Referat af bestyrelsesmøde 16.12.2014

Til stede: Trine Birkmose,  Jannie Kildebo-Jensen,  Camilla Lander, Jeppe Guldager, Simon Carlsen, Anette Nielsen, Hanne Riis,  Karsten Olsen og Arne Svendsen (Ref).

Afbud fra : Paw Larsen.


1. Godkendelse af referat

Godkendt.

 

2. Opfølgning:

 • Da det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamling, hvor Trine Birkmose blev nyvalgt som formand, Anette Nielsen som repræsentant for gymnastik ungdom og Hanne Riis som repræsentant for HG/LIF,  skulle der også vælges næstformand. Karsten Olsen blev genvalgt. 
 • Indretning af klublokale: Det blev vedtaget, at 21. februar kl. 9 er tidspunktet, hvor hver afdeling møder med mindst to personer. Meld tilbage til Camilla mindst en uge før mødetidspunktet. Hanne Riis nævnte, at HG/LIF gerne vil have et skab i lokalet til deres pokaler. Det blev vedtaget, at der skal indkøbes et i Ikea. Camilla og Karsten koordinerer indkøb og hjemtransport.
 • Internet: Virker, men der skal ændres en kode. Camilla sender noget ud. 

3. Formanden

 • Trine nævnte henvendelse fra Kalundborg Idrætsråd, der blandt andet har spurgt, om vi har brug for et talerør overfor kommunen. Hun vil lige finde ud af, hvor vigtigt rådet er, før hun svarer.
 • Trine fortalte om hvordan det foreløbig går med B-hal projektet. Der er nedsat forskellige  grupper fra kommunens side, og første fase er en behovsanalyse. Trine slog fast, at det er vigtigt, at vi står samlet om at sige, hvad vi ønsker, da der så er større chancer for at komme igennem med det.
 • Det blev vedtaget at slette det telefonnummer, der står på hjemmesiden.  De bestyrelsesmedlemmer der endnu ikke har oprettet sig som profil på hjemmesiden, skal gøre det.
 • Trine nævnte problem med at få haltider og omtalte det nye interbooking system, som hun ikke mente fungerede. Hun vil tage det op overfor kommunen, med assistance fra Camilla og Karsten.
 • Gaveregulativ blev drøftet. Det blev vedtaget at give en kurv til en værdi af 300 kroner som julegave til hallens personale.


4. Kasserer

 • Jannie fremlagde regnskab og nævnte, at hun er ved at lukke nogle konto i Nordea i kølvandet på Spar Nord aftalen. Trine gjorde opmærksom på, at Spar Nord aftalen skal genforhandles, da den udløber 28. februar. Karsten tager kontakt til Spar Nord. 
 • Karsten nævnte, at han vil sende nyt budget, da 25.000 kroner fra Nordeafonden ikke er kommet med i det hidtil fremsendte.
   

5. Medlemsadministration

 • Ingenting. Der er stort set ingen der længere betaler via Girokort. Det er nu muligt at betale også med Visa-electron. 

 
6. Fodbold Senior

 • Simon sagde, at der er styr på det. Et møde med trænerne venter forude. 


7. Fodbold Ungdom

 • Karsten sagde, at der har været holdt møde med Fodboldens Venner omkring visioner og samarbejdet om fælles pølsevogn ved hjemmekampene. Vedrørende Høng Cup overvejes det, om man vil byde ind med det igen eller aflyse ligesom sidste år.
 • Vedrørende problemer med baner sagde Karsten, at der er givet dispensation til at få sprøjtet stadion, så mælkebøtterne kan forsvinde. Der er dog endnu ikke kommet jord til at dække hullerne i målene.
 • Næste problem er lysanlægget, som man også gerne vil have kommunen til at prioritere. 


8. HG/LIF

 • Hanne Riis fortalte, at der er 14  spillere i U13, 10 i u15 og 10 damer, der spiller indendørs. Der er et samarbejde på vej med Kirke Helsinge omkring dameholdet.

 

9. Gymnastik

 • Camilla sagde, at juletræsfesten havde været en succes med 200 betalende.  


10. Løb

 • Paw havde meldt afbud, men Trine kunne fortælle, at der er Reersø-løb 8. marts.


11. Sekretær

Arne fremlagde mødedatoer for det kommende år, der blev vedtaget.Der er tale om følgende datoer: 

 • Tirsdag 20. januar
 • Onsdag 18. februar
 • Torsdag 18. marts
 • Mandag 20. april
 • Tirsdag 19. maj
 • Onsdag 17. juni
 • Torsdag 19. august
 • Mandag 21. september
 • Tirsdag 20. oktober
 • Onsdag 11. november
 • Generalforsamling lørdag 21. november
 • Tirsdag 15. december. 


12. Indendørs og udendørs anlæg

 • Ingenting


13. Arrangementer

 • Camilla nævnte, at der 25. januar kl. 13 er et arrangement med Mads Ludvigsen, klubbens egen gymnast, der vil fortælle om sine oplevelser med Verdensholdet og efterfølgende træne med de fremmødte.  


14.   Evt.

 • Ingenting.