykker mangler at betale. Derimod er det kun få oldboys, senioroldboys og veteraner, der har betalt, så de må skynde sig lidt.
 • Der er rigtig mange til træning, men træningsbanerne er meget ujævne, så Simon appellerede til, at der blev gjort noget, da der er risiko for skader. Karsten sagde, at han er i gang med at snakke med kommunen.
 • Det skal siges, at stadion er i meget fin stand.
 • Simon oplyste, at han har indgået aftale med førsteholdstræner Bo Sørensen om to års forlængelse. 

7. Fodbold Ungdom (Karsten) 

 • Karsten fortalte, at det kører stille og roligt. Dog mangler der en træner til U6 holdet.

8. HG/LIF 

 • Kim fraværende, men Arne kunne som tidligere medlem af HG-LIF udvalget fortælle, at det kører fint for det nyoprettede 11-mands damehold, og det kører også planmæssigt for U14 og U 12 i syvmandsfodbold.

9. Gymnastik 

 • Ingenting. Katrine og Camilla fraværende. Arne gjorde dog opmærksom på, at tegningerne til en B-hal nu er på politikernes bord, og er blevet præsenteret godt i både Sjællandske og Nordvestnyt. 

10. Løb 

 • Paw fortalte om indvielse af Kløverstier, hvor man løb til Løve. Han gjorde dog opmærksom på, at stykket fra udkanten af Høng til Kalundborgvejen ved Rasmus Degn jo bestemt ikke er noget velegnet og sikkert sted at løbe. Her mangler i høj grad en cykelsti.
 • Paw fortalte også, at klubben havde mange med til halvmarathon i København. Hurtigste lokale mand var her Dennis Justesen, der løb i en flot tid omkring en time og 17 minutter.

11. Sekretær 

 • Ingenting. 

12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting.

13. Arrangementer 

 • Ingeting

14. Evt. 

 • Simon spurgte, om det kan laves, så kontingent kan indbetales kontant. Karsten vil se på det.

Næste møde holdes mandag 19. maj.

Referat: Arne Svendsen