Klubben

Bestyrelsen består at en repræsentant fra hver afdeling.