Dagsorden - Generalforsamling 2016

Dagsorden
For ordinær generalforsamling i Høng Gymnastikforening

lørdag 19. november 2016  kl. 10.00 i klublokalet i Høng Hallen.                                                     


1) Valg af dirigent.


2) Hovedformandens beretning.


3) Afdelingsformændenes beretninger.


4) Forelæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse.


5) Indkomne forslag


6) Valg af bestyrelse. På valg er:

a) Formand Trine Birkmose.  (Modtager genvalg).

b) Formand gymnastik ungdom Anette Nielsen. (Ønsker at udtræde midt i valgperioden)

c) Formand fodbold senior Simon Carlsen. (Modtager ikke genvalg.) 

d) Formand HG/LIF Hanne Riis.  (Modtager genvalg.)

e) Formand gymnastik voksen Camilla Lander. (Modtager genvalg).

f) Formand Løb Paw Larsen. (Ønsker at udtræde midt i valgperioden).

g) Sekretær Arne Bisgaard Svendsen.   (Modtager genvalg).


7) Valg af revisorer.
På valg er Dorte Olsen. (Modtager genvalg).

 

8) Valg af suppleanter til afdelingsformændene.
På valg er:

  • Henrik Larsen
  • Merete Johansen
  • Henrik Jensen
  • Niels Erik Danielsen
  • Lene Baunegaard.

Ønkser at udtræde midt i valgperioden: Torben Kelvin


9) Eventuelt.