Bestyrelsen til stærk i forening

I foråret startede bestyrelsen et forløb op, i samarbejde med DGI, med det formål at blive endnu bedre til at "drive" forening og have fokus på de "rigitge" ting. Så ikke alt handler om drift, at få besstyrelsen og andre frivillige til at gøre det de brænder for så HG forbliver en attraktiv forening for trænere, udøvere og borgerne i Høng. 

Vi er nået til at få beskrevet og defineret en klar mission og vision for på den måde at have et klart mål. Kom til vores generalforsamling den 19. november og høre meget mere.