Referat af bestyrelsesmøde 20.10.15

Til stede: Trine Birkmose, Karsten Olsen, Camilla Lander, Jannie Kildebo-Jensen, Hanne Riis, Jeppe Guldager, Paw Larsen og Arne Svendsen (Ref).

 Afbud fra Anette Nielsen og Simon Carlsen.
 
1) Godkendelse af referat fra 21.09.2015.

 •  Godkendt

 
2) Opfølgning fra sidste møde

a) Klublokale – Status.   Paw har købt knage og hængt hylder op. Karsten har bestilt ny lampe til erstatning for den smadrede.

i) Gardiner   På vej op.

ii) Projektor    Der ventes på forstærker fra Næstved.  Trine overtager sagen. 

iii) Lydanlæg   Trine overtager sagen.

iv) Vejledning til teknik.Trine overtager sagen. Planen er at sætte skilte op, så alle kan se, hvordan tingene skal betjenes. 

 
b) Tilbud fra Sol og Velvære.  Der arbejdes på sagen. 
 
c) Kontrakter. Trine og Anette skal på seminar omkring det 4. november.
 
d) Skurene på stadion
 
i) Tilbud på jernkonstruktion. Det bliver for dyrt. Der satses istedet på en anden løsning, efter forbillede fra Roskilde, hvor Spar Nord har været inde og give penge.

ii) Fliser omkring. Der satses på en løsning, hvor skurene er på hjul.  

 
e) Skraldespande i hallen. Paw køber en beregnet til pant-dåser i Silvan.

f) Møde Løve/Høng Håndbold. Venter til efter generalforsamlingen. 


3)   Punkter fra formanden

a) Depositum for nøgler/nøgleoversigter. Alle bedes sende oversigt ind over, hvem der har hvilke nøgler med hvilke numre i afdelingerne. Fremover er det planen, at nye nøgler skal bestilles af afdelingsformændene hos halinspektøren. Brugerne skal skrive under på papir, som skal sættes ind i en mappe.

b) Dialogmøder med kultur og fritid. Trine sagde, at der ikke kom mange.Trine sagde, at der ligger penge i en udviklingspulje, som vil kunne bruges til særlige projekter. Alle bedes lægge hovederne i blød med hensyn til forslag.

c) Kalundborg Idræts Råd. Ikke noget nyt 

d) Region Sjællands Sundhedspris. Trine indstiller bevægelsesparken.

4) Afdelingerne 
 
a) Fodbold Senior

 • Simon fraværende, men Karsten fortalte om førsteholdets mulighed for oprykning til serie 1 (der nu er en realitet). 

 b) Fodbold ungdom:

 • Karsten sagde, at han endnu ikke havde haft  tid til at tage fat på baby-fodbold projekt.
 • Han oplyste, at Boldspillets Venner her i vinter har fået to indendørs-stævner.

          
c) Løb

 • Paw fortalte om vellykket stormøde og to nye initiativer. Et voksen/barn hold, der er et led i et forskningsprojekt i København, og et gå-hold.
 • Paw indhenter børneattester på trænerne til voksen/barn holdet. 

d) Gymnastik – voksen.
Ingenting.
 
e) Gymnastik – ungdom/vollyball.
Vedrørende volley fortalte Camilla, at man fortsætter træningen mandage kl. 20.30 med Thomas som træner. Camilla vil lave en plakat, der reklamerer for aktiviteten, og Jeppe vil lave reklame for den på gymnasiet. 

5) Medlemsadministration /situation.

 • Jeppe oplyste, at der fortsat sendes cirka 25 girokort ud i gymnastik og nogenlunde samme antal i fodbold.
 • Han vil undersøge mulighederne for at bruge mobile pay.

6) Sekretær

 •  Intet nyt,

7) Kasserer

 • Jannie fremlagde forslag til budget og er klar til at afslutte årets regnskab. Vedrørende budget blev det vedtaget at afsætte ekstra penge til arrangementer, så man budgetterer med et underskud på 20.000 kroner næste år.

8) HF/LIF

 • Sæsonen ved at være godt overstået.
 • Der skal holdes brainstorm om fremtiden 16. november med deltagelse af Trine, Karsten, Hanne og repræsentanter for Løve. Blandt andet skal man snakke om, hvordan HG-LIF trænerne bedre kan integreres med HG-trænerne.

9) Projekter – Fokusområder -  Forslag 
 
a) Kultur og Bevægelsespark Høng.  Trine opfordrede alle til at komme med forslag til indretning af området og den kommende B-hal.
 
b) Generalforsamling     Jeppe mangler en suppleant.  (Er skaffet i dag, takket være Trine). Camilla bestiller mad, morgenkaffe/rundstykker samt øl og vand. Arne sørger for annoncering i ugebladet og officiel indkaldelse. Camilla sørger for at reklamere for generalforsamlingen på hjemmesiden. Alle formænd sørger for beretnings-input til Trine. Deadline 6. november.
 
c) Hjemmeside

i) Bannere; Ingenting.
 
ii) Billeder af bestyrelsen: Venter til efter generalforsamlingen.

 
d) Foreningshåndbog – status   udsat til næste møde.

i) Stærk i forening – vi er udvalgt og skal deltage i et udviklingsforløb sammen med DGI.

e) Kontingent på mobile pay /Swipp: Jeppe undersøger.

f) Nye tiltag i Høng GF 2016: Udsat til næste møde.

g) Folkemøde 2016: Datoen er 28. maj.

h)  Frivillige hænder – er de der.  Udsat til næste møde.


10) Eventuelt

 •  Det blev besluttet at droppe november-mødet, da der ikke er nogle hængepartier forud for generalforsamlingen.