Generalforsamling

18. november 2018 kl. 10:00-12:00

Klublokalerne ved Høng Hallen

Klubben

Høng Gymnastikforening

holder ordinær generalforsamling

 

Lørdag den 18. november kl. 10

i klublokalet i Hønghallen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse sendes til

formand Trine Birkmose, Nyvej  11  4270 Høng eller mail trine.birkmose1@gmail.com

så de er formanden i hænde senest 10. november.

 

Bestyrelsen.

 

PS: Vi byder på kaffe, te, rundstykker øl og vand. Alle på valg er villige til genvalg.