Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Generalforsamling 2019


Dagsorden
 
For ordinær generalforsamling i Høng Gymnastikforening
 
lørdag 16. november 2019  kl. 10.00.

i  klublokalet i Høng Hallen.
1) Valg af dirigent.

2) Hovedformandens beretning.

3) Afdelingsformændenes beretninger.

4) Forelæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse. På valg er: 
 
         a)   Kasserer Jannie Kildebo-Jensen.  (Modtager genvalg).
         b)   Formand fodbold børn og unge Karsten Olsen. (Modtager ikke genvalg.)
         c)   Formand løb Gitte Stefansen. (Modtager genvalg.)
         d)   Medlemsadministrator Jeppe Guldager.  (Modtager ikke genvalg.)
         e)   Formand E-Sport Mathias Rogert Kjellberg. (Modtager genvalg).
               
7) Valg af revisorer.  På valg er Susanne Jensen.  (Modtager genvalg).

8)  Valg af suppleanter til afdelingsformændene. På valg er Søren Nielsen (fodbold), 
           Jens Erbo (E-sport), Dorthe Jensen (medlemsadministration),  og Jane Jensen (løb).
 
9)     Eventuelt.
Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | Tlf.: 26371121 | info@hong-gf.dk