Generalforsamling

Generalforsamling i HG.

 

31 var mødt frem til årets generalforsamling i Høng Gymnastikforening – det største antal i flere år.

Formand Trine Birkmose aflagde beretning, som startede med overrækkelse af kammeratskabspokalen til Lilli Blach fra gymnastikafdelingen.

- En person der altid står klar. Personen er glad, smilende og altid parat til at give en hjælpende hånd. Både når det handler om aktiviteter i hallen eller de mere praktiske af slagsen. Personen er en ildsjæl man altid kan regne med. I dag står hun her, selv om hun har susende travlt, sagde Trine Birkmose inden hun overrakte pokalen.

 Formanden sagde videre, at siden sidste generalforsamling har bestyrelsen skullet finde sine ben at stå på efter Kim Wellendorff, som var formand i 14 år.

- Heldigvis har Høng GF en kompetent og  engageret bestyrelse, som vil HG og idrætsliv i Høng, sagde formanden, der også fortalte, at bestyrelsen i samarbejde med DGI nu går i gang med et udviklingsforløb.

- HG er med sine 800 medlemmer den næststørste idrætsforening  i Kalundborg kommune og I år blev vi bekræftet i,  at der er fokus på Høng som et godt sted at bo og dyrke idræt. Men som flere af jer ved, er hallen booket godt op, så det er fornøjelse, at projekt Høng kultur- og bevægelsespark er en realitet. Høng GF har i projektgruppen to medlemmer, nemlig Arne Christoffersen og Trine Birkmose, sagde formanden.

Lige nu er forventet indvielse primo 2018 og der har været afholdt det første borgermøde, hvor der kom en masse gode forslag til projektet. Dem skal der nu arbejdes med i de enkelte projektgrupper.

 

Klub i udvikling

 

I 2015 blev der for første gang afholdt Folkemøde Kalundborg i Høng. HG deltog med fælles stand og intentionen er også at være med i 2016, hvor mødet holdes 28. maj.

Formanden nævnte også, at arbejdet med indretning af klublokalet er tæt på at være færdigt. Der mangler kun at blive hængt gardiner op.

- Lyset på boldbanerne er én af de opgaver, det ikke er lykkes os at få lukket endnu, men vi har samlet handsken op og fortsætter ufortrødent vores arbejde med at få forbedret vilkårene, sagde Trine Birkmose, der også roste klubbens førstehold i fodbold for oprykningen til serie 1.

- Bestyrelsen vil i det kommende år have speciel fokus på Høng kultur og bevægelsespark, men også på udvikling af foreningen og bestyrelsen selv, så Høng GF bliver ved med at være en attraktiv idrætsforening. Undersøgelser viser at de klassiske,  kendte idrætsgrene viger for nye. Der vil vi være med, teste det i en periode, præcis som det er blevet gjort da zumba kom til. Løbeklubben forsøger  sig i øjeblikket med gåhold og et projekt “træn med dit barn”.  Næste tiltag bliver funktionel styrketræning, som starter først i det nye år, sagde Trine Birkmose, der også aflagde beretninger fra gymnastik, fodbold, løb og HG/LIF. .

 

Flere medlemmer 

 

Kasserer Jannie Kildebo-Jensen fremlagde regnskab, herunder en medlemsoversigt, der viser, at medlemstallet siden sidste generalforsamling er steget fra 589 til 711 medlemmer.

 

Løbeafdelingen er steget fra 104 til 144.

Gymnastik børn og unge fra 206 til 244.

Gymnastik voksen fra 23 til 62.

Fodbold børn og unge er faldet en enkelt fra 169 til 168

Fodbold senior er steget fra 87 il 93.

 

Årets resultat blev et overskud på 2858 kroner.

 

Der var genvalg af kasserer Jannie Kildebo-Jensen, formand for fodbold ungdom Karsten Olsen, formand for gymnastik ungdom Anette Nielsen, formand løb Paw Larsen og medlemsadministrator Jeppe Guldager.

Revisor Susanne Jensen blev også genvalgt. Dorthe Jensen blev nyvalgt som suppleant for Jeppe Guldager.