Referat af bestyrelsesmøde 21.9.16

Til stede: Trine, Anette, Jannie, Hanne, Karsten, Jeppe, Camilla, Simon og Arne.
Afbud fra Niels Erik (konstitueret formand løb).

 

1. Godkendelse af referat fra 20/6 og 23/8.

Godkendt. Camilla nævnte dog, at der også var blevet snakket om opgørelse af antal deltagere i zumba og stolegymnastik. Hun vil fremsende antal til Jeppe til januar, så tallene kan komme med, når han indberetter medlemstal til kommunen. 
              


2. Opfølgning fra sidste møde 

Ingenting.

 

3. Afdelinger

a. Løb:

 • Trine orienterede om, at Paw er stoppet som løbe-formand af personlige grunde. Næstformand Niels Erik Danielsen har foreløbig taget over indtil en ny formand kan vælges på stormøde. 

b. Fodbold:

 • Simon nævnte, at han har fået et nyt tilbud på skure til stadion. Det skal nu overvejes.
 • Karsten nævnte, at der er rigtig mange små fodboldspillere, så der er til tider pladsproblemer. Han nævnte også, at mange unge er begyndt at opholde sig nede omkring boldhuset. Et problem fordi de ikke rydder op efter sig. Det blev besluttet, at Trine tager kontakt til Brian fra SSP.

 
c. Gymnastik:

 • Camilla nævnte, at man er kommet godt i gang med sæsonen, og at der også her er pladsproblemer. Ikke kun for de yngste, idet der er 50 ældre på stolegymnastik-holdet.

                                                                        

4.  Nyt fra medlemsadministrator

 • Ingenting.
   

5. Nyt fra sekretær  

 • Ingenting.


6. Nyt fra kasserer

 • Jannie nævnte, at alle skal have budgetter klar til 1. oktober. 
 • Jannie og Trine har gennemgået diverse faste udgifter, og er blandt andet faldet over Viasat-abonnement. Simon vil undersøge, om man kan komme til at se fodbold på en billigere måde.
 •  
 • Det blev besluttet, at man såvidt muligt skal bruge printeren i klublokalet, hvor Jeppe har stillet en ekstra patron, frem for printeren i hallen, for at spare penge.
 •  
 • Alle tre afdelinger skal ligeligt dele administrationsudgifterne, der er opgjort til 99.500 kroner. Trine snakker med Jannie om  regnskabs-udgifterne, hvor en stigning bliver nødvendig, fordi kommunen forlanger, at vi omlægger regnskabsåret til kalenderåret fremover.


7. Nyt om HG/LIF

 • Hanne nævnte, at der har været overnatning i Løve med 26 deltagere.
 • Der bliver ved med at komme flere piger til, og man er også godt besat med trænere. En succeshistorie som Hanne vil prøve at få skrevet i ugebladet, eventuelt i forbindelse med nyt tøj til pigerne.
 • Hos seniorerne går det dog knap så godt, og man har måttet trække U18 holdet   

 

8.  Nyt fra Formanden

 • Trine orienterede om DGI-landsstævnemøde 28/9 i Høng. Hun fortalte, at hun har opgivet at få lavet en speciel HG-camp ved stævnet. Der blev talt om, hvordan man kunne lave nogle fælles HG-aktiviteter alligevel. 
 • Vedrørende generalforsamling er ihvertfald Trine, Camilla og Hanne klar til genvalg. Arne overvejer, løb skal finde en ny og det samme skal fodbold senior. 
 • Der er indkaldt til dialogmøde med kommunen og Kalundborg Idrætsråd 13. oktober.

 

9. Projekter opfølgning og nye forslag

a. Halprojekt  

 • Trine fortalte at der har været holdt to møder med arkitekterne vedrørende tilretning af projektet, så vi er sikre på, at vi får det rigtige. Det er ikke uden problemer, idet hal-plads kan regnes ud på mange måder. 

b. HG Mediehold 

 • Jeppe og Trine har holdt møde med medieholdet, hvor man blandt andet snakkede om pressens brug af leverede billede og billeder lagt på Facebook. Camilla bad om at relevante billeder blev lagt op, så alle i HG kan se dem.


c. Frivillighedsbank  

 • Ikke noget nyt.


d. Sundhed i Bevægelse 2.-4. September.

 • Trine sagde, at man skal overveje, om man vil bruge kræfter på det til næste år. 

 

e. Medlemskort til HG

 • Anette spurgte om man ikke bare kunne bruge kvitteringer. Det tages op senere. 

 

f. Stærk i forening. 

 • Trine spurgte til, hvad underudvalgene siger til det fremlagte forslag, som blandt andet betyder, at fodbold og gymnastik fremover kun skal have hver en person i bestyrelsen. Konceptet er, at bestyrelsen skal tænke fremtid, mens underudvalgene skal sørge for den daglige drift. 
 • Karsten sagde, at man ikke har snakket så meget i fodboldens underudvalg, fordi man endnu ikke har fundet ny formand hos seniorerne.  
 • Camilla sagde, at man har snakket om det i gymnastikkens underudvalg, og sådan set er klar.   
 • Forslaget skal præsenteres på generalforsamlingen, hvor det vil blive besluttet, om man skal gå videre med det.  

 

10. Eventuelt

 • Der blev her spurgt til, hvilken form generalforsamlingen skal have i år.  Besluttes på næste møde. Det er løb, der skal finde årets modtager af kammeratskabspokalen. Det blev debatteret, om man kan finde en anden udvælgelses-metode end blot at lade det gå på skift mellem afdelingerne, men intet blev besluttet.


Næste møde torsdag 20. oktober.

 

Referat: Arne Svendesen