Referat af bestyrelsesmøde 20.6.16

Til stede:  Trine, Paw, Anette, Jannie, Hanne og Arne.

 

Afbud fra Camilla, Simon, Jeppe og Karsten

 

1.       Godkendelse af referat fra den 19. maj

 • Godkendt

 

 2.       Opfølgning fra sidste møde

 1. Kontrakter

Det blev besluttet at hvis der ingen indsigelser er inden 5/7 er oplægget fra Jannie og Anette  den kontrakt, der benyttes pr. 1/8 og altså til sæsonstart.

 1. Klublokale

Hver afdeling finder 1-2 personer som vil være med i et udvalg, der skal se på brugen af klublokalet og indretning af dette.  Hanne Riis og Betina Flaskjær har meldt sig. Medlemmer fra fodboldafdelingen søges. Der bør tages kontakt til håndbold, så de tilbydes en plads i udvalget.

 

 1. Medlemskort:

Jeppe og Trine får det beskrevet med det mål, at vi kan tilbyde det ved sæsonstart.

Alle bedes når de indgår rabataftaler gøre det på HG niveau, så det kommer alle i foreningen tilgode.

 

3.       Nyt fra Formanden

 1. Julemærkeløb: Trine har bedt om flere oplysninger  hos arrangør. Beslutning på mødet i august.
 2. Sundhed i bevægelse 2-4. sept: Camilla og Trine udarbejder klar plan for dagen. Vi kører samme koncept som til folkemødet. Det blev fravalgt at være repræsenteret ved run/swim ved Gisseløre, da løbeklubben ikke ment, at det ville give dem noget.

 

4.       Projekter, opfølgning og nye forslag

 1. Trine: Halprojekt - status: Trine sagde, at vinderprojekt fra arkitektkonkurrencen er et koncept, som der vil blive ændret på.
 2. Trine: Folkemøde Kalundborg: Vi skal næste år lave bedre aftale om hvornår de der bemander standen går til spisning. Der var ros til fodboldbane, men der skal være bedre aftaler med politikere om at deltage i boldspil. En fælles stand med DGI var en mulighed næste år.
 3. Trine: HG Mediehold – status: Det blev foreslået at bruge Facebook og lave dropbox
 4. Trine: Frivillighedsbanken: Jannie og Anette arbejder videre med det.
 5. Trine: Stærk i forening:   Det blev vedtaget, at næste bestyrelsesmøde 23. august kun skal have dette emne og udvikling på dagsordenen.

 

5.       Afdelinger

 1. Løb
 1. Paw fortalte om tre løbere, der havde løbet 100 kilometer, samt om Dennis Justesen, der har løbet et maratonløb i den flotte tid 2 timer 49 minutter.
 2. ii.      Paw: Mølle Marathon vil blive skilt ud fra løbeklubben. Indtil stormøde/regnskabsafslutning skal der afleveres bilag efter hvert arrangement.
 1. Fodbold:

Karsten og Simon fraværende. Efter forslag fra Trine blev det vedtaget, at bruge af de opsparede midler HG har og låne det resterende beløb til fodboldafdelingen, så der kan blive købt nye spillerbokse istedet for de, der er udsat for ødelæggelse. Budget over forventede udgifter sendes til bestyrelsen, og der udarbejdes et dokument med beskrivelse af aftalen og tilbagebetaling.

 1.  Gymnastik

Der er lagt program for næste sæson, som er hos instruktørerne til godkendelse. Det ser indtil videre lovende ud. Vi mangler et par instruktører, især til drenge TeamGym, da vi desværre mistede dem vi regnede med, til Slagelse.  Vi må endnu engang se på hvad vi kan gøre for at få de dygtige TeamGyminstruktører til Høng.  Desuden mangler vi lidt hjælpere og har møde med et par instruktører her de næste uger.

Der har været møde med TeamGym og det ser ud til at blive en rigtig god sæson, med endnu flere gymnaster. Vi har en del fra Kalundborg og der kommer endnu flere.

Vi har i underudvalget besluttet at alle i år skal tage mindst et relevant kursus og at alle vores teamgym instruktører skal afsted på springsikker kurser, for at blive certificerede springinstruktører.

Der er kun 4 pladser tilbage til gymnastikskolen - så rammer vi 120 og lukker for tilmelding

 

6.       Medlemsadministrator

- Ingenting. Jeppe fraværende.

 

7.       Sekretær

- Ingenting

 

8.       Kassereren

Mobilpay kører nu: 93 84 68 26. Sørg for, at der altid står afdeling, der bruges Mobilpay.

 

 9.       HG/LIF  

Vi har udvidet vores holdsamarbejde for u 16  17  18 og senior damer, så vi også er sammen med Gørlev og Kirke-Helsinge, foreløbig et år frem.

Vores nye U 8 og U 10 piger er tilmeldt  turnering efter sommer. Sponsoraftaler er ved at være på plads.

 

10.   Evt.

Næste møde tirsdag 23. august kl. 19.00.

 

Referat: Arne Svendsen