Referat af bestyrelsesmøde 14.12.17

Til stede: Trine Birkmose, Lars Bang, Kristine Ruus, Jannie Kildebo-Jensen, Mathias Kjellberg  og  Arne Svendsen (ref). 

Afbud fra Jeppe Guldager, Camilla Lander, Karsten Olsen og Hanne Riis.  
 
1. Godkendelse af referat fra 8. november

 • Godkendt. 

 
2. Valg af næstformand

 • Lars Bang blev valgt.
   

3. Afdelinger


E-sport

 • Mathias fortalte, at der er god gang i spillene LOL og Overwatch. Der arbejdes på også at få implementeret FIFA. Her har man fået en træner, Simon, fra Sørby E-sport, men der skal lige findes nogle penge for at få det i gang, formentlig ved at søge fonde
 • Der mangler også en counterstrike-træner, som man prøver at finde.
 • Der har været lidt udskiftning i trænerstaben, og der har været holdt et rigtigt godt kursus for trænerne. Forventningen er, at antallet af medlemmer vil stige, og man regner blandt andet med at kunne tiltrække nogle fodboldspillere, når FIFA kommer i gang.
   

Løb
Kirstine havde fremsendt følgende:

Medlemstal

 • 174 voksne, 4 børn

Siden sidst.

 • Vi har lanceret spinning i samarbejde med Christian Andersen. Der har været stor interesse og fulde hold den første uge.
 • Det kører som en gratis prøveperiode frem til jul 
 • Der har været afholdt nissehue løb og julefrokost. I år var julefrokosten rykket til Fuglevængets selskabslokaler, da det kniber med vi kan være i klublokalet mere.
 • Der har været afholdt kursus i halv og hel maraton træning, 2 trænere fra klubben deltog.

Planlagte aktiviteter.

 • Trænere der har gennemført DGI’s trænerkursus er blevet tilbudt Klaus Hechmanns træner uddannelse.
 • Første hold starter op til januar.
 • Julens træninger er planlagt. Da jul og nytår falder på en søndag, er der masser af tilbud om træning d. 23., 24., 25., 27., 30., 31. Dec og 1. Jan.
 • Der er planlagt deltagelse i nytårsløb i Slagelse d. 7. Jan. Med efterfølgende nytårstaffel (suppe) i klubhuset.

Træner status

 • Ikke noget nyt siden sidst

Udfordringer

 • Ikke noget nyt siden 
   

Fodbold senior

 • Lars nævnte, at der er planlagt mønstring 3. februar.

Fodbold ungdom

 • Karsten havde meldt afbud, men Lars nævnte, at der er god gang i indendørs fodbolden.

Gymnastik

 • Camilla havde meldt afbud. Intet nyt.

HG-LIF

 • Hanne havde meldt afbud. Intet nyt.

4.  Medlemsadministrator

 • Jeppe havde meldt afbud, men Trine kunne oplyse, at han er i  fuld gang med at søge en hel del børneattester.

5.  Nyt fra sekretær

 • Arne fremlagde mødedatoer for 2018. Det blev besluttet at rykke mødet i september fra 18. september til 25. september.
 • Trine sagde, at nogle af møderne vil blive tema-møder. Bestyrelsen skal på sit næste møde 18. januar finde frem til, hvilke temaer man skal tage op.
 • Arne har tilrettet vedtægterne efter de ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen, og vil til næste møde fremlægge dem, så de kan blive skrevet under af bestyrelsens medlemmer og indsendt til kommunen.
   

6.  Regnskab

 • Janni fremlagde regnskab.
 • Trine sagde, at der skal skaffes 14.000 kroner, for at få gang i FIFA i E-sportsafdelingen.
 • Lars sagde, at vi bør i gang med at søge fonde. Han vil på næste møde 18. januar komme med et oplæg til, hvordan vi kan gøre, og har planer om at nedsætte et udvalg til at tage sig af det.

 
 
6.  Nyt fra formanden

 • Trine fortalte om repræsentantskabsmøde i Kalundborg Idrætsråd.
 • Vedrørende arbejdsgruppen “Springcenter Høng” oplyste Trine, at medlemmer i gruppen arbejder med en løsning med en selvejende institution i samarbejde med efterskolen. Det synes Trine er ærgerligt, da springcentret jo så ikke kommer til at ligge i nærheden af hallen.
 • Trine oplyste, at licitationen for hal-projektet afsluttes 28. februar. Det vil så vise sig, om man kan holde sig indenfor de afsatte 45 millioner kroner.


7. Fokusområderne
 

 • Vedrørende hjemmesiden oplyste Lars, at Morten nu har lavet de ting, som man har aftalt, og han har også fremsendt regning. Der er dog nogle ting, som man er i tvivl om virker, og det skal afklares inden regningen betales.
 • Vedrørende klublokale oplyste Trine, at hun har aftalt med André fra Løve-Høng, at man skal have et møde med Knud Erik og Jane Hald. Planen er, at vi selv skal overtage bookingen af vore lokaler i forbindelse med indførelse af det nye system. Systemet indføres 15. januar, men foreningerne vil først blive informeret om det 30. januar.

 

Eventuelt

 •  Trine nævnte, at sidste års modtager af kammeratskabspokalen, Winnie Rasmussen, hellere vil have en lysestage end et lille bæger som efterfølgende erindringspokal.
 • Det blev vedtaget, at der fremover vil blive uddelt lysestager istedet for bægre, og det vil ske samtidig med overrækkelse af pokalen.
 •  Trine oplyste, at der har været holdt møde med DGI og kommunen om oprettelse af et såkaldt Jump for Fun hold for overvægtige børn. Vi har trænere klar til holdet, som blandt andet er beregnet for børn, der har været på julemærkehjem og vender hjem med beskeden om, at de skal dyrke noget motion. Hvilket de på grund af deres vægtproblemer kan have svært ved på almindelige hold.
 • Planen er at holdet startes midt i januar, formentlig på Løve Skole.
 •  Lars nævnte, at han er meget indstillet på at arbejde for at få en kunstgræsbane. Foreløbig vil han bringe sagen op på seniorspillernes mønstring 3. februar.