Referat af bestyrelsesmøde 18.1.18

Til stede: Trine Birkmose, Lars Bang, Kristine Ruus, Jannie Kildebo-Jensen, Mathias Kjellberg, Jeppe Guldager, Camilla Lander, Karsten Olsen, Hanne Riis og  Arne Svendsen (ref). 

 
 
1. Godkendelse af referat

 • Godkendt. 

 
2. Hvert bestyrelsesmedlem skulle nævne maks  tre vigtige emner, som vedkommende mener der skal arbejdes med i 2018.

 •  Karsten, (fodbold-ungdom): 1 At skaffe ny ungdomsformand, når Karsten stopper. 2 Lave trænerguide færdig sammen med DBU. 3. Skaffe flere af de mindste spillere.
 •  Arne, (sekretær): 1. Kunstgræsbane i Høng.  2. Revision af samværspolitik. 3. Springcenter.
 •  Hanne. (HG-LIF)    Skaffe flere pigespillere.
 •  Camilla: (Gymnastik). Springcenter/mere plads. Skaffe en formand til, så der igen kan blive to i gymnastikafdelingen. Mere samarbejde mellem afdelingerne, gerne via en event-dag.
 •  Mathias (E-sport): Få opstartet FIFA og counterstrike.   Deltage i DGI-turnering. Lave klubtur ud af stor LOL-event i Royal Arena.
 •  Kirstine  (Løb): Gåhold skal være mere stabilt. Trænerhåndbog skal gøres færdig. Bestyrelsen skal tænke mere over, hvordan man skal gribe det an, hvis man skal ahve nye afdelinger ind.
 •  Jannie (Kasserer). Vi skal tage højde for persondata-forordningen, som stiller strenge krav til, hvad vi må have liggende af persondata. Der skal ryddes op.
 •  Jeppe: (Medlemsadministrator): Der skal fokus på at rekruttere frivillige til arbejdet i klubben.
 •  Lars (fodbold-senior og næstformand): Kunstgræsbane – snak med kommunen om, hvor den kan placeres og lave lille udvalg, der kan arbejde med det. Få flere med hos senioroldboys, veteraner og superveteraner.   Lave et fondsudvalg, der kan søge penge til hele foreningen.   Ekstra forslag: Oktoberfest og sponsorudvalg.
 • Trine (formand): Årshjul skal gøres færdig.  Der skal laves bestyrelseshåndbog.   Springcenter.

 
 
3. Regnskab

 • Jannie fremlagde regnskab.


4. Sponsortanker

 • Lars fortalte om sponsormøde, hvor der var blevet fremlagt forslag om, hvordan man kan have sponsorer i forskellige kategorier. For eksempel en hovedsponsor til 20.000 kroner. Mest til fodboldafdelingen, men Lars mente også, at der var muligheder for at E-sport, gymnastik og løb kunne være med, de to sidste afdelinger via reklamer på redskaber og måtter.
 • Mathias mente, at der var mange sponsormuligheder i E-sporten og ville gerne være med.
 • Kirstine var i tvivl om, hvordan løbeklubben ville kunne være med, da man har egne tøj-sponsorer.
 • Det blev foreslået at lave et sponsorudvalg, hvor alle afdelinger var med. Det skal alle overveje inden næste bestyrelsesmøde. 

 

5.  Fokusområderne for 2018 og en handleplan for 2018.

 •  Udsat til næste møde.

 

6. Eventuelt

 •  Camilla nævnte, at der skal gøres noget ved de trafikmæssige problemer, der opstår i forbindelse med aflevering og hentning af små gymnastikbørn ved bagindgangen til hallen.
 • Det blev foreslået at skrive noget til forældrene på Facebook, og Trine vil tage det op med hallens folk.
 •  Vedrørende hjemmesiden sagde Camilla, at hun er i kontakt med Morten om at få de sidste ting helt på plads.
 •  Arne fremlagde nye vedtægter, hvor ændringerne vedtaget på generalforsamlingen er sat ind. Vedtægterne blev underskrevet af bestyrelsen.