Referat af bestyrelsesmøde 21.3.17

Til stede: Trine Birkmose, Jannie Kildebo-Jensen, Lars Bang, Jeppe Guldager, Karsten Olsen, Kristine Ruus og  Arne Svendsen (ref).
Afbud fra Hanne Riis og Camilla Lander. 
  

  
 
1.  Godkendelse af referat fra 22. februar.

 • Godkendt.

 
2.   Afdelinger
a.    Løb: Kristine havde på forhånd afleveret følgende:

 • Medlemstal: .Vi starter forfra d. 1. April, med kontingent 2017-2018
 • Siden sidst:12 trænere deltog i førstehjælps kursus og er nu opdateret på den front.
 • 45 medlemmer deltog i Klubaften i Sportigan. Det var en stor succes. Vi arbejder på en aftale om klubtøj gennem Sportigan Høng.
 • D. 4. Marts blev klubben 10 år. Det blev fejret af ca. 75 medlemmer til brunch i Rosenvængets cafeteria.
 • Vi havde inviteret "grundlæggerne", Anne, Charlotte og Henrik, de kom alle 3.
 • Det var en super formiddag, hvor vi også fik afholdt klubmesterskab, der blev vundet af Søren Kærgaard. Årets kammerat blev Jane Jensen og årets løber/gænger Michelle Hansen.
 • D. 11. Marts startede vi nyløberhold op. På dagen kom der 25, i mandags kom der 6 mere og der går rygter om en eller to mere kan være på vej. Så igen i år et pænt stort hold.
 • D. 12. Marts afholdt vi Reersø løbet. Det var igen i år en stor succes. Løberne er rigtig glade for Reersø løbet, det er en fed rute og der er bare god stemning.
 • I år var der deltager rekord med 151 gennemførte. Der var også kage rekord. Jeg tror, det er første år, vi ikke har kunnet spise al kagen.
 • Boldrummet er ikke ubetinget en succes til styrketræning, da der er en del harpiks på gulvet. Vi krydser fingre for at det snart bliver lækkert forårsvejr, så vi kan rykke ud på græsset.
 • Vi har endelig sagt ja til at være en del af Marguerit-løbet. Der skrives samarbejds kontrakter i uge 14.
 • Løbet får lokalitet i Herslev
 • Planlagte aktiviteter:
  • 18. Marts er der hyggeaften for trænere og udvalgsmedlemmer.
  • 25. Marts har vi præmiere på GoRun, hvor Martin Damm kommer og indvier.
  • 3. April har vi udvalgsmøde.
 • Træner status: Intet nyt.
 • Udfordringer: Formanden har for mange jern i ilden og for lidt tid, men ellers er der vist ikke nogen store sten i maskineriet.
 • Det blev oplyst, at Reersøløbet gav et overskud på 13758 kr.

b. Camilla havde afleveret dette fra gymnastik:

Medlemstal: Vi slutter sæsonen med 514 aktive

 • Siden sidst:
  • Har vi holdt et brag af en lokalopvisning! Opvisningen var et kæmpe show og det gik super godt. Der var god stemning, mange mennesker og dygtige gymnaster.
  • Jeg har ansøgt folkeoplysningsudvalget om penge til en ny softkile måtte og pegasus.
 • Planlagte aktiviteter:
  • Instruktør/hjælper evalueringsmøde 22. marts
  • Infomøde landsstævne 4. april
  • Landsstævnehold opstart 5. april
  • Gymnastikskole uge 31
 • Træner status:
  • Der er ikke overblik over næste sæsons trænersituation, da vi først har møde onsdag hvor hjælpere/instruktører melder ind ang. næste sæson. Der vil blive lidt udskiftninger/rokeringer.
 • Susanne og Kitty stopper i udvalget. Betina og Arne træder ind i stedet.

 

C: Fodbold ungdom:

 • Karsten fortalte, at man havde holdt et vellykket trænermøde, hvor en mand fra DBU fortalte om “op og ned træninger”, der går ud på at lade spillere fra to årgange træne sammen.
 • Der er plan om at lave en bog om, hvordan vi træner i Høng. Alle trænere vil gerne være med. Det er planen, at de skal deles op i grupper, som skal stå for hver deres del af opgaven.
 • Der er lidt udfordringer med U6 og  U7.
 • Karsten fortalte også at der har været holdt dialogmøde med kommunen. Her blev det oplyst, at banerne vil være klar til at spille på 5. april. Opkridtning fortsætter som hidtil. Vedrørende forbedring af lyset er der 600.000 kroner til rådighed i hele kommunen.   

 

d.  Lars havde afleveret følgende fra fodbold senior: 

 • Vi har afholdt vores træningslejre, og det med succes. Super arrangement, og positivt indstilling til de opgaver de blev udfordret på.
 • Jeg havde en time fredag aften hvor jeg prøvede at fortælle lidt om succes og målsætning. Det blev taget godt imod.
 • Jeg har informeret træner og spillere at sidste frist for betaling af kontingent er 31 marts!!
 • Der er uddelt ” Ny spiller til klubben” skabelon til trænerne, så vi kan få registret de nye spillere.
 • Vi har valgt at lukke for oldboys holdet (8-mands), da der ikke er spillere nok. Dem der gerne vil spille, må gerne hjælpe på vores 3 hold. til samme ”oldboys” kontingent. (det er pt max 3-4 spillere). Senior Oldboys og veteraner fortsætter.
 • Træner
  • Jeg mangler kun at få underskrift på 3 trænere nu.. det er muligt vi ændrer lidt på opgaverne på holdene, men mere herom senere.

 

e. HF/LIF:  Hanne fraværende.

 • Trine nævne, at hun havde snakket med Hanne om problemer med at skaffe både spillere og trænere. Karsten vil snakke med Hanne om tingenes tilstand og samarbejdet med Løve.


 
3.    Nyt fra medlemsadministrator

 • Jeppe fortalte, at medlemstilskud var ankommet, som forventet 45.000 kroner til fodbold, 64.000 kroner til gymnastik og 2500 kroner til løb.
 • Lars nævnte, at han er i tvivl om, hvad han skal gøre med opkrævning af kontingent for noge syriske spillere. Han vil sende en liste til Jeppe. Der er muligvis tale om syrere med tilknytning til Høng Erhvervsskole. I så fald vil Kristine kunne hjælpe.
 • Vedrørende børneattester mangler der stadig tre i gymnastikafdelingen. Jeppe sagde, at det er et problem, at mange af de unge  trænere ikke svarer indenfor tidsfristen, sikkert fordi de ikke tjekker deres Eboks. Trine sagde, at det må være en opgave for gymnastikafdelingen at fortælle trænerne, hvad de skal gøre. 

 
4.  Nyt fra sekretær 

 •  Ingenting.      

 
5.   Nyt fra kasserer

 • Jannie fremlagde opdateret regnskabsoversigt og fortalte, at der var kommet 7400 kroner fra OK-benzin. Hun oplyste, at der kom 30500 kroner i kassen ved gymnastikopvisningen.


6.     Nyt fra formanden.
 

 • Trine nævnte, at det går trægt med tilmeldingen til Projekt Rigtige Mænd. Håbet er at få flere lokale hold i gang, som også kan være med til et stjerneløb 24. maj i Kalundborg, der er kulminationen på projektet. Forhåbentlig får flere lyst til at være med, når TV-udsendelserne begynder 4. april.


7. Fokus-områder
 
Halprojekt:

 • Trine sagde, at det er lykkedes at få rytmiksalen i projektet noget større, så den bliver på 320 kvadratmeter.
 • 3. april kl. 19 er der arrangeret stormøde i klublokalet omkring springcenter. Her medvirker udvalgsformand Gitte Johansen og en repræsentant for Danske Haller. Sidstnævnte vil fortælle om, hvordan dette firma bygger betydeligt billigere pr. kvadratmeter, end der er lagt op til i Høng, hvor den høje kvadratmeterpris jo har undret mange. Trine sagde, at den høje pris kan hænge sammen med, at der indgår meget sammen-bygning i projektet..
 • Trine oplyste, at kommunen har lovet at hjælpe med at tegne et springcenter og være behjælpelig med fundraising, så der kan skabes økonomisk mulighed for at bygge det.
 • Trine oplyste også, at HG og Løve-Høng har papir på brugsretten til klublokalerne indtil 2019. En aftale der vil være mulighed for at forlænge.

Hjemmeside:

 • Trine har talt med Morten, og der er aftalt et møde 4. april, hvor også Lars deltager. Her skal man drøfte, hvordan tingene skal køre fremover med hjemmesiden.

Mediehold:

 • Karsten nævnte, at han måske havde en i afdelingen, der gerne ville være med og tage billeder.  Det blev aftalt, at der skal arrangeres en ny fælles fotografering.


Klublokalet:

 • Lars oplyste, at der er indkøbt ny opvaskemaskine til 1995 kroner hos Punkt 1.

 

Håndbog for klubben:

 • Intet nyt.

 

Stærk i Forening:

 • Det blev vedtaget at aflyse den planlagte visionsdag torsdag 27. april klokken 17.00. Istedet vil Trine bruge tiden på håndbogen og vil desuden udarbejde forslag til forretningsorden i samarbejde med Arne.

 

Folkemøde:

 • Gruppen med Kirstine, Karsten og Anette har mange gode aktiviteter så godt som klar.

 

E Sport:

 • Trine vil invitere mand fra DGI,  der ved noget om det, til næste bestyrelsesmøde. Ambitionen er stadig at få holdt et lan-party, som kan være første skridt mod oprettelsen af E-sport som en aktivitet i HG.

 
8. Eventuelt

 •  Lars fortalte om et spændende møde han havde holdt med Henrik Bendix fra Nordea om mulighederne for at få sponsor-støtte. For eksempel ved at arrangere et møde, hvor Bendix kunne møde de øvrige sponsorer til en bank-snak.
 • Trine nævnte, at hun skal have et møde om ting, der ikke rigtig fungerede fra hallens side i forbindelse med gymnastikopvisningen