Referat af bestyrelsesmøde 19.5.2016

Til stede: Karsten, Trine, Simon, Paw, Annette, Jannie og Jeppe

Afbud fra Camilla, Hanne og Arne

1.Godkendelse af referat fra den 31.3:

Godkendt

 

2.Opfølgning fra sidste møde

a.Kontrakter

Annette og Karsten: Gruppen arbejder videre med at få udformet den endelig kontrakt. Der er et par små ting, der mangler at komme på plads.

b.Klublokale

Trine: Har fået grønt lys fra Løve/Høng til at bruge pengene til opgradering af klublokalet. Der nedsættes et udvalg. Simon forhører sig desangående blandt fodboldfolket.

c.Medlemskort:

Jeppe: 3 muligheder: Print i byen, Print selv eller en kombination. Trine og Jeppe kigger nærmere på løsninger til næste møde

 

3.Nyt fra Formanden

 1. Trine: Julemærkeløb: Der er ikke noget nyt. Der er kontakt til løbeklubben om de vil være med.
 2. Trine: Sundhed i bevægelse 2-4. sept: Vi har bestilt plads både ude og inde. Vi skeler lidt til Folkemødet, når vi beslutter, hvad vi skal.
 3. Trine: Sport Direct: Vi har fået en henvendelse fra Sport Direct vedr. klubtøj. Der blev tilkendegivet, at der ikke er interesse fra de forskellige afdelinger.

 

4.Projekter, opfølgning og nye forslag

 1. Trine: Halprojekt - status: Arkitektkonkurrencen slutter den 21. juni. Vi venter spændt.
 2. Trine: Folkemøde Kalundborg: Se mail fra den 15. maj. Der er styr på det meste. Alle møder kl. 9.00
 3. Trine og Jeppe: HG Mediehold – status:

i.Besøg på TV Øst. Vi kan tage film og lægge op på Østholdets hjemmeside

ii.Møde i gruppen hos Trine.

iii.Gruppen arbejder videre

 1. Trine: Frivillighedsbanken: der arbejdes videre
 2. Trine: Stærk i forening: Har haft kontakt med bl.a. Aarhus 1900 samt Måløv Idrætsforening og har begge steder hørt om deres erfaringer vedr. ny organisering. Trine præsenterede på den baggrund sine tanker om dette. Bilag følger. Bestyrelsen vil senere arbejde videre med tankerne.

 

5.Afdelinger

 1. Løb:

i.Paw: Mange løb på Bornholm Hammertrail.

ii.Paw: Mølle Marathon er skilt ud fra løbeklubben. Det undersøges om der er økonomiske mellemværender. Paw beder folkene bag Mølle Marathon om hurtigst muligt at aflevere regnskab (inkl. bilag) dækkende indtil udtræden. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

b.Fodbold

i.Simon: Spillerudvalg. Vi er vi i gang med at lave et helt nyt udvalg

ii.Simon: Udskiftningsskure: Vi har fået doneret 20.000 kr.

iii.Simon: Jeg stopper som seniorformand og er i gang med at finde en afløser, Jeg vender tilbage, når jeg ved noget mere.

iv.Simon og Karsten: Microputfodbold er blevet en succes.

v.Karsten: stor medlemsfremgang på mange hold.

c.Gymnastik

i.Anette: TeamGym har åbnet holdene for prøvetræning

ii.Anette: Åbent Hal og Familietræning mangler deltagere

iii.Anette: Zumba kører videre.

iv.Anette: Den 9. juni holder vi udvalgsmøde, hvor næste sæsons program fastlægges. Derudover snakker vi om udvalgets arbejde fremadrettet.

v.Camilla (via mail): Instruktører til næste år er (så godt som) på plads.

 

6.Medlemsadministrator

 • Ingenting

 

7.Sekretær

 • Ingenting (Arne fraværende)

 

8.Kassereren

 1. Jannie: Mobilpay kører nu: 93 84 68 26. Sørg for, at der altid står afdeling, der bruges Mobilpay.
 2. Karsten: Vi er på vej med mange sponsorbidrag

 

9.HG/LIF

 • Ingeting (Hanne fraværende)

 

10.Evt.

 • Ingenting