Generalforsamling

17. november 2018 kl. 10:00-12:00

Klublokalet

Trine Birkmose

Klubben

Generalforsamling.

Der serveres morgenbrød og kaffe og efter generalforsamlingen vil der være en øl eller vand. 

HUSK at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 14 dage før.