Referat af bestyrelsesmøde 21.9.17

 
Til stede: Trine Birkmose, Lars Bang, Jeppe Guldager, Karsten Olsen, Kristine Ruus og  Arne Svendsen (ref). 


Afbud fra Jannie Kildebo-Jensen og Hanne Riis. 


1. Mødet blev indledt med en åben snak med den nyvalgte formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno Lundgård Hansen, der forinden havde fået en rundvisning af Trine.  
 
  
2. Godkendelse af referat fra 21. august. 

 • Godkendt. 

  
3. Afdelinger 


Trine havde stillet forslag om, at vi kun på hvert andet møde skulle have gennemgang fra afdelingerne. Der var dog stemning for at bevare gennemgang ved hvert møde.


a. E-sport

 

 • Folkeoplysningsudvalget har som tidligere nævnt bevilget 125.000 kroner til indkøb af udstyr, og man har fået lokaler på det gamle kommunekontor, hvor bestyrelsen i øvrigt holdt sit møde.
 • Jeppe fortalte, at man er i gang med at kigge på maskiner,  stole, borde og tage hånd om tyverisikring. Håbet er, at man kan komme i gang lige efter efterårsferien. De spil man vil spille er i første omgang LOL og over watch. Kurser for trænere er i gang.
 • Et logo for afdelingen var til debat. Her blev det besluttet, at man skal beholde det oprindelige HG-logo, men der er frit slag for, hvordan “E-sport” som tilføjelse skal skrives rent grafisk.
 • E-sport skal være direkte under bestyrelsen med Jeppe som den, der står for det. Senere skal der så tages stilling til, om der skal laves en speciel afdeling.
 • Der skal udarbejdes et sæt etiske regler for afdelingen. For eksempel om hvordan man skal tale til hinanden, hvad der må drikkes mv. Gambling skal være forbudt, og der skal laves regler omkring, hvordan man skal fordele eventuelle vundne pengepræmier mellem spillere og klub.

 


b. Løb: Kristine havde på forhånd afleveret følgende: 


Medlemstal: Det samme ca 170 medlemmer.


Siden sidst.

 • Vi har afholdt Høng løb. Der var 142 deltagere, alt gik ok. Der arbejdes på at finde nogle flere “hænder” til at løfte opgaver i planlægnings fasen.
 • Klubaften i Sportigan afviklet, ca 50 deltagere.
 • Mange deltagere fra klubben ved Broløbet. Jeg plejer ikke at hænge mig i placeringer, men vil alligevel nævne, at vi hev en 4. plads hjem, 2 sek. Fra 3. pladsen.
 • Denne weekend har der været ca. 20 i København og løbe, de kom heldigvis alle hjem i god behold.
 • Samme dag var der 37 medlemmer på Fyn for at løbe Alpeløbet i Svanninge bakker. Der vandt Høng løbeklub en pokal og en kontant præmie på 2500kr, for at stille med det største hold.


Planlagte aktiviteter: Udvalgsmøde, Marguerit løbet, Løbeskade kursus, Stormøde.


Træner status: Intet nyt, alt ok.
 

c. Camilla havde afleveret dette fra gymnastik: 


Medlemstal:

 • Vi er netop startet sæsonen og det ser godt ud med medlemmer på alle hold


Siden sidst:

 • Vores sæson er startet og den er startet godt. Vores teamgym hold startede i slutningen af august og de andre hold i starten af september. Der er godt med aktive på alle hold. 
 • Vi har desværre måtte lukke vores teamgym drenge. Til dels pga lidt udfordringer med trænerne og derudover var de få drenge. Vi har tilbudt drengene at starte på vores springdrenge og derudover henvist til teamgym i slagelse. Den ene af de to trænere for holdet har fået et andet hold at træne, mens den anden er stoppet. 


Planlagte aktiviteter:

 • Babymotorik: Søndag d. 15. oktober 2017 kl. 11.15-12.00, Søndag d. 26. november 2017 kl. 11.15-12.00
 • Årlig weekendovernatning: 10.-11. nov. (afventer dato fra fodbolden)
 • Juletræsfest: 10. december 2017.  Her nævnte Camilla supplerende, at hun skal have en snak med kulturchef Jane Hald om betingelserne for afviklingen
 • Yoga-events: Datoer kommer.


Træner status:

 • En enkelt hjælpeinstruktør på teamgym micro er stoppet i denne uge. Vi håber at kunne finde en anden hjælper der kan træde til. Ellers ser det fornuftigt ud over alt. 

 

d: Fodbold ungdom. Karsten havde afleveret følgende: 

 • Medlemstal: 143 har betalt kontingent i efteråret. Mangler lidt endnu så vi ender nok på 155 -160 medlemmer
 • Planlagte aktiviteter: Træner møde den 28 september. Holdtilmeldinger til indendørs turnering og træningstider. 
 • Fodboldsafslutning fredag den 27. oktober i Høng Hallen
 • Træner status: OK.
 • Karsten nævnte efterfølgende, at der har været tvivl hos trænerne om, hvornår man stopper træning i forbindelse med tordenvejr. Her følger man DBU-reglerne, og Karsten vil sørge for, at det bliver skrevet ind under reglerne for udendørstræning på hjemmesiden.

 

e.  Lars havde afleveret status for fodbold senior:

Medlemstal:

 • Vi er pt 56 registrerede senior fodboldspiller. 9 registrerede veteraner og 10 senior old boys. 

Siden sidst: 

 • Super flot fremmøde til træningerne, der er pt ingen problem med at stille hold, heller ikke på vores serie 6 hold, ( der skal man også komme til træning for at have en chance for at komme på :-) ) 
 • 1. holdet er kommet lidt skidt fra start, men der er mange kampe endnu, og vi tror alle på de nok skal kommer op i tabellen. 
 • 2. holdet er bedre med nu med 3 sejre i træk. 
 • 3.holdet er suveræne med 1 uafgjort og resten sejre.. ( ligger nr. 1) 
 • Senior Oldboys og veteraner ligger ca. i midten af deres række 

Ingen planlagte aktiviteter lige nu. 

Træner status: 

 • Vi har nu fået styr på alle hold, så ingen udfordringer her. 


Lars nævnte efterfølgende, at man desværre havde fået nej til en dispensation, som var nødvendig for at få nogle spillere over fra et nedlukket hold i Ruds Vedby.

Han nævnte også, at der er store pladsproblemer under træningerne på grund af de dårlige lysforhold.


f. HF/LIF:  Hanne havde afleveret følgende:

 • U 9 er helt stoppet, 3 piger spiller med drengene.
 • U 13 skifter træner igen. Vi har 4 der har budt ind, vi skal snakke med dem. De er p.t 16 spillere på holdet.
 • U 16 er 13 spillere. Det kniber til kampe med at være nok.
 • Mandag .d 18-9 mødte  u 13  op til kamp på nyslået bane næsten uden streger.


  
4. Nyt fra medlemsadministrator 

 • Jeppe havde ingenting.   

  


5.   Nyt fra sekretær    

 • Arne havde ingenting

  
6.     Nyt fra kasserer 

 • Jannie fraværende men hun havde fremsendt opdateret regnskabsoversigt.
 • Jannie og Trine skal have møde omkring budget.
 • Trine havde stillet forslag om ny kontingentfordeling og nye afdelinger.
 • Lars mente, at en ny afdeling som E-sport ikke skulle betale til den fælles kasse fra start, men at det stillede sig anderledes, hvis der var tale om, at en i forvejen etableret forening blev lagt ind under HG som en afdeling. 
 • Det blev vedtaget, at der ikke skal laves faste regler.
 • E-sport har fået 30.000 kroner fra klubben til at starte for. Det første år skal klubben hvile i sig selv. Herefter skal man se på, hvordan den skal bidrage til den fælles kasse. 

 

7. Nyt fra formanden. 
  

 • Trine nævnte, at kommunalpolitikeren Jimmi Sørensen fra Liberal Alliance kommer i praktik i klubben tirsdag 3. oktober. Trine har lagt et program for ham, så han får et indblik i forholdene for både gymnastik og fodbold. Der er ikke løb på dagen.

 

8. Fokus-områder 
  
Halprojekt: 

 • Trine sagde, at der kommer plancher op i hallen, så man kan se det nye projekt.
 • Der er lavet en ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget om 184.000 kroner, som skal bruges til at få lavet tegninger af det ønskede springcenter. Tegningerne skal bruges til at søge fonde om penge til byggeriet.

 

Hjemmeside:

 • Trine og Lars vil holde et møde med Morten. 

 

Mediehold:

 • Der arrangeres fotografering af trænere.

 

Klublokalet:

 • Opvasker sat op, men Camilla sagde, at der mangler bestik og tallerkner. Trine vil tage en tur i Ikea.

 

Håndbog for klubben:

 • Intet nyt.

 

Træningsregler:

 • Karsten sagde, at han arbejder på nogle fælles regler, men han får først tid til at gøre dem færdig efter 30. oktober.  

 

8. Eventuelt 
  

 • Camilla nævnte lederfest. Forskellige muligheder for hvordan den kan holdes blev vendt, og det blev vedtaget at sætte penge af til den på budgettet.
 • Det blev også nævnt, at samværspolitikken skal opgraderes, blandt andet med tidssvarende rygeregler.
 • Det blev desuden vedtaget, at vi fremover skal forny børneattester hvert år, da det er det nemmeste at administrere.