Springcenter i Høng - Stormøde

03. april 2019 kl. 19:00

HG's klublokale, Høng-Hallen

Gymnastik

Med de beslutninger, der er truffet, og de prioriteringer, der er blevet foretaget af den politiske

styregruppe Høng Kultur- og Bevægelsespark, bliver der ikke plads og råd til springfaciliteter i

Høng!

Det, Kalundborg Kommune også i fremtiden vil tilbyde en stor del af vores mange springgymnaster

- primært Teamgym-gymnasterne - er træning på Gørlev Idrætsefterskole.

Vores store ønske om at opkvalificere faciliteterne i Høng og få samlet vores aktiviteter hér er ikke

blevet imødekommet!

Det ændrer imidlertid ikke på ønsket og behovet, som, i takt med at vi får flere og flere gymnaster,

bare bliver større og større.

Derfor dette møde, hvor vi vil mobilisere alle kræfter, diskutere og forfølge alle tænkelige

muligheder for at realisere vores projekt "Springcenter Høng" og få det tænkt ind i en helhed.

Vi håber at rigtig mange borgere (gymnaster, forældre, idrætsfolk, tilflyttere, politikere,

virksomhedsejere, foreningsfolk, skolefolk, unge, gamle m.fl.) vil møde op og bidrage til at vi kan

komme videre med dette for gymnastikken i Høng meget afgørende projekt.

Høng Gymnastikforening