Høng Gymnastikforening
Rosenvænget 23, 4270 Høng

Dagsorden til generalforsamling 2020


Dagsorden for ordinær generalforsamling i Høng Gymnastikforening

Lørdag 23. januar 2021 kl. 10.00.

Generalforsamlingen holdes virtuelt.

1) Valg af dirigent. 2) Hovedformandens beretning. 3) Afdelingsformændenes beretninger. 4) Forelæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 5) Indkomne forslag 6) Valg af bestyrelse. På valg er:

a) Formand Trine Birkmose. (Modtager genvalg).

b) Formand fodbold senior Lars Bang Pedersen. (Modtager genvalg.)

c) Formand gymnastik voksen Camilla Lander. (Modtager genvalg.)

d) Sekretær Arne Bisgaard Svendsen. (Modtager genvalg.) .

7) Valg af revisorer. På valg er Dorte Bøgelund Olsen, der modtager genvalg.

Desuden skal der vælges ny revisor i stedet for Susanne Jensen, der er stoppet.

8) Valg af suppleanter til afdelingsformændene. På valg er Simon Carlsen (fodbold), Anette Nielsen (gymnastik) og Lene Baunegaard (sekretær).

9) Eventuelt

Deltag i mødet via zoom på dette link: https://us02web.zoom.us/j/83867292014...

Møde-id: 838 2014 6729
Kode: 439500

Bliv medlem
Og betal kontingent
Bliv medlem

Sponsorer


Følg os
Høng Gymnastikforening | Rosenvænget 23 | 4270 Høng | Tlf.: 26371121 | info@hong-gf.dk