Referat af bestyrelsesmøde 19. januar 2017

Til stede: Trine Birkmose, Jannie Kildebo-Jensen, Karsten Olsen, Lars Bang, Hanne Riis, Kristine Ruus, Karsten Olsen, Arne Svendsen (ref) og Anette Nielsen, der deltog som suppleant for Camilla Lander. 

Afbud fra Jeppe Guldager og Camilla Lander.
 
 
1.   Konstituering.

 • Karsten Olsen blev genvalgt som næstformand. 

 

2.     Godkendelse af referat fra 14. dec. 2016

 • Godkendt.

      
3.   Afdelinger
a.    Løb:

Kristine havde på forhånd afleveret følgende:

 • Medlemstallet: 186 voksne og 5 børn (u. 15 år). 
 • Ny kontingent år starter 1. april.
 • Alle trænere har fået lavet børneattester ved Jeppes hjælp.
 • Der kommer fortsat rigtig mange til træning.  24. dec. kom der ca 40 glade løbere og d. 31. dec. ca. 70. til træning.
 • Vi har deltaget i nytårsløb i Slagelse, der var over 40 medlemmer med og efterfølgende var der nytårstaffel i klublokalet med gullash suppe hvor ca 50 deltog.
 • Tilmelding til Reersø løbet er åbnet, forberedelser i fuld gang.
 • 4. febr. er Høng løbeklub værter for finalen i DGI-cross cup ved Kattrup gods. Der forventes 400-500 deltagere.
 • I uge 5 afholdes første planlægningsmøde for Høng løb.
 • Træner situation: Vi har sagt farvel til 2 trænere og goddag til 2 andre, ud over det, er en af de "gamle" trænere kommet i ilden igen, så træner situationen er stabil. Vores faste nyløber trænere har valgt at sige nej tak til at træne holdet i år. Vi er i gang med at finde afløsere.
 • DGI har valgt at lave deres løbetræner uddannelse om. Alle vores trænere er uddannet efter den gamle. Vi har et par stykker, der ikke er færdiguddannede endnu, men de kan konverteres over i den nye. Den gamle uddannelse gælder selvfølgelig stadig, men der er mulighed for via to kurser at få den opgraderet til den nye. Det koster en hel del mere, end der er sat af til uddannelse i budgettet, så et af punkterne på næste udvalgsmøde bliver at revidere vores budget for i år. Vi får selvfølgelig refunderet udgifter til kurser af Kalundborg kommune, men de tilfalder jo først det efterfølgende budget år.
 • Udfordringer: Mange medlemmer møder op til træning, så vi fylder meget før, under og efter træning.
 • Styrketræning er blevet et fast element mandag og onsdag, men vi har stadigvæk udfordringer med hvor vi skal være.
 • Økonomi i forhold til ændring i træner uddannelsen

 
b.    Fodbold: 

 • Lars nævnte, at man forventer omkring 50 til mønstring 28. januar.
 • Der er styr på trænerne, og gang i at få fast tilbud ind på nye udskiftningsbokse. Der forventes støtte fra sponsorer og Fodboldspillets Venner. 
 • Karsten fortalte om lidt udfordringer på nogle af de yngste ungdomshold, hvor der skal holdes møder med forældre og trænere.

 
c. Gymnastik

 • Ingenting.

    
d. HF/LIF:

 • Hanne fortalte, at man skal i gang med at uddele forskellige reklamer, hvor der også samtidig skal uddeles en pjece for klubben.

 
4.  Nyt fra medlemsadministrator

 • Jeppe fraværende, men Trine fortalte, at han havde meddelt hende, at han havde søgt medlemstilskud til afdelingerne hos kommunen.
 • Erklæringer vedrørende børneattester er indsendt før jul, og der er indberettet medlemstal til DGI og DIF. 

 
5. Nyt fra sekretær 

 •  Arne spurgte om der var ændringer til de udmeldte mødedatoer. Det var der ikke.      

 
6. Nyt fra kasserer

 • Jannie fremlagde opdateret regnskabsoversigt og opfordrede til at indsende kursus-regninger.
 • Kristine fik OK til at prioritere indenfor løbeklubbens budget på grund af ønske om at overskride budgettet for kursus-aktivitet.
 • Det blev debatteret, hvad vi skal gøre ved revisorernes anmærkninger til årsregnskabet omkring hensættelser.
 • Det blev vedtaget, at det er i orden at hensætte til større ting, som for eksempel et gulv til gymnastikken, men ikke til mindre ting.
 • Pengene vi har stående fra Tom Jensen blev endnu en gang nævnt. De er blandt andet beregnet til indretning af klublokale, men Karsten sagde, at det ikke gav mening at begynde at bruge dem nu, da vi ikke ved, hvordan vi står i forhold til klublokale, når det nye halprojekt bliver en realitet.

 
7. Nyt fra formanden.

 • Trine nævnte at hun havde været til møde i Kalundborg Idrætsråd, hvor der dog ikke rigtig skete noget.
 • Hun havde ikke fået nogen tilbagemelding fra Natteravnene, der havde ønsket at låne klublokalet.

 
8. Fokus-områder
 

 • Trine præsenterede en liste med fokusområder, som hun vil opdatere til hvert møde.
 •  Øverst stod halprojektet, hvor der skal holdes et møde med deltagelse af blandt projektgruppen, borgmester og udvalgsformanden om mulighederne for at få mere end det man i øjeblikket er nået frem til.
 •  Vedrørende hjemmeside sagde Lars, at han synes den er rimelig fornuftig, men at nogle få ting bør rettes til. Han vil nu tage et møde med blandt andre Winnie fra løbeklubben, og herefter et møde med Morten. Han satser på, at tingene er på plads 1. marts.
 • Vedrørende mediehold sagde Trine, at hun vil snakke med Jeppe om muligheden for at få flere med, for eksempel fra gymnasiet.
 • Lars nævnte, at han har talt med Henrik fra Punkt 1 om at skaffe en billig opvaskemaskine til klublokalet. Henrik har lovet at finde en snarest til omkring 1500 kroner.
 • Trine har også fokus på at få lavet en håndbog for foreningen. Det blev vedtaget at tage det i flere trin og starte med generalforsamlingen.
 • Det blev vedtaget, at vi igen skal deltage i folkemødet i Høng, der holdes 27. maj. Der blev nedsat et udvalg bestående af Anette, Karsten og Kristine til at organisere det vi skal deltage med.

 
9. Eventuelt

 •  Trine nævnte, at vi bør begynde at interessere os for E-sport, der er en aktivitet på vej frem. Alle blev opfordret til at undersøge det i deres netværk. 

Referat: Arne Svendsen