Referat af bestyrelsesmøde 15.12.15

Til stede: Trine Birkmose, Karsten Olsen, Anette Nielsen, Simon Carlsen, Camilla Lander, Jannie Kildebo-Jensen, Hanne Riis, Jeppe Guldager, Paw Larsen og Arne Svendsen (Ref).

 
1) Godkendelse af referat fra 20.10.2015.

 • Godkendt

 
2) Opfølgning fra sidste møde
a) Klublokale – Status.   Der blev talt en del om, hvordan vi kan have skabe til pokaler i klublokalet, uden at de står i vejen, når der skal danses ved diverse arrangementer. I dag er der et farligt mas med at flytte skabene ind i depotrummet hver gang. 

 • i) Gardiner: Afventer at der bliver tid til ophængning.
 • ii) Projektor: Virker. 
 • iii) Lydanlæg: Trine kontakter Carsten Helsted.
 • iv) Vejledning til teknik: Trine og Carsten Helsted sørger for at sætte små skilte op, så alle kan se, hvordan tingene skal betjenes. 

 
b) Tilbud fra Sol og Velvære: Trine har aftalt med  Sol og Velvære, at HG-medlemmer får 10 procents rabat. 
 
c) Kontrakter: Anette, Jannie og Karsten ser på, hvad der er mest praktisk og hensigtsmæssigt.

d) Skurene på stadion: Karsten og Simon undersøger mulighed for at finde nogle på hjul, der ikke er så lette, at de blæser væk.
 
e) Møde Løve/Høng Håndbold: Trine aftaler møde med André i februar, hvor der blandt andet skal  tales om brug af klublokale og køkken. 
 

3) Punkter fra formanden

a) Depositum for nøgler/nøgleoversigter: Flere mangler stadig at sende oversigt ind over, hvem der har hvilke nøgler med hvilke numre i afdelingerne. Fremover er det planen, at nye nøgler skal bestilles af afdelingsformændene hos halinspektøren. Brugerne skal skrive under på papir, som skal sættes ind i en mappe.

b) Dialogmøder med kultur og fritid: Runden er overstået for denne gang. Booking-systemet er oppe alle steder.

c) Kalundborg Idræts Råd: Ikke noget nyt. Nyt møde 11. januar. 

d) Klubliv Danmark: Handler om at optjene penge til klubben ved at få folk til at tilmelde deres dankort, så klubben får støtte, når der handles i butikker, som er tilmeldt ordningen. Trine finder ud af, hvor mange der foreløbig er på, hvorefter vi skal sætte os et mål omkring, hvad vi vil opnå. Karsten mente ikke, at ordningen vil kunne ødelægge noget for vore nuværende sponsorer.

 

4) Afdelingerne 

a) Fodbold Senior: Simon sagde, at træningen starter 30. januar kl. 14.00 på kunstgræsbanen i Gørlev. Aftalen med førsteholdets træner er forlænget to år, men der mangler træner til tredjeholdet og ny holdleder til førsteholdet.  

b) Fodbold Ungdom: Karsten sagde, at der er styr på trænerne. Foreløbig træner Karsten selv de mindste spillere på fire-fem år.               .
                
c) Løb: Paw sagde, at det går fantastisk, og at man kimes ned af andre klubber, der vil have inspiration fra afdelingens trænere.

Voksen/barn holdet, der er et led i et forskningsprojekt i København, er lukket, da der er indsamlet nok materiale, men det er et godt koncept, som starter igen til foråret.

Et marathonhold går i gang med at træne til Københavns marathon, og en lille håndfuld løbere træner til 100 kilometer løb i Odsherred.

d) Gymnastik – voksen: Camilla oplyste, at man desværre har måttet beslutte at lukke volley-holdet, da der var for få deltagere. Så nu er der en ledig haltid mandag kl. 20.30-22.

e) Gymnastik – ungdom: Ingenting. 

 

5) Medlemsadministration:

 • Ingenting.

 

6) Sekretær:

 • Arne laver til næste møde oversigt over årets møder. Årets første er tirsdag 19. januar klokken 19.30 i klublokalet.

 

7) Kasserer:

 • Jannie nævnte, at revisorerne gik en del op i hensættelser i regnskabet. Blandt andet de 35.000 kroner, der tilbage i 2008 blev skænket til klubben af nu afdøde tidligere fodboldformand Tom Charles Jensen. 
 •  Alle blev bedt om til næste møde at komme med forslag til, hvordan pengene kan bruges til gavn for klubben.
 •  Jannie nævnte også, at vi bør have ensartede sponsorkontrakter. Jannie skal til møde i løbeklubben omkring det.

 
8) HF/LIF:

 • Hanne nævnte,  at man vil dele materialer og bolde ud til klasserne fra 0.-6. i Høng og Sæby i forbindelse med skolestævnet, for at få flere nye fodboldspillere. Der er møde med Løve 18. januar.

 
9)   Projekter – Fokusområder -  Forslag 
a) Kultur og Bevægelsespark Høng: Trine nævnte, at der har været holdt to workshops omkring indretning af området og den kommende B-hal, hvor deltagelsen dog ikke har været stor. 

b) Generalforsamling: Forløb godt, og der var ikke mindst stor ros til video-indslagene. Dog vil man næste år gå tilbage til at afdelingsformændene selv aflægger beretninger for deres afdelinger – i relativ kort form.  

c) Hjemmeside: Trine sagde, at det er nødvendigt at gøre noget for, at tingene kommer hurtigere på hjemmesiden. Der skal mere dynamik på siden. Jeppe og Trine vil tage det op på møde med Morten.

d) Næstformand: Da mødet var det første efter generalforsamlingen, skulle der vælges næstformand. Karsten blev genvalgt.

e) Billeder af bestyrelsen: Blev taget af Camilla, der sørger for at få dem på hjemmesiden.
 
f) Stærk i forening: Vi er jo udvalgt og skal deltage i et udviklingsforløb sammen med DGI, hvor vi alle skal mødes 23. januar kl. 10-15 i klublokalet. Til næste bestyrelsesmøde 19. januar bedes afdelingsformændene have input klar til årshjul for afdelingerne – altså en oversigt over, hvad der gentager sig år efter år.
 
e) Mobile pay/Swipp: Jeppe havde undersøgt sagen. Jannie snakker med Kenneth i SparNord om mulighederne.

f) Nye tiltag i Høng GF 2016: Cross gym kan muligvis genoptages. Der er et kursus i januar. Løb og gymnastik overvejer. Desuden er der funktionel styrketræning hver torsdag kl. 19.30.

g) Folkemøde 2016: Datoen er stadig 28. maj.

h) Frivillige hænder – er de der: Karsten vil følge op på, hvad det helt nøjagtigt er de har gjort i Skævinge, hvor de er blevet hædret for en jobbank for frivillige, der kan byde ind med, hvad de har lyst til at hjælpe foreningen med – og hvor længe.


10) Eventuelt:

 • Ingenting