Referat af bestyrelsesmøde 21. januar 2014

Tilstede:  Jannie Kildebo-Jensen,  Kim Wellendorff, Paw Larsen, Katrine Lindegaard Larsen, Jeppe Guldager, Simon Carlsen  og Arne Svendsen (Ref).  
Fraværende: Karsten Olsen, Kim Sørensen og Camilla Lander.

  
1.  Godkendelse af referat

 • Godkendt

2.   Opfølgning på aftaler 

 • Rosenvænget.  Karsten havde pr. mail orienteret om, at han endnu ikke havde hørt fra kommunen vedr. aftaler. Han vil rykke.
 • Vedr. ny hjemmeside er den klar til at blive lagt på. Morten sender snarest kontrakt oplæg på vedligeholdelse.
 • Netforbindelse i hallen: Kommunen arbejder på at indhente et tilbud.

3.     Formanden 

 • Kim oplyste, at han stadig venter på besked fra Spar Nord vedrørende indgåelse af sponsoraftale. 
 • Vedrørende indretning af klublokalerne blev det aftalt, at Simon skal snakke med Jacob fra Løve/Høng vedrørende forsikringsforhold.
 •  Kim spurgte til status for de gymnastikredskaber, der er blevet fugtskadede som følge af, at hallens tag har været utæt. Camilla har talt med kommunen, der stadig mener, at det skal dækkes af HG. Der er ingen afklaring endnu, oplyste Katrine.
 •   Kim nævnte, at han havde sendt mail med et nej tak til  henvendelse fra kommunalt bo-center for udviklingshæmmede i Høng, der gerne vil have et samarbejde med os.
 • Opstilling af øl-automat er noget af en udfordring, idet det jo vil være ulovligt, hvis børn under 18 år kan trække øl her. Muligvis skal der også alkoholbevilling til. Sagen afventer mødet mellem Rosenvænget og  Karsten med flere.
 • Kim nævnte et uoverskueligt brev fra kommunen vedrørende kridttilskuds-ordning. Han vil snakke med Karsten om det.
 • Vedrørende den fælles vedligeholdelses-konto til klublokalet vil Kim snakke med Jacob fra Løve/Høng. De opsamlede penge skal bruges til den igangværende istandsættelse og det der herefter er tilbage skal så formentlig deles mellem klubberne.
 • Vedrørende lederfest fandt man frem til, at det er for sent at arrangere her i foråret. Løbeafdelingen skal stå for det og der sigtes mod at holde den 16. august.

4.      Kasserer (Jannie) 

 • Jannie fremlagde regnskabstal og sagde, at hun havde søgt om tilskud til kurser for 75.000 kroner. Det er dog ikke sikkert vi får alle pengene.
 • Kim undrede sig over meget stort fald i trænergodtgørelse indenfor gymnastikken. Katrine sagde, at der jo er færre hold, men vil undersøge, om det er hele forklaringen.

5.      Medlemsadministration (Jeppe) 

 • Jeppe sagde, at han havde søgt medlemstilskud hos kommunen. Han spurgte, hvad man kan gøre hos volley, crossfit og zumba, hvor folk jo betaler pr. gang. De er derfor ikke medlemmer, hvilket jo betyder, at klubben går glip af medlemstilskud. Man vil forsøge at finde ud af, hvad man gør andre steder.

6.      Fodbold Senior (Simon) 

 • Simon kunne fortælle, at der er mønstring 1. februar. Alle spillere skal være registreret i DBU, og man skal have fat i en gammel computer, så man kan kontrollere, at alle er spilleberettigede inden holdene sættes.
 • Der skal holdes møde med Fodboldens Venner omkring campingvogn tinspillerne starter med løbetræning til januar, og der arbejdes også på, at de skal prøve cross-gym inden selve fodboldtræningen starter 1. februar. Der er ved at blive lavet kontrakter med trænere.

7.      Fodbold Ungdom (Karsten) 

 • Karsten havde meldt afbud, men havde pr. mail meddelt, at alle fodboldspillere er registret hos DBU. Der arbejdes på en løsning omkring, hvordan man skal vedligeholde registreringen.

8.      HG/LIF 

 • Ingenting. Kim fraværende.

9.      Gymnastik 

 • Katrine vil skrive til Karsten vedrørende den måde man skriver lister med gymnaster, der ikke har betalt kontingent. Der er stadig nogle, der er svære at få til at betale.
 • Gymnastikken vil gerne have en stand til Høng Løbet. Paw henviste her til at kontakte Kristine.
 • Endelig pålyste Katrine, at man har fået en ny og bedre scene til zumba.

10.  Løb 

 • Paw fortalte om succesrig deltagelse i Nytårsløbet i Slagelseog i et cross-løb.  Klubben har åbent hus 29. januar. 15. marts starter nyt løbehold og 9. marts er der Reersø-løb.

11.  Sekretær 

 • Ingenting.  

 12.  Indendørs og udendørs anlæg 

 • Simon var i tvivl om, hvem der har med banderne i landsbrugshallen at gøre. Nogle af dem er gået i stykker. Han vil spørge halinspektøren, hvad han skal gøre ved det.


13.  Arrangementer 

 • Ingenting.

14.  Evt. 

Ingenting.  Næste møde holdes mandag 17. februar.
 

Referat: Arne Svendsen