Referat af bestyrelsesmøde 23.8.16

Til stede:  Trine,  Anette, Jannie, Hanne, Karsten; Jeppe og Arne.

Afbud fra Camilla, Simon og Paw.

 

Mødet var indkaldt udelukkende med “Stærk i forening” som emne. Vi skulle beslutte, om vi skulle gå videre med.

Beslutningen blev kort sagt, at vi går videre med det.

Før der træffes endelig beslutning, skal repræsentanter for de forskellige grene i foreningen dog lige høre, hvad de forskellige grenes underudvalg mener om den nye struktur. 

Som jo indebærer, at bestyrelsen fremover skal bestå af formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Samt en repræsentant for hver idrætsgren, der er tovholder i grenens underudvalg og har ansvaret for udviklingen af idrætsgrenen. 

Hver underafdeling udpeger deres kandidat til formand, som så endeligt vælges på generalforsamling. 
 
Der kan nedsættes udvalg under underudvalget, som tager sig af for eksempel fester og trænere.

Bestyrelsen kan desuden nedsætte andre udvalg til konkrete opgaver. Hver med en tovholder, som skal holde bestyrelsen orienteret.

Det blev besluttet, at vi vil fremlægge tankerne omkring den nye struktur, visionen og strategierne på generalforsamlingen til orientering og debat.

Men konkrete ændringer, som også kræver ændring af vedtægter, vil tidligst kunne ske til næste år.

Til næste møde 21. september bedes alle komme med forslag til, hvilke opgaver de forskellige medlemmer i bestyrelsen skal have.

Ikke mindst næstformanden og de to menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Mottoet for foreningen skal være:  Høng Gymnastikforening – klubben med plads til alle.

Missionen lyder således:   Det er HG´s mission at være en forening i bevægelse. Attraktiv for frivillige og medlemmer af foreningen. Vi vil være nyskabende og et aktiv for lokalsamfundet.

Følgende vision var der enighed om på mødet:

Det er HG´s vision at skabe en sund og velfungerende forening, så vi er en attraktiv samarbejdspartner omkring idræt og sundhed i Kalundborg Kommune. Det er vores mål hvert år at 

udvikle mulighederne for at dyrke idræt og udvide antallet af idrætsudøvere i Høng og omegn.