Referat af bestyrelsesmøde 23.2.16

Til stede: Jannie, Anette, Paw, Arne,  Karsten, Trine og Hanne.

Afbud: Jeppe, Simon og Camilla

 

1. Godkendelse af referat fra den 19. januar.

 • Godkendt


2. Opfølgning fra sidste møde

Klublokale:

 • Gardiner: Er oppe.
 • Lampen: Sættes op af hallens folk.
 • Lydanlæg: Trine spørger Torben Kelvin.

b. Kontrakter: Anette og Jannie har lavet et forslag, som Karsten skal se på. Vil være klar til næste møde.

c. Skure på stadion: De hidtidige tilbud har været for dyre, men der arbejdes på at finde noget andet og bedre.

d. Møde med André fra Løve/Høng Håndbold: Planlagt møde 22. febr. aflyst af André, så der skal findes ny dato.

e. Folkemødet: Frivillige og tovholder søges. Alle bedes prøve at finde nogle via Facebook. Rosenvængets Selskabslokaler skal stå for salg ved mødet. HG kan stille hjælpere.

 

3. Formanden

a. Suppleanters inddragelse i bestyrelsesarbejdet: Det blev vedtaget, at det er OK at lade suppleanten møde op, hvis man ikke selv kan deltage i bestyrelsesmøde.

b. Stærk i Forening: Der er møde 17. april, og alle bedes have årshjul klar.

c. Hvordan gør vi det attraktivt at være i HG:  Trine fortalte om muligheden for at lave et kort, der giver foreningens medlemmer mulighed for at få rabat hos lokale handlende.  Det blev modtaget positivt og det blev vedtaget, at Trine skal lave et oplæg.

  

4. Projekter

a. HG Filmhold for TV Øst: De to frivilllige, der stod for de video-optagelser, som blev vist på generalforsamlingen, vil gerne være med. Optagelserne skal lægges på hjemmesiden, og Morten skal derfor være med på, at der bliver mulighed for at komme til det hurtigt.

b. Halprojektet: Trine fortalte at sidste workshop er lige oppe over. Projektet bliver dog ikke klar før i 2019.

 

5. Afdelinger

a. Fodbold Senior (Simon):   Afbud.

b. Fodbold Ungdom (Karsten)

 • De fleste hold startet på kunstgræsbanen i Gørlev. Et enkelt hold mangler træner.
 • Der er lavet ny tøj-aftale med Select. Det giver mulighed for hurtigere at få tøj frem i forhold til Nike, hvor det hele skulle hentes i Holland. Der bliver mulighed for at købe træningssæt med navn.

c.  Løb (Paw)

 • Fortalte om succes med socialt løb i skoven, og bestræbelserne på at opretholde gå-holdet.
 • 12. marts starter hold for ny-løbere, og 13. marts er det tid til Reersø-Løbet.
 • Løbeklubben har ikke overskud til at deltage med hold i gymnastikopvisningen 19. marts.
 • Fra revisoren er der kommet en bemærkning om manglende kontrakt vedrørende tøjsponsorat. Trine bad i den anledning om at få ført til protokols, at løbeklubben har oprettet en egen konto, der styres af hovedsponsor udenom HG.

d.      Gymnastik (Anette)

 • Planlægning af gymnastikopvisningen er i gang. 
 • Susanne Jensen har meddelt, at hun stopper som zumba-instruktør efter opvisningen. Anette tager over, i første omgang indtil sommerferien.

 

6. Medlemsadministration (Jeppe)

 • Fraværende.

 

7. Sekretær (Arne)

 • Ingenting.

 

8. Kasserer (Jannie)

 • Er i gang med at få godkendt Mobil Pay, men det er besværligt. Det blev vedtaget, at Jannie dog skal gøre en ekstra indsats for, at det bliver klar, så det kan bruges til gymnastikopvisningen 19. marts.

 

9. HG/LIF (Hanne)

 • Hanne besøger alle klasser fra 0.-6. i den tidligere Høng Kommune  og forærer dem en bold, samtidig med at hun fortæller om mulighederne for at spille fodbold i HG/LIF og HG.
 • Årets skolestævne holdes 12.-13. april i hallen.

 

10. Eventuelt

 • Ingenting

 

Referat: Arne